Erna Solberg om terrorsikring: Jeg var upresis

Statsminister Erna Solberg (H) innrømmer at hun uttalte seg upresist om status i arbeidet med objektsikring, da hun møtte i stortingshøringen i mars 2017.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Jeg ser at jeg var upresis i den forrige høringen, sa Solberg før kontroll- og konstitusjonskomiteen startet utspørringen av henne.

Tar selvkritikk

Hun erkjente også at Stortinget burde fått mer informasjon om status i arbeidet med instruksen og sikkerhetsloven, som forutsatte at alle skjermingsverdige objekter skulle vært grunnsikret innen 2015.

– Jeg tar selvkritikk for at vi burde gitt et mer samlet bilde til Stortinget,sa statsministeren.

Riksrevisjonens kom med knusende kritikk i 2016 og slo fast at arbeidet med såkalt objektsikring etter terrorangrepene 22. juli 2011 var svært mangelfullt. Oppfølgingrapporten fra juni i år var like kritisk.

Rapportene slår fast at regjeringen ligger langt etter fristen, som var satt til 2015, i arbeidet med å sikre objekter som er avgjørende for stats- og samfunnssikkerheten. Dette gjelder politiets og Forsvarets bygninger, samt bygninger med viktig symbolverdi og kritisk sivil infrastruktur som for eksempel vannverk, strømforsyning og datasentraler.

les også

SV og Ap: Stortinget fikk feilinformasjon om terrorsikring

Fortsatt alvorlig

Hans Fredrik Grøvan (KrF) vil ikke utelukke mulig mistillit mot Solberg-regjeringen, selv om statsminister Erna Solberg tok betydelig selvkritikk:

– Vi er veldig glad for at statsministeren tar selvkritikk, men alvoret i rapporten er ikke blitt svekket. Dette er fortsatt en alvorlig sak, og jeg vil ikke avskrive noe som helst, sier Grøvan.

Nå har de planer

Erna Solberg sa at det nå ligger planer både for Forsvaret og politiet, slik at det skal være mulig å komme i havn med sikringen slik loven og forskriften krever.

– Jeg ser at jeg var upresis i den forrige høringen, sa Solberg om at hun da viste til at Politidirektoratet hadde meldt «grønt», og at regjeringen dermed ikke kjente omfanget av manglene i sikringen i sivil sektor.

– Vi var ikke klar over omfanget av etterslepet, spesielt på objektsikring, i fjorårets diskusjon. Det var noe vi ikke hadde god nok oversikt over. Men det betyr ikke at vi ikke har fulgt godt nok med, la hun til.

les også

Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

Mange år forsinket

Forsvaret har lagt planer om å være ferdig med sin grunnsikring av skjermingsverdige objekter innen 2025. Den opprinnelige fristen var 2015, og dette er noe av grunnlaget for Riksrevisjonens kritikk.

Politiet har for sin del sendt inn en plan til sin eier Justisdepartementet, som forutsetter 60 millioner kroner hvert år i fem år, for å komme i mål med grunnsikring.

Justisminister Tor Mikkel Wara i høringen at politiets 12 anlegg som er klassifisert etter sikkerhetsloven, skal være ferdig sikret innen 2020.

les også

Søreide: Vi kunne informert Stortinget bedre

Utelukker ikke ny, lukket høring

Både Arbeiderpartiet og SV mener statsministeren har feilinformert Stortinget, da hun i høst beskrev status for arbeidet med terrorsikring.

– Mistillitsforslag er vel naturlig mot en statsråd eller regjering som har feilinformert Stortinget, i strid med Grunnloven?

– Det er alt for tidig å konkludere med det. Jeg ser ikke bort ifra at det kan være aktuelt med en lukket høring, for det er mye vi ikke har kunnet konfrontere statsministeren eller statsrådene med i en offentlig høring, sier komiteleder Dag Terje Andersen (Ap).

Han sier kontrollkomiteen tirsdag vil bruke tid på å oppsummere høringen og diskutere behovet for en eventuell ny høring.

Urealistisk

– Tidsfristen var helt urealistisk, erkjente Erna Solberg overfor etter at komiteens utspørring var over mandag ettermiddag.

– Det er en selvkritikk og en erkjennelse som vi kanskje i større grad burde gitt til Stortinget i en samlet form, når vi ser hvor komplisert det har vært å få til permanent grunnsikring på alle disse objektene.

– Tar du selvkritikk fordi saken er blitt så spisset i Stortinget, eller fordi Riksrevisjonens funn er så alvorlige?

– Det er viktig å skille mellom diskusjonen om hva rapporten dreier seg om, og diskusjonen i komiteen. Å se helheten i permanent grunnsikring, at det tar så mye lengre tid og kostet så mye mer, burde vi gitt helhetlig til Stortinget. Vi har fokus på å gjøre dette bedre, i stedet for å rapportere på det gamle, sier Solberg.

– Hvorfor sa ikke du dette da du var på høring i mars 2017?

– Vi hadde ikke oversikt over kostnader i fjor.

– Men dere visste at det ville bli dyrt?

– Ja det visste vi, og det sa vi tydelig fra om i fjor. Men politiets kostnad ble ikke klar før nå på slutten av sommeren. Nå går vi igjennom og ser om vi kan forsere dette, sier Erna Solberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder