MOTSTANDER: Roar Abrahamsen synes EØS-avtalen går mer og mer utover norske arbeidstagere. Foto: Nerheim, André

Mener EØS-motstanden tar fyr hvis Aleris vinner rettssak

Dersom Aleris vinner den pågående rettssaken mot egne ansatte ved hjelp av dommer fra EU, vil det øke skepsisen mot EØS-avtalen blant norske arbeidstagere, advarer Roar Abrahamsen i Fellesforbundet.

Publisert:

– Hvis vi skal ende opp i et rettsapparat der man hele tiden bruker EØS-avtalen mot våre lønns- og arbeidsvilkår her hjemme, sier det seg selv at folk blir rasende, sier han til VG.

Det pågår for tiden en svært omfattende – og betent – arbeidslivs-rettssak i Oslo tingrett: 24 konsulenter i Aleris har saksøkt helsegiganten for til sammen 35 millioner kroner. De mener de har blitt brukt som fast ansatte, og derfor har krav på overtidsbetalt, feriepenger og pensjon.

les også

Aleris-saken: – Saksøkernes krav bryter med EØS-retten

– EØS-avtalen død

I stridens kjerne står selvsagt tolkning av lovverket – og Aleris’ advokat Arne Torsten Andersen har trukket inn EØS-avtalen fordi han mener lignende saker fra EU-domstolen gir Aleris retten på sin side. Aleris mener konsulentene har hatt friheten til å velge selv når de skal jobbe, og dermed skal ansees som oppdragstagere, ikke fast ansatte.

– Hvis argumentene til Aleris skulle vinne frem, er EØS-avtalen død, advarer Roar Abrahamsen.

Han er selv svært kritisk til EØS-avtalen. Sist i november stemte han og resten av styret i avdeling 5 i Fellesforbundet for å si den opp. Den gang var grunnen fjerning av allmenngjøringen for reise, kost og losji for utenlandske arbeidere i industrien.

les også

Aleris-saken: – Saksøkernes krav bryter med EØS-retten

Abrahamsen synes det er veldig provoserende at Aleris bruker EØS og ESA for å «utfordre et seriøst arbeidsliv». Derfor er han sikker på at det kommer motreaksjoner fra flere forbund i tiden fremover, og tror ikke norske arbeidstagere vil godta det om helsegiganten vinner rettssaken.

– Jeg har ingen tro på at hverken landsmøtet til Fellesforbundet eller LO-kongressen greier å beholde «Ja til EØS» som vedtak hvis Aleris parkerer Fagforbundet i denne saken, sier han til VG.

les også

Til angrep mot Aleris: – De har opptrådt grovt uaktsomt

Åpner for EU-medlemskap

Abrahamsen frykter ESA og EØS-avtalen i verste fall kan bidra til å felle trepartsmodellen. Da ser han ikke positivt på fortsettelsen for norsk arbeidsliv.

– I så fall er løpet kjørt, oppsummerer han.

– Hvis vi har fått bekreftet at det ikke finnes et alternativ og vi ikke har handlingsrom nok til å beholde et seriøst arbeidsliv og fri markedstilgang, kan vi like gjerne gå inn.

– Gå inn i EU?

– Ja. Men jeg ville jo krevd å finne ut om det er alternativer før man konkluderer.

les også

Flere søksmål i kø hvis omsorgsarbeidere vinner rettssak mot Aleris

TØR IKKE SPÅ: EØS-eksperten Hans Petter Graver vet ikke hva som skjer om Aleris vinner rettssaken. Men at noen vil slå politisk mynt på det som skjer overrasker ikke, skal man tro professoren. Foto: Kristiansen, Tore

– Ikke gitt at EØS-avtalen vil være avgjørende

Hans Petter Graver, professor ved Institutt for privatrett på UiO, har blant annet EØS som sitt kompetanseområde.

– Hvordan nye regler, tolkninger eller saker om EØS-regler slår ut i den politiske debatten eller i folks tilslutning til avtalen er neppe lett å forutse. Vi vet at det finnes motstandere av EØS-avtalen i flere politiske leire. At de forsøker å bruke forskjellige anledninger til å fremme sin sak, er vel også noe man må regne med, skriver han i en e-post til VG.

– EØS-avtalen inneholder regler som i visse situasjoner kan svekke arbeidstagernes rettigheter, men den inneholder også regler som styrker arbeidstagerinteresser.

Hverken Aleris eller Andersen ønsker å kommentere saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder