SKAL FORHANDLE: Det ligger at til at det blir NHO-sjef Kristin Skogen-Lund og LO-sjef Hans Christian Gabrielsen som skal forhandle i årets hovedoppgjør i privat sektor. Men det har sittet langt inne. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Meglingsfinte redder LOs ansikt

Etter hektisk meglingsvirksomhet hos Riksmeklingsmannen, er det funnet en løsning, som gjør at LO-sjefen delvis redder ansikt.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lørdag greide partene i offentlig sektor greide å bli enige om en pensjonsramme.

Men i privat sektor kunne opptakten til årets lønnsoppgjør knapt blitt verre mellom de to hovedmotpartene, LO og NHO.

De har rukket å bli historiske: Allerede før oppgjøret har startet, har LO og NHO måtte ty til riksmeglingsmann Nils Dalseide, for å komme til enighet om de formelle rammene rundt oppgjøret, som begynner 12. mars.

les også

Kan bli forhandlinger før lønnsoppgjøret

Årsaken er at LO har fattet et vedtak om at hele LO kan bli tatt ut i streik, hvis Fellesforbundet (LO) i oppgjøret ikke får gjennomslag i striden om reise, kost og losji.

Det nekter NHO plent å være med på. LO har vedtatt at årets oppgjør skal være samordnet, altså styrt sentralt av LO og NHO, blant annet fordi de skal forhandle om pensjon for hele privat sektor.

– Det blir samordnet oppgjør

Det vanlige er at forhandlingene skjer forbundsvis, hvor Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) leder an.

Både LO og NHO må være enige om at oppgjøret skal være samordnet, for at det skal bli et samordnet oppgjør.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund sa til VG tidligere i uken at det ikke er aktuelt å bli med på samordnet oppgjør, så lenge LO står på at det kan utløse en storstreik som vil ramme hele NHO.

Der stod partene, helt frem til LO foreslo å trekke inn Riksmeglingsmannen.

les også

Dette kan lønnsoppgjøret gi deg

Han har vært i aksjon i flere dager og det er lagt et utkast til løsning på bordet, som ser slik ut:

– Det blir samordnet oppgjør, med forbundsvise tilpasningsforhandlinger.

– Konflikten løses ved at LO ved en streik om reise kost og losji, kan varsle streikeuttak i hele LO, men når det endelige vedtaket om streik kommer, så kan man bare ta ut medlemmer i Fellesforbundet.

Det understrekes at det ikke griper inn i partenes adgang til å gjennomføre sympatiaksjoner.

Redde ansikt

Det betyr:

1. At LO-representantskapets vedtak om samordnet oppgjør kan stå ved lag.

2. At streikeretten gjelder alle i LO, men at den reelt bare vil omfatte Fellesforbundets medlemmer, ved en eventuelt konflikt om reise, kost og losji.

Slik kan LO-sjef Hans Christian Gabrielsen og LOs ledelse delvis redde ansikt i det første oppgjøret han skal lede.

Reise- kost og losji dreier seg om en prinsipiell kamp om utenlandske selskaper skal få etablere egne postkasseselskaper rett på utsiden av gjerdet til norske bedrifter de får oppdrag hos: Da slipper de store kostnader til reise, kost og losji.

I NHO er man opptatt av at den historiske meklingen før oppgjøret ikke skal forsure selve forhandlingene som etter planen skal innledes i NHOs høyborg på Majorstua i Oslo 12. mars.

Hovedårsaken til det er at NHO er veldig opptatt av at de må finne en løsning som gjør at dagens Avtalefestet pensjonsordning (AFP), kan endres slik at den blir økonomisk bærekraftig i fremtiden.

les også

LO i intern kamp om tjenestepensjon

– God for dagens unge

NHO ønsker at ordningen skal vris til en innskuddsbasert ordning, hvor pengene som settes av skal følge hver enkelt og ikke som i dag, hvor pengene de unge betaler inn, overføres til de som får AFP fra fylte 62 år.

En fondsbasert innskuddsordning gjør at eksempelvis dagens 20-åringer vil få AFP-pengene som de årlig betaler inn, avsatt til seg selv: Pengene følger deg gjennom livet til du blir 62 år.

– Slik kan vi stanse underfinansieringen som i dag har kommet opp i 13 milliarder kroner. I dag settes det altså av for lite penger, for å sikre AFP-ordningen i fremtiden. Med en innskuddsbasert ordning, vil pengene følge den enkelte og vi får en ordning som er bærekraftig og god også for dagens unge, sier en NHO-kilde.

Partene i offentlig sektor må eventuelt justere sin enighet fra lørdag, hvis det blir endringer i AFP-ordningen til privat sektor.

Formuleringene

Her en formuleringer i pressemelding LO har sendt ut:

«Vi er fornøyd med at oppgjøret blir gjennomført som et samordnet oppgjør, med forbundsvise tilpasningsforhandlinger for de enkelte overenskomstene. I disse tilpasningsforhandlingene forutsettes det enighet, med unntak for Industrioverenskomsten (IO) mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Blir det ikke enighet om bestemmelsene om reise, kost og losji i denne overenskomsten, kan partene bringe saken inn i de avsluttende sentrale forhandlingene/meklingen.

Ved uenighet i forhandlinger/mekling i det samordnede oppgjøret, kan det meldes plassfratredelse for alle. Ved uenighet om RKL kan partene melde særskilt plassfratredelse for Fellesforbundets medlemmer omfattet av IO. Disse medlemmene kan altså bli omfattet av to plassfratredelser.

Uravstemning skal gjennomføres når det foreligger anbefalte forslag på begge områdene. Det innebærer to uravstemninger for Fellesforbundets medlemmer på IO.

En eventuell streik vil vare til det foreligger enighet på begge streikegrunnlagene.

Dette griper ikke inn i partenes adgang til å gjennomføre sympatiaksjoner».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder