PRESSET: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er under hardt press for hans forhold til Iran, med kritikere både fra opposisjonen og i egne rekker. Foto: Hallgeir Vagenes

Disse spørsmålene må Erna Solberg og Per Sandberg svare på

Denne uken må statsminister Erna Solberg og fiskeriminister Per Sandberg svare på en rekke spørsmål fra Stortinget etter Sandbergs Iran-reise.

Artikkelen er over ett år gammel

Skriftlige spørsmål til regjeringen er et av opposisjonens viktigste virkemiddel i Stortinget. På denne måten kan de få informasjon fra regjeringen og klarlegge dens holdning til sentrale politiske problemstillinger.

Statsråden som får spørsmålet skal gi skriftlig svar innen seks virkedager.

les også

Erna Solberg fastholder kritikken mot Sandberg

les også

Erna Solberg i brev til Stortinget: Sandberg brøt reglene

Statsministerens kontor (SMK) og statsminister Erna Solberg har bekreftet at de jobber med flere spørsmål og vil svare på disse innen fristen. Det betyr at det trolig kommer svar relatert til Sandberg-saken på mandag.

Disse svarene kommer i tillegg til det Sandberg og Solberg allerede har svart på om saken i forrige uke på spørsmål fra Torgeir Knag Fylkenes (SV), Terje Aasland (Ap) og Geir Pollestad (Sp).

TAUSE ERNA: Statsminister Erna Solberg gjentok kritikken mot Per Sandbergs sikkerhetsbrudd søndag kveld, men forteller at hun vil svare Stortinget før hun svarer media om sin fiskeriminister. Foto: Mattis Sandblad

Dette er de ubesvarte spørsmålene:

1) Har andre statsråder tatt med jobbtelefon til høyrisikoland?

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), levert 6. august:

Viser til uttalelse i VG hvor statsministeren sier: "Det er litt ulik praksis i de ulike departementene, om hvem som tar med seg telefoner og ikke."
Finnes det andre departement hvor politisk ledelse har tatt med seg jobbtelefon til høyrisikoland siden 2015?

Dette vet vi:

 • Det å ta med jobbtelefonen til høyrisikoland strider mot sikkerhetsrådene fra PST og departementenes interne regelverk.

Dette vet vi ikke:

 • VG har bedt i innsyn i data om regjeringsmedlemmer som har reist til Iran, Kina og Russland. SMK har foreløpig avslått innsyn i private reiser, men opplyste at Erna Solberg var på tjenestereise i Russland 13.-16. februar 2014 og i Kina 6.-10. april 2017.

2) Ble Per Sandbergs mobiltelefon hacket av Iran?

Terje Aasland (Ap), levert 7. august:

Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?

Dette vet vi:

 • Torsdag 2. august leverte Sandberg mobilen inn til PST. CIAs tidligere områdesjef for Iran har uttalt til Filter Nyheter at Irans bedriver teknisk sofistikert og aggressiv etterretning, og har tette bånd til Russland.

Dette vet vi ikke:

 • Vi vet ikke om mobiltelefonen hans ble kompromittert under reisen.
les også

Opposisjonen skjerper kritikken etter Sandbergs nye Iran-forklaring

3) Har Sandberg innsett alvoret i saken?

Terje Aasland (Ap), levert 7. august:

Kan statsministeren forsikre om at Sandberg faktisk er innforstått med alvoret av å ikke følge sikkerhetsregler/råd fra sikkerhetsmyndighetene og at dette ikke vil gjentas og at det er Sandberg selv som gjennom sin forståelse av situasjonen har bedt om møte med PST for å avklare ytterligere forhold?

Dette vet vi:

 • I et tidligere svar til stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkenes bekrefter Sandberg at han har bedt om en samtale med PST.

Dette vet vi ikke:

 • Vi vet ikke hvordan Per Sandberg har forklart seg til sine overordnede i regjeringen eller PST om Iran-saken.

