LITT RASKT UTE: Sps Willfred Nordlund (30) var svært raskt ute med ram kritikk av statsbudsjettet. Han innrømmer at kladden ble laget i forrige uke.
LITT RASKT UTE: Sps Willfred Nordlund (30) var svært raskt ute med ram kritikk av statsbudsjettet. Han innrømmer at kladden ble laget i forrige uke. Foto: Senterpartiet

Sp: Kladdet sterk budsjett-kritikk i forrige uke – glemte å føre inn budsjett-tall

INNENRIKS

Uten å kjenne detaljene i statsbudsjettet satte Senterpartiet seg ned og kladdet en sterk kritikk av budsjettets økonomiske rammer for fylkeskommunene.

Publisert: Oppdatert: 08.10.18 17:20

Pressemeldingen ble sendt ut allerede klokken 10.17 – da finansminister Siv Jensen knapt hadde startet på sin redegjørelse for Stortinget.

Sendte ut kladden

I Senterpartiet kjente de ikke til de nøyaktige tallene, så derfor ble antallet millioner i økning av fylkeskommunenes rammer markert med en serie punktum – for å fylle inn tallet.

– Hehe, dette var jo kladden vi skrev på forhånd, som vi begynte på i forrige uke. Men vi hadde et møte kvart på ti, hvor vi oppdaterte teksten, og har nå sendt ut en ny pressemelding med det korrekte tallet, som er null, forklarer Senterpartiets Willfred Nordlund (30) – som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Jevngodt med nada

– Hvordan kunne dere forfatte en rammende kritikk av budsjettet uten å kjenne detaljene?

– Det er fordi vi har en regjering som har gitt signaler om at den ønsker sentralisering. Vi hadde lagt til grunn rundt 100 millioner i pluss på totalen, som jo er jevngodt med nada – ingenting. Men faktum er jo at vi får null i økning, sier Nordlund.

– Dette er ikke overraskende. Det ville derimot vært en sensasjon om vi fikk en økning som monnet til fylkeskommunenes oppgaver blant annet med et etterslep på mellom 55 og 85 milliarder kroner i vedlikehold på fylkesveiene, sier han.

Vil gi milliard

– Men nå har vi en situasjon hvor Senterpartiet kan komme i regjering om kort tid, hva vil partiet i så fall gjøre?

– Det vil jo eventuelt bli et resultat av forhandlinger, men vi ønsker å legge til rette for bolyst og næringsvekst i distriktene og vil utforme en fylkesveipakke. Vi vil ikke være urealistisk, men tar utgangspunkt i minimum en milliard kroner årlig til fylkeskommunene, med føringer for at dette i mest mulig grad kommer fylkesveiene til gode, sier Nordlund.

Bare Nordland trenger 200 mill.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke de frie inntektene til kommunene med rundt 2,6 milliarder kroner. Totalt foreslår de en pakke på 171,6 milliarder i statlige midler. I tillegg kommer blant annet kommunal skatteinngang. Det legges opp til at hele økningen i de frie inntektene neste år går til kommunene, og at det ikke blir noen reell økning i de frie midlene til fylkeskommunene. Derimot er det avsatt 100 millioner kroner til bedring av fylkesveinettet.

– Mine undersøkelser viser at dette ikke er reelle friske penger, men uansett: 100 millioner på 44 000 kilometer fylkesvei? Husk på, bare i Nordland, hvor jeg kommer fra, trengs det 200 millioner årlig i asfaltlegging for å vedlikeholde fylkesveiene. Så 100 millioner er ingenting, sier Sps Willfred Nordlund.

Derimot skal landets riksveier tilgodeses med 5,7 milliarder kroner til vedlikehold og fornyelse – som vil redusere vedlikeholdsetterslepet med 1,8 milliarder kroner på riksveiene, opplyser samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Her kan du lese mer om