LUFTETUR: Hver dag går Jon Aron Johnsen tur med familiehunden Sita. De har en fast rute i nabolaget.

LUFTETUR: Hver dag går Jon Aron Johnsen tur med familiehunden Sita. De har en fast rute i nabolaget. Foto: Krister Sørbø, VG

Jon Aron (35) må trolig vente to år på å få jobb

RØYKEN (VG) Da familien flyttet til en annen kommune, mistet Jon Aron tilbudet om en tilrettelagt arbeidsplass.

Jon Aron Johnsen har Downs syndrom. I fjor flyttet han sammen med foreldrene fra Drammen til en annen Buskerud-kommune – Røyken. Til tross for at avstanden er mindre enn to mil, er tilbudet Jon Aron får ulikt.

I Drammen jobbet Jon Aron syv timer om dagen på en tilrettelagt arbeidsplass. I Røyken står åtte personer på venteliste for å få arbeid.

Utenom seks ukentlig timer med støttekontakt, er Jon Aron hjemme sammen med foreldrene, som begge er pensjonister.

– Vi trodde ikke det skulle være så negativt å flytte, sier far Harald Johnsen (72).

– Trenger noe meningsfylt

Tilrettelagte arbeidsplasser er for de som ikke klarer seg i det vanlige arbeidslivet. Jon Aron forteller at han har levert frukt, makulert papir og hugget ved. Selv om han aller helst vil jobbe på Politihøgskolen, har han hatt det fint på jobb.

Foreldrene sier de har fått beskjed om at det kan ta mellom 1,5 og 2,5 år å få et tilbud på Jobbhuset Røyken. NAV Røyken, som innvilger plasser på tilrettelagte arbeidsplassen, bekrefter at personen med lengst ventetid har stått i kø i to år.

– Jon Aron trenger å gjøre noe meningsfylt, ikke bare vanke sammen med foreldrene sine dag ut og dag inn. Vi finner på ting sammen, men det kan ikke bare handle om å fylle dagen, det må være noe innhold også, sier mor Torill Johnsen.

MUSIKKGLAD: Jon Aron liker å synge og spille gitar. En gang i uken drar han til Drammen for å spille sammen med venner. Foto: Krister Sørbø

Foreldrene fikk også avslag på å få videreført avlastningen de fikk tilbud om i Drammen – et opphold på en gård én helg i måneden. Etter en klage innvilget kommunen månedlig avlastning, men familien vet foreløpig ikke hva det vil bestå av.

– Vi har kjempet siden Jon Aron ble født. Nå har vi passert 70. Hvor mye mer må vi kjempe?

Stille i 15 år

Jobbhuset opplyser at de i dag har 28 tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser). Daglig leder Jan Åge Fjell sier de gjerne utvider hvis det bevilges mer penger.

– Røyken har hatt en veldig vekst i innbyggertallet. Men de siste 15 årene har vi ikke fått noen nye plasser.

NAV Vest-Viken opplyser at de har hatt en gitt ramme i Buskerud, og at de har prioritert plasser i ordinære fremfor i skjermede bedrifter.

– Budsjettet for 2019 gir en økning på VTA som er betraktelig høyere. NAV Vest-Viken velger derfor å øke antallet med VTA-plasser både i ordinær og skjermet virksomhet, opplyser avdelingsdirektør for Tjenesteutvikling, Ingar Heum.

FAMILIE: Jon Aron sammen med foreldrene Harald og Torill Johnsen. Foto: Krister Sørbø

Skjevfordeling

Samtidig innrømmer direktoratet at plassene ikke er fordelt likt mellom kommunene.

– Det er grunn til å anta at det er en skjevhet i fordeling av tiltaksplasser til fylkene og kommunene på varig tilrettelagt arbeid, når fordelingen sees i sammenheng med befolkningsgrunnlaget, skriver seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i en e-post.

Dette skal direktoratet se på i 2019.

– Siden vi ikke har datagrunnlag som tar høyde for behovet for tiltaket i de ulike fylkene, har direktoratet lagt til grunn statistikk som viser unge uføre under 40 år.

– Beklagelig

Til tross for at VTA-plasser er statlig tiltak, har Røyken kommune valgt å fullfinansiere seks plasser på Jobbhuset. Kommunen opplyser at det er ikke satt av midler til å etablere flere.

– Det har de siste årene vært venteliste på VTA-plass ved Jobbhuset og dette er beklagelig for de det gjelder. VTA er ingen lovpålagt tjeneste, skriver kommunalsjef for helse og omsorg, Tone Merete Svenkerud, i en e-post.

– 61 personer er registrert som psykisk utviklingshemmede i Røyken kommune, det inkluderer personer med Downs syndrom. Hva får disse igjen for de økte overføringene dere får fra staten?

– Dette er frie inntekter som går til kommunen uavhengig av den enkeltes tjenestebehov. Det er stor variasjon på behovet for tjenester. I dette tilfellet er det innvilget omsorgsstønad og støttekontakt. Det er også vurdert at behov for avlastning er til stede og det vil bli innvilget privat avlastning om familien ønsker det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder