Jensens minnebok

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) «Vi tar en liten tur innom 1986», sa Eirik Jensen. Dag én av hans frie forklaring handlet ikke om det hemmelige prosjektet, men hvordan det var å være «pol’ti» på 80- og 90-tallet.

– Når du står i en storm må du enten dukke eller stå oppreist, sa Eirik Jensen et stykke ut i sin frie forklaring som begynte torsdag.