KRITIKER: Terje Aasland (Ap) har stått bak mye av kritikken mot Per Sandberg i media etter Iran-saken. Foto: Frode Hansen

4) Tok Sandberg med seg samme telefon til Kina og Iran?

Cecilie Myrseth (Ap), levert 8. august:

Når ble departementet varslet om at statsrådens jobbtelefon var tatt med på reise til henholdsvis Kina og Iran, er det snakk om samme telefon, og ble rutinene i egne retningslinjer for varsling ved forhold av sikkerhetsmessig betydning fulgt i disse tilfellene?

Dette vet vi:

 • Sandberg tok med seg jobbtelefonen til både Iran og Kina, noe som strider mot sikkerhetsråd fra PST og departementets interne regler.
 • Nærings- og fiskeridepartementet skriver følgende til VG: «Hva gjelder datautstyr Per Sandberg har fått utlevert i løpet av sin periode som fiskeriminister er dette PC, iPad og mobiltelefon. Samtlige av enhetene ble utlevert ved tiltredelse i 2015.»

Dette vet vi ikke:

 • Vi vet ikke om det er snakk om samme telefon, og vi vet ikke når Sandberg varslet om at han hadde med seg telefonen.

5) Er det greit å feire den islamske revolusjonen?

Geir Pollestad (Sp), levert 10. august:

Mener utenriksministeren det er uproblematisk at en statsråd deltar på feiring av den Iranske revolusjonen, og støtter utenriksministeren at regjeringen var representert på feiringen?

PS! Spørsmålet er stilt til utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide.

Dette vet vi:

 • Per Sandberg skal ha deltatt på feiringen den 8. februar offisielt som statsråd på invitasjon fra den iranske ambassaden, og var på feiringen sammen med sin nåværende kjæreste Bahareh Letnes.

Dette vet vi ikke:

 • Utenriksministeren har formelt ikke gitt sitt svar, men regjeringen har i tidligere svar slått fast at Norges Iran-politikk ligger fast.

6) Hvilke vurderinger gjorde Sandbergs departement?

Geir Pollestad (Sp), levert 10. august:

Det er blitt kjent at fiskeriministeren deltok i feiringen av dagen for den islamske revolusjonen i Iran.
Hvilke vurderinger ble gjort i Nærings- og fiskeridepartementet før det ble takket ja til invitasjonen?

Dette vet vi:

 • Invitasjonen ble ikke journalført av Nærings- og fiskeridepartementet og ifølge Aftenposten skal Sandberg ha takket ja uten at det ble gjort en vurdering i departementets embetsverk.

Dette vet vi ikke:

 • Nærings- og fiskeridepartementet har ikke forklart hvilke vurderinger, om noen, de gjorde før besøket. Spørsmålet er om Per Sandberg opptrådte med støtte fra regjeringen, eller om han kjørte et sololøp da han takket ja.

KRITISK: Geir Pollestad (Sp) har stilt hele tre spørsmål om Sandberg-saken til regjeringen. Han har hittil fått svar på ett, men venter svar på to spørsmål. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

7) Finnes det gode nok grunner til å ikke varsle SMK?

Bjørnar Moxnes (R), levert 10. august:

Finnes det noen grunner til at en statsråd skal kunne bryte sikkerhetsinstruksen fra Statsministerens kontor, og potensielt risikere å overføre informasjon til en fremmed makt, i så fall hvilke, og kjenner statsministeren til hvilke grunner Per Sandberg hadde i det aktuelle tilfellet?

Dette vet vi:

 • Sandberg uttalte torsdag til pressen i Mandal at han med vilje hadde unnlatt å varsle om reisen til SMK, i strid med interne regler. Til TV2 uttalte hans datter Charlotte Sandberg at faren ikke ønsket å opplyse om Iran-reisen fordi han er i konflikt med sin fraseparerte kone, statssekretær Line Miriam Sandberg. Ifølge datteren skal Sandbergs tidligere ferieplaner ha blitt lekket.

Dette vet vi ikke:

 • Per Sandberg har ikke selv opplyst hva grunnene til at han ikke meldte fra om reisen skal være.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder