KRITISK: Politiinspektør Hans-Peder Torgersen i Kripos ber for tredje gang om at Nkom tar tak i teletilbyderen Lycamobile. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Kripos vil stanse omstridt mobil-praksis: – Folk oppgir å hete Hula-Hula

Teletilbyderen Lycamobiles «anonymisering» av abonnenter har ført til at politiets etterforskning i enkelte saker stopper opp.

Gjentatte ganger siden 2014 har Kripos bedt om at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tar tak i teletilbyderen Lycamobile manglende evne til å identifisere eierne av selskapets mobiltelefonnumre.

Kripos viser til at det er betydelige mangler ved personopplysningene Lycamobile utleverer til politiet i etterforskningssaker.

I et nytt brev purrer Kripos på Nkom - for tredje gang.

«Jeg gjorde søk på abonnentsopplysninger ... og fikk da opp navnet «Fdggdsg Dsddagg» ...» skriver en politibetjent i en intern mail 13. juni i fjor.

Ifølge politiinspektør Hans-Peder Torgersen i Kripos er dette kun ett av mange eksempler på slike tilfeller der politiet ikke klarer å identifisere sluttbruker.

– Det er eksempler på logiske brister der abonnenter har oppgitt gateadresser som ikke finnes, eller der det ikke er samsvar mellom postnummer og by, forteller Torgersen til VG.

Har du tips om denne eller andre saker? Ta kontakt med VGs journalister på epost her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 92088655.

– Bryter loven

Politioverbetjent Ingunn Wike i Oslo politidistrikt opplyser at de ukentlig har utfordringer knyttet til Lycamobile.

– Det er et problem, og de oppfyller ikke loven. Jeg har til og med stått i retten og sagt at jeg ikke har tillit til Lycamobile. De burde ikke få lov til å holde på i norsk nett, sier Wike til VG.

Hun er overrasket over hvor lite kontroll Lycamobile har på sine abonnenter.

– Mange av profilene er åpenbart falske. Folk som oppgir at de heter Hula-hula, og som sier de bor i byen Norge i landet Portugal, forteller politioverbetjenten.

les også

72-åring varetektsfengslet i telekort-sak

Uregistrerte SIM-kort

Torgersen i Kripos forteller at en annen utfordring er hvordan uregistrerte SIM-kort fra Lycamobile brukes til å motta meldinger.

– Det gjør at man kan få en telefon med uregistrert kort, der man kan motta meldinger og instruksjoner inn, men du ikke får ringt ut. Det kan godt tenkes at kriminelle kan gi en slik telefon til for eksempel en kurer, forklarer politiinspektøren.

– Lycamobile er foreløpig den eneste teletilbyderen hvor vi har sett at dette er mulig, legger han til.

Etterforskning «stopper opp»

I oktober i fjor sendte Kripos et nytt brev til Nkom der de skriver at realitetene i saken ikke har endret seg særlig siden 2014.

Kripos skriver videre at de i flere saker ikke klarer å identifisere abonnenter, der oppgitt personalia ikke stemmer med opplysninger i Folkeregisteret og det sentrale utlendingsregisteret.

– Dersom politiet har mottatt trafikkdata og ikke kan identifisere sluttbrukeren kan etterforskningen stoppe opp. I en straffesak vil slike utfordringer kunne føre til at man ikke klarer å nøste videre i saken, sier Torgersen.

Kripos har gjennomgått mellom 55 og 60 pågående saker på vegne av VG, der politiet har hatt problemer med å identifisere abonnentene.

35 av disse sakene er narkotikasaker, 11 relateres til vold og rundt 10 gjelder annen kriminalitet. I to tredeler av sakene har abonnentene ikke oppgitt fornavn og etternavn som stemmer med folkeregisteret. I den resterende tredjedelen er det ikke samsvar mellom navn og adresse.

I narkotikasakene er det hovedsakelig snakk om en person som pågripes i besittelse av narkotika til videre salg. Utfra hans mobiltelefon ser politiet hvilket telefonnummer som er brukt i kommunikasjon mellom den pågrepne og hasjselgeren.

Når politiet søker opp nummeret hos Lyca får de personalia som ikke kan identifisere sluttbrukeren.

– Den pågrepne forteller ikke hvem han kjøper av - naturlig nok - og der stopper saken, forteller Torgersen.

Opprettet sak i 2014

I 2014 og 2015 hadde Nkom en sak mot selskapet, fordi abonnenter kan registrere seg med fiktive navn og adresser.

Dette har lenge vært utfordrende for ulike politidistrikt, da det er både tid- og ressurskrevende å finne fram til hvem som innehar de ulike mobilnumrene.

– Generelt så sitter vi med den oppfatningen at Lycamobile har markert dårligere identifisering enn andre teletilbydere, sier politiinspektør Torgersen.

Selskapet fikk den gang beskjed fra Nkom at de måtte ta en gjennomgang av kundedatabasen for å sile ut og rette opp mangelfull og uriktig informasjon.

August 2015 konkluderte Nkom med at de var tilfreds med Lycamobiles tiltak, og valgte derfor å avslutte saken.

Slutter å melde fra

Både Torgersen i Kripos og Ingunn Wike i Oslo politidistrikt opplever at politibetjenter har sluttet å melde fra om falske abonnenter da de ikke kommer noen vei med det.

– Vi får stadig henvendelser fra politi som støter på falske Lyca-abonnenter, men jeg opplever at mange gir opp å melde ifