LANGVARIG STREIK: Sykepleierstreiken har vart siden 25. oktober, og nå har NHO varslet lockout av 501 ansatte onsdag. Her er leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund avbildet torsdag forrige uke. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Kilder til VG: Sykepleierstreiken kan bli stanset i dag

Sykepleierstreiken kan bli stanset av regjeringen i løpet av tirsdagen.

Det bekrefter sentrale kilder overfor VG.

Situasjonen blir vurdert som så kritisk, at regjeringen vil gå inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at 65 helsebedrifter stanser opp onsdag morgen.

Det helt avgjørende vil være en rapport fra helsemyndighetene, som er forventet å bli laget i løpet av tirsdagen, hvor man går gjennom konsekvensene av en lockout.

Hvis den rapporten er entydig i sine konklusjoner om at liv og helse vil stå i fare fra onsdag morgen, vil regjeringen etter alle solemerker gå inn med tvungen lønnsnemnd i løpet av tirsdagen.

Det bekrefter sentrale kilder overfor VG.

les også

NHO truer med lockout mot sykepleiere

Men det tas altså forbehold om at de helsefaglige vurderingene er at liv og helse vil være i fare.

Tror flere vil møte på jobb

Leder Eli Gunhild By i Norsk sykepleierforbund sier til VG at de får inn ulike meldinger fra arbeidsgiverne som kan rammes av lockouten:

– Det står mye for spill med tanke på pasientenes situasjon. At NHO har satt alvorlig syke personer i denne situasjonen er både oppsiktsvekkende og alvorlig, mener hun.

Hun sier det er opp til myndighetene å vurdere saken:

– Når det meldes om lockout må myndighetene vurdere dette - nettopp fordi det dreier seg om institusjoner som har ansvar for liv og helse. Jeg sitter med telefonen klar, for det er arbeidsministeren som skal kalle inn om det blir tvungen lønnsnemnd, sier By.

Hun tror flere medlemmer i Norsk sykepleierforbund vil møte på jobb onsdag morgen til tross for at en lockout blir iverksatt.

– Jeg tror flere vil møte opp, nettopp fordi faren for liv og helse er så stor der ute. Vi mener dette er en svært alvorlig situasjon, hvor NHO er klare for å overlate syke pasienter til seg selv, sier hun til VG.

Helsetilsynet vurderer konsekvenser

VG har vært i kontakt med helse- og omsorgsdepartementet, som henviser til arbeids- og sosialdepartementet.

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere. Videre viser de til en kommentar arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tidligere har gitt om streiken:

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte.

Direktør for omsorgstjenester i Aleris, Ingvild Kristiansen forteller at de melder fra kontinuerlig til myndighetene om faren for liv og helse.

– Det kan fort bli kritisk ved flere av våre sykehjem og institusjoner onsdag klokken åtte. Vi har pasienter som er avhengig av intravenøs behandling, dialyse og kreftpasienter som er hjemmeboende og avhengig av hjemmetjenesten. Vi har for eksempel pasienter i respirator som er avhengig av helsepersonell, sier Kristiansen.

501 ansatte rammes

Sykepleierstreiken ble igangsatt 25. oktober, da Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikke greide å komme til enighet.

Streikens første uker gikk med et lite uttak på 56 sykepleiere ved private institusjoner og sykehoteller.

Men NHO Service og Handel opplevde at de bedriftene som var tatt ut i streik, blir så hardt rammet, at flere påstås å være på konkursens rand.

Det var en av årsakene til at NHO først truet med lockout og senere varslet lockout at samtlige 501 ansatte som er omfattet av overenskomsten det er konflikt om.

Det rammer 65 bedrifter. Etter en klage fra NSF ble fristen for lockouten utsatt fra i dag tirsdag til onsdag morgen.

les også

Sykepleierforbundet boikotter lockouten

Dramatisk virkemiddel

Veldig mye tyder på at regjeringen vil gå inn og stanse en lockout, fordi fare for liv og helse vil være så store når mødre med nyfødte barn på landets sykehoteller ikke får sykepleierhjelp – eller landets mange eldre på sykehjem.

VG har fanget opp stor misnøye i regjeringen med lockouten, nettopp fordi de er nødt til å ta i bruk et så dramatisk virkemiddel som et tvungen lønnsnemnd er: De må da gå inn og stanse streiken og overlate utfallet av konflikten til en lønnsnemnd.

Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipper. Sykepleierforbundet vil heve de lavtlønte og innføre en kommunal lønnsstige, med flere trinn enn den de har i NHO.

les også

Sykepleier Oda rammes av lockout: Går opp 43.000 i lønn når kommunen overtar

NHO Service og Handel sier kravene sprenger rammen for vårens lønnsoppgjør og at de er prinsipiell motstander av å overføre den aktuelle lønnsstigen til privat sektor.

En mulig løsning er at de lavtlønte får et løft, men at oppgjøret samlet er innenfor den ordinære lønnsrammen på 2,8 prosent – og med dagens private stige.

En stopp av streik eller lockout er det arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som iverksetter. Rikslønnsnemnda bestemmer så hva lønningene blir.

Disse helsebedriftene rammes

Her er bedriftene som rammes av en lockout.

 • Alarmsentral, Aleris Omsorg AS 
 • Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS 
 • Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS 
 • Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS 
 • Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS 
 • Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS 
 • Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS 
 • Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS 
 • Risenga Bo- og omsorgssenter, Aleris Omsorg AS 
 • Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS 
 • Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS 
 • Maribu Sykehjem, Attendo Maribu AS 
 • Marie Treschows Sykehjem, Attendo Maribu AS 
 • Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS 
 • Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS 
 • Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS 
 • Boganes Sykehjem, Attendo Velferd AS 
 • Avd. Oslo, Doro Care AS 
 • Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS 
 • Haukeland Pasienthotell, Eurest AS 
 • Ullevål Pasienthotell, Eurest AS 
 • Zefyr Pasienthotell, Eurest AS 
 • Fagertun Trygt og Trivelig AS 
 • Avd. Behandlingstunet Fetsund, Frelsesarmeen 
 • Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen 
 • Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen 
 • Avd. Hveita Dagsenter, Frelsesarmeen 
 • Avd. Stavanger, Frelsesarmeen 
 • Avd. Tønsberg, Frelsesarmeen 
 • Hovedkvarter, Frelsesarmeen 
 • Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset 
 • Furukollen Psykiatriske Senter AS 
 • Godthaab Helse og Rehabilitering 
 • Grefsenhjemmet 
 • Heimta AS 
 • Helse & Sikkerhet SA 
 • Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket lncita AS 
 • Avd. Valstad Sykehjem, Helseforetaket lncita AS 
 • Avd. Wenger Gård, Helseforetaket lncita AS 
 • Hvalheim Bo og Servicesenter AS 
 • Høyenhall Helse og Rehabilitering AS 
 • Avd. Kirurgi Hobøl, Medi 3 Ringvoll klinikken AS 
 • Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS 
 • Opptreningssenteret i Finnmark AS 
 • Nord-Norges Kurbad AS, Rehabiliteringssenteret 
 • Ringen Rehabiliteringssenter AS 
 • Avd. Oslo, SOS International AS 
 • Avdeling Kongsberg, Stamina Helse AS 
 • Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea 
 • Amathea Agder 
 • Amathea Buskerud 
 • Amathea Hedmark og Oppland 
 • Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane 
 • Amathea Nordland 
 • Amathea Troms og Finnmark 
 • Amathea Trøndelag 
 • Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen 
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø 
 • Nordtun HelseRehab, Stiftelsen Nordtun HelseRehab 
 • Villa Skaar Jevnaker AS 
 • Villa Skaar Sylling AS 
 • Villa Skaar Vestfossen AS 
 • Vår Frue Menighets Aldersboliger 
 • Åstveit Helsesenter AS 
 • Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder