TROR PÅ PROSESSEN: Helseminister Bent Høie har fortsatt tro på at effektiviseringen vil bli en suksess. Foto: Frode Hansen VG

Tillitsvalgt: Regjeringens effektivisering truer norsk smitteberedskap

Folkehelseinstituttet må betale 80 prosent mer for IT-tjenester i 2018 etter regjeringens effektivisering. Tillitsvalgte ved instituttet varsler mulige konsekvenser for norsk smitteberedskap og det blir større kutt.

Noen smittestoffer kan forårsake alvorlig infeksjonssykdom, være en alvorlig fare for smittede personer og en risiko for spredning i samfunnet. Dette er de som tilhører smitterisikogruppe tre, ifølge Helsebiblioteket.no.

I Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) et nasjonalt beredskapslaboratorium for nettopp slike smittestoffer, ifølge FHIs nettsider. I tillegg koordineres landets beredskap for mikrobiologiske laboratorier fra instituttet.

Bakgrunn: Regjeringens effektivisering i 2015: Kan spare 1,5 milliarder kroner Nå: Maks 700 millioner

Nå frykter tillitsvalgt Marc Gayorfar for instituttets arbeid med mikrobiologisk overvåkning og beredskap i fremtiden.

Nye kostnader

Tidligere i måneden kom det frem at instituttet i 2018 må betale 80 prosent mer for IT-tjenester i 2018 enn da de samme tjenestene ble utført ved instituttet. Grunnen er Helsedepartementets effektivisering av helsesektoren gjennom den såkalte konsernmodellen.

FRYKTER KONSEKVENSENE: Kuttene kan gå ut over samfunnsoppdraget til FHI, mener Gayorfar. Foto: FHI

– De ekstra kostnadene vi er forespeilet fra Norsk Helsenett sin side kom etter at budsjettet vårt var vedtatt. Det er ikke rom for denne regningen, sier Gayorfar.

Budsjettet til FHI ble endelig vedtatt for få dager siden, og der er det tatt høyde for de økte kostnadene fra NHN, opplyser han. Regningen medfører at FHIs samlede kutt etter statsbudsjettet økes fra 1,4 prosent til 4,2 prosent, en «betydelig økning når driftsbudsjettet vårt er så begrenset» mener Gayorfar.

Bråk om instituttet tidligere: Høies toppbyråkrater: Spurte forsker om ny analyse ville gi nye snus-resultater

Han sier at prioritering- og nedbemanningsprosessen FHI har vært gjennom og innsikten han har i saken, tilsier at det nå er stor fare for kutt i samfunnsoppdraget til instituttet.

– Hele den mikrobiologiske overvåkningen og beredskapen kan kuttes som konsekvens, dersom denne ekstra kostnaden på 20-30 millioner vi er forespeilet skulle stå. Det er omtrent kun der det er store nok driftsmidler å kutte i, men da går det blant annet ut over beredeskapen vår mot matbårne utbrudd og vår støttefunksjon mot Mattilsynet. Dette er ikke engang nok til å dekke de økte kostnadene, sier Gayorfar, som uttaler seg som tillitsvalgt.

Leder bekrefter faren

Instituttets leder Camilla Stoltenberg sier til VG at det er i løpende dialog med Helsedepartementet om instituttets budsjett og konsekvensene av de økte kostnadene knyttet til konsernmodellen.

– Jeg kan bekrefte at det er reell fare for at de økte kostnadene vil gå utover instituttets samfunnsoppdrag, sier hun.

Arbeidet med budsjettet og eventuelle nye kutt for å dekke økte kostnader vil fortsette første uke i januar.

Folkehelseinstituttet: Influensatoppen nærmer seg – mange blir syke i julen

FHI har i de siste to årene kuttet 120 årsverk, men ikke noe i samfunnsoppdraget. Dette vil eventuelt bli den første gangen det skjer.

Arbeidet som kan bli kuttet i innebærer blant annet nasjonal overvåkning av mikroorganismer som kan forårsake utbrudd, som tuberkulose.Det er også en referansefunksjon for en rekke bakterier og virus.

Slik svarer departementet

VG ba om svar fra helseminister Bent Høie, men fikk det fra statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

VG om kutt i FHI: Spare seg til fant

– Jeg har stor forståelse for at FHIs ledelse og ansatte kan oppleve dette som en krevende situasjon. Departementet har tillit til at FHIs ledelse vil tilpasse driften til gjeldende budsjettrammer, slik at dette i minst mulig grad går utover instituttets samfunnsoppdrag. Helse- og omsorgsdepartementet har som en del av sin etatstyring god dialog med både FHI og øvrige etater om prioriteringer og tiltak i lys av budsjettsituasjonen, skriver hun i en e-post.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder