SLÅR ALARM: Oslo politidistrikt har ikke oversikt over kriminalitetsbildet som sentrale gjengkriminelle er involvert i, hevder spesialgruppen SPIF i et hemmelig politidokument. Foto: Privat

Hemmelig politidokument: Mangler kapasitet til å etterforske gjengkriminelle

Politiet opprettet en spesialgruppe som skulle gå etter sentrale personer i Oslos kriminelle gjenger. Nå slår gruppen alarm: Politiet har ikke oversikt – og gjengbekjempelsen har fortsatt ikke ønsket effekt.

Til tross for at Oslo-politiet har fått ekstra-millioner til gjengbekjempelse, er dette spesialgruppen SPIFs evaluering av de siste måneders arbeid:

«Samtlige deltagere i SPIF opplever at arbeidet med å ramme de angitte gjengmiljøene i dag ikke har ønsket effekt. Dette opplever gruppen på bakgrunn av at det ikke er etterforskningskapasitet til å følge opp forslagene gruppen lager.»

Det hemmeligstemplede dokumentet er datert 1. november og adressert til ledergruppen i Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.

«Har ikke oversikt»

SPIF står for Samordnet prioritert innsats FEE.

– Det er ikke en formell organisatorisk gruppe, utover at det er øremerkede personer som jobber sammen for å koordinere politidistriktets samlede innsats mot gjeng og kriminelle nettverk. Dette er en langvarig innsats som skal pågå over tid, sier leder for Felles enhet for etterretning og etterforskninger, politiinspektør Grete Lien Metlid.

SPIF-gruppen består av erfarne politiadvokater og etterforskere i Oslo politidistrikt. Dokumentet ble utformet etter et evalueringsmøte med flere medlemmer til stede.

Avsenderen av det hemmeligstemplede dokumentet er en etterforsker som ikke vil uttale seg.

les også

Tatt i Marokko – dette er historien om gjenglederen

SPIF-gruppen har de siste månedene jobbet ut fra en liste over «prioriterte objekter» – eller sentrale personer – som politiet ønsker å «rette spesifikk oppmerksomhet mot» for å ramme gjengmiljøene, fremgår det av dokumentet.

Et av disse miljøene er den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia.

VG har gjennom flere artikler avdekket hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods vokste frem til å bli hovedstadens største gjengtrussel, uten at politiet klarte å stoppe den.

MANGLER ETTERFORSKERE: I det hemmelige politidokumentet pekes det på at manglende etterforskningskapasitet lammer deler av Oslo-politiets gjenginnsats. Foto: Privat

Veien inn i Young Bloods: Gutten som ikke ville reddes

Spesialgruppens oppgave har blant annet vært å finne innganger til å starte etterforskninger mot sentrale gjengkriminelle. Målet er å få personene bak lås og slå.

I dokumentet fastslås det at Oslo-politiet famler i blinde – de har rett og slett ikke oversikt:

«Det er ikke sannsynlig at dette skyldes at kandidatene har sluttet med kriminalitet. FEE har i dag ikke oversikt over kriminalitetsbildet som SPIF-kandidatene er involvert i.»

les også

Oslo politiforening om gjengtrusselen: – Politiet drives fra skanse til skanse

Manglet etterforskere – løslatt fra varetekt

Det kommer videre frem at SPIF-gruppen har levert flere notater med konkrete tiltak som de mener ville ha rammet sentrale gjengkriminelle.

Kun to av de syv notatene skal være fulgt opp. Årsaken er at det ikke finnes nok etterforskere, ifølge dokumentet.

les også

Hemmelig rapport: Young Bloods tjener millioner på narkosalg

Hverken på Manglerud politistasjon eller sentralt ved Felles enhet for etterforskning og etterretning (FEE) finnes det etterforskningskapasitet, ifølge dokumentet.

Mangelen på etterforskere skal allerede ha ført til at et gjengmedlem er tilbake på gaten igjen.

Vedkommende ble løslatt fra varetekt fordi det ikke var kapasitet til å jobbe med saken mot ham, ifølge dokumentet.

SPIF-gruppen viser til at det er flere i Oslo-politiet som har samme situasjonsforståelse som dem.

Les også: Slapp straff for vold og narko

Spesielle operasjoner, en sentral avdeling i kampen mot organisert kriminalitet, skal være hindret fra å starte opp nye prosjekter på grunn av mangelen på ledige etterforskere, ifølge dokumentet.

Også informantarbeidet i Oslo-politiet skal være rammet.

POLITILEDERE: Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid, avbildet under et intervju med VG i juni. Ved siden av henne sitter John Roger Lund, som er leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen

– Internt notat

Leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE), politiinspektør Grete Lien Metlid, ønsker ikke å kommentere detaljene i det hemmeligstemplede dokumentet.

– Det er ingen avsløring at vi utfordres på etterforskningskapasitet, både lokalt på de geografiske driftsenhetene og sentralt ved FEE. Det har vi vært åpne og tydelige på i lang tid, sier Metlid.

– I dokumentet står det at politiet ikke har oversikt over kriminalitetsbildet som disse personene er involvert i?

– Vi har bedre oversikt i dag enn for ett år siden. Vi har god oversikt over miljøene i de prioriterte innsatsene. Både når det gjelder å være i forkant før noe skjer, men også i etterkant med tanke på straffesakssporet, svarer Metlid.

les også

Politileder slår ressurs-alarm

– Videre står det at mangelen på etterforskningskapasitet har ført til at en person er løslatt fra varetekt. Det står også at Spesielle Operasjoner og informantarbeidet ikke kan starte opp nye prosjekter på grunn av det samme. Stemmer dette?

– Jeg kan ikke gå i detaljer med VG om hva som står i et internt notat. Det blir løsrevet fra helheten. Alle som jobber dedikert med dette ønsker flere ressurser, og det har jeg forståelse for.

– Vi har en innsats gående mot flere miljøer, og jobber med flere store saker. Vi har ikke kapasitet til å ta alt samtidig, men vi får likevel til veldig mye med de ressursene som er tilgjengelige. Og vi har totalt sett mye ressurser i Oslo politidistrikt, sier Metlid.

INGEN TATT: I februar ble en mann i slutten av 20-årene forsøkt drept på Holmlia i Oslo. Så langt er ingen personer pågrepet i saken. Foto: Vagenes, Hallgeir

«Snarlig endring»

I det hemmeligstemplede dokumentet står det:

«Gruppen er enstemmig i at gjengbekjempelsen i dag ikke har reell effekt slik intensjonen bak SPIF er. Gruppen mener det er behov for en snarlig endring».

I dokumentet blir det skissert to forslag til endringer.

Det ene forslaget er å nærmest legge ned SPIF-gruppen, eller kraftig redusere antallet personell.

Det andre forslaget er å tilføre gruppen en dedikert gruppe med etterforskere.

– Hva skjer med SPIF-gruppen fremover?

– Vi opprettholder den. De skal fortsette å koordinere innsatsen vår, så setter vi inn etterforskningskapasitet der vi ser at det er behov for det, innenfor de rammene vi har. Vi har en god organisasjon nå, men vi evaluerer hele tiden det arbeidet vi gjør for å se om det er justeringer som må til, svarer Metlid.

Hun viser til at Oslo politidistrikt har styrket både det forebyggende arbeidet, etterretningsarbeidet og analysearbeidet.

– Naturligvis er det fortsatt behov for å utvikle den nye organisasjonen, og det jobbes nå med å styrke etterforskningsmiljøene både sentralt og lokalt i denne innsatsen, sier Metlid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder