TETT TRAFIKK: E6 strekker seg over 2628 kilometer norsk jord og er ofte svært trafikkert. Foto: Tore Kristiansen VG

Færre ungdommer mister livet i trafikken

I 2017 omkom 106 mennesker i trafikken. Drøyt 15 prosent var under 25 år. Det er en betydelig nedgang av ungdom som mister livet i trafikkulykker.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det var historisk få dødsulykker på norske veier i 2017. 106 personer omkom, og av disse var 76 menn og 30 kvinner. Det er det laveste tallet på 70 år, melder Statens vegvesen.

– Det er tre hovedårsaker til det det: Bedre veier, bedre bilder og bedre sjåfører som ferdes i trafikken, sier Terje Moe Gustavsen, veidirektør i Statens vegvesen, til VG.

Han peker spesielt på bedre sikkerhet på veiene og nye teknologiske systemer i biler som årsaker til at antall dødsulykker har minsket.

– Vi bygger veiene mer tilgivende enn tidligere, det vil si at selv om du gjør feil i trafikken, så kan du komme ut av det uten at det skjer en ulykke. Veiene er rett og slett sikrere. Når det kommer til at bilene har blitt bedre, har det for eksempel kommet en del nye tekniske systemer som hjelper sjåfører og hindrer ulykker, forklarer Gustavsen.

VG-avsløring: Over 900 norske broer har skader som øker trafikkfaren

Rune Karlsen, sjef for utrykningspolitiet, mener grunnen til at det er tryggere enn på lenge i trafikken, er langsiktig forebyggende arbeid.

– Det er ingen enkeltstående tiltak som har ført til dette. Flere sikrere veier og strengere regelverk er blant noen av årsakene, sier Karlsen.

Likevel oppstår svært trafikkfarlige situasjoner, slik som denne, på norske veier:

Færre ungdommer i dødsulykker

Antall ungdomsulykker, altså personer mellom 16–24 år, har gått betydelig ned, påpeker Statens vegvesen. I 2017 mistet 13 stykker i denne aldersgruppen livet. Til sammenligning ble 142 ungdommer drept i trafikken i 1970, og over 25 for et par år siden.

– Det var 13 stykker i år. Det er 13 stykker for mange, men det er altså en nedgang på 129. En nedgang større enn totalantallet i dag.

I 1970 var det til sammen 243 drepte under 25 år – nesten halvparten da totalen var på 560.

– I 2017 var det 17 under 25 år, altså drøyt 15 prosent av de drepte, forteller Gustavsen.

Fikk du med deg? Politiet stoppet traktor med farlig last – fikk seg en overraskelse

Han forteller at Statens vegvesen, til sammen med blant annet Trygg Trafikk, har jobbet systematisk mot denne aldersgruppen om trafikksikkerhet.

Karlsen fra utrykningspolitiet mener at en grunnen til at færre ungdommer mister livet i trafikken er strengere regelverk – spesielt med tanke på rus.

– Vi har nulltoleranse for rus og har fått strengere straffer. Dette tror jeg spesielt har hindret en del unge sjåfører til å ta risikoer og kjøre i ruset tilstand, for da mister de førerkortet med en gang. Dette er et tiltak som vi ser har fungert godt, for unge sjåfører ønsker ikke å miste lappen, sier han.

Menn skiller seg ut

Selv om antall mennesker som har mistet livet i trafikken er lavere enn på mange år, er det enn gruppe som skiller seg ut. Godt over halvparten av dødsulykker er menn over 45 år.

– Det er en åpenbar årsak til det, og det er at de ferdes aller mest i trafikken, sier Gustavsen og legger til:

– Men det er også de som tar mest risiko, og det er en del som tror de er mestre der ute.

Notodden sentrum: Politiet stoppet bil uten ratt

Antallet godt voksne menn som har omkommet i trafikken, har økt prosentvis siden 2011, fra 50 prosent til 60 prosent i 2017.

– Dette er en markant prosentvis økning, men det er samtidig en faktisk nedgang for disse aldersgruppene. Ulikhetene i prosentvise tall og faktiske tall er at det drepes færre totalt, forklarer veidirektøren.

Rune Karlsen, sjef for utrykningspolitiet, mener at grunnen til at mange menn i denne aldersgruppen mister livet i trafikken, er at de er for selvsikre bak rattet.

– De er for selvsikre og tror de er for gode til å kjøre bil. Det er førere i sin beste alder og ofte med lang kjøreerfaring, så det er ingen grunn til at de skal komme så høyt opp i statistikken. Det er et klart signal på at de rett og slett må skjerpe seg, sier han.

MENN DOMINERER STATISTIKKEN: 76 menn og 30 kvinner mistet livet i trafikken i 2017. Foto: Roger Neumann VG

Få personer mistet livet i Oslo

Gustavsen påpeker at Norge er det landet med best trafikksikkerhet, og minst dødsulykker per innbygger – til tross for dårlige kjøreforhold, dårlig sikt og en del dårlige veier og vanskelige strekninger.

Møteulykker er den største grunnen til at mennesker blir drept i trafikken. Dette gjelder spesielt på riksveier. På mindre veier er det utforkjøringer som tar flest liv.

Det var flest dødsulykker i Hordaland (12) og Akershus (11), mens Aust-Agder (1) og Finnmark (2) har hatt færrest.

– Det er vanskelig å se hvorfor Hordaland og Akershus har de med mest dødsulykker, men ser man bort ifra Oslo, er det jo de med mest innbyggere, så sånn sett er det naturlig.

Ladbare hybrider har fått smell: Disse bør du handle raskt

I Oslo var det tre personer som døde i trafikken.

– Oslo har et veldig lavt antall, og det er nok mest sannsynlig fordi det er mindre bilkjøring i Oslo enn folketallet. Det er mer reising med kollektivtransport, forklarer Gustavsen.

Lavere antall hardt skadde

I 2017 ble 620 hardt skadet i trafikken, mens i 2016 var tallet 656.

– Antall alvorlige ulykker har ikke gått betydelig ned. At dødsulykker har blitt redusert er positivt, men det er et skår i gleden at såpass mange fortsatt blir hardt skadet i trafikken. Og det er en hårfin grense mellom det å bli hardt skadet og å miste livet, sier Karlsen, som legger til at de har som mål å redusere antallet til 350 på relativt få år.

– Det handler om at vi fortsetter med gode tiltak og at hver enkelt tar ansvar for egen sikkerhet, avslutter Karlsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder