30 SAKER: – Noen melder om 30 saker per barnevernsansatt. Hvor god blir man på analysearbeid når det er 30 barn i bunken? sier barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Kyrre Lien

Barneombud vil ha femårig utdannelse for barnevernsansatte

Barneombud Inga Bejer Engh går hardt ut etter funn av alvorlig svikt i barnevernet. Hun vil ha femårig utdannelse for barnevernsansatte og mener deler av lovverket er altfor åpent for tolkning.

Rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis i mange barnevernssaker. Det er konklusjonen i Helsetilsynets gjennomgang av 106 barnevernssaker fra 60 kommuner torsdag.

Sakene har vært behandlet i fem ulike fylkesnemnder i tidsrommet januar 2016 til mai 2017.

les også

Ny barnevernsrapport avdekker alvorlig svikt

Rapporten avdekker både god og dårlig praksis i de fleste saker, og et av hovedfunnene er manglende fokus på det enkelte barns behov, innflytelse og oppfølging. Det synes barneombud Inga Bejer Engh er urovekkende.

– Det er eksempler på barns uttalelser som burde ført til alvorlig bekymring, men som ikke er fulgt opp i videre samtaler. Det er de voksnes ansvar å følge opp det lille strået du kanskje får i videre samtaler, sier hun.

For dårlig analyse

Rapporten avdekker også mangelfull analyse, evaluering av tiltak underveis, samt manglende oppfølging.

– Det er ikke overraskende for meg at det er avdekket er misforhold mellom behov og tiltak. For å få til dette, må du nemlig ha en god analyse i forkant. Det er avdekket at analysen er for dårlig. Vi må bli bedre på å måle effekt, dette kan ikke bli et sosialt eksperiment, sier hun.

Manglene kan føre til flere akuttplasseringer enn nødvendig, ifølge Engh.

– Det kunne vært unngått hvis tiltakene hadde vært tilpasset på en bedre måte, og dette påpekes som en følgefeil i rapporten, sier hun.

les også

Erna Solberg om barnevern i nyttårstalen: – Må skape flere suksesshistorier

Rapporten viser dessuten at samarbeidsrutinene barnevernet har med andre tjenestetilbud i kommunene, ofte er tilfeldig.

– Det skal ikke være avhengig av hvilken kommune du bor i, sier Engh.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Tilfeldig tolkning av loven

Kjernen i forsvarlighetskravet som ligger i barnevernsloven, er vurderinger av hva som kan betegnes som god praksis. Barneombudet mener forsvarlighetskravet bør være mindre åpent for tolkning.

– Det er altfor tilfeldig, og det er kanskje på tide at myndighetene konkretiserer nærmere i lov eller forskrift hva som ligger i forsvarlighetskravet, sier hun.

Hun foreslår også å lovfeste krav til høyere kompetanse, og mener barnevernsutdannelsen bør være på fem år.

– Lærerutdanningen er nå femårig. Det er imidlertid ingen krav til hva slags utdanningsnivå en barnevernsarbeider skal ha, sier hun.

Man bør også se på arbeidsmengden til en barnevernsansatt, mener barneombudet.

– Noen melder om 30 saker per barnevernsansatt. Hvor god blir man på analysearbeid når det er 30 barn i bunken?

les også

Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak

Vurderer femårig utdannelse

– Det er en av tiltakene vi nå vurderer, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til VG, på spørsmål om femårig utdannelse for barnevernsansatte kan bli et krav.

Hun forteller at hun tar rapporten, bestilt av hennes departement, på alvor, og forsikrer at barnevernsansatte skal få den kompetansen de trenger.

Hun er bekymret, men ikke overrasket, over svikten som er avdekket.

– Det bekymrer meg at rapporten viser at alvorlig informasjon glipper og at hjelpetiltakene dessverre ikke er det beste for barnet eller familiesituasjonen. Her har vi mye å lære, her skal vi bli bedre, sier hun.

Rapporten viser også at det ikke er grunn til å si at barnevernet griper inn i saken uten at det er alvorlig bekymring for barnet.

– Det er jeg glad for, for dette er kritikk jeg blir møtt med veldig, veldig ofte, sier Helleland.

BEKYMRET: Helsetilsynets assisterende direktør Jo Kittelsen er bekymret for resultatene av den ferske rapporten om barnevernstjenesten. Foto: Lone Lohne, VG

Svikter i innledningsfasen

Rapporten fastslår at «manglene har alvorlige konsekvenser for barn og foreldre».

– Barn lever for lenge i situasjoner med dårlig omsorg, og i noen tilfeller grovt dårlig omsorg, sier assisterende direktør i Helsetilsynet Jo Kittelsen til VG.

Hun mener rapporten viser at kompetansen er til stede, men at den ikke brukes riktig i de innledende fasene.

– Når de ansatte begynner å skrive det de skal til en fylkesnemnd, for å få gjort et vedtak, så skriver de godt. Men i innledningsfasen er det nesten tilfeldig, i hvert fall ikke systematisert rundt «hva må vi vite om akkurat denne 6-åringen», sier Kittelsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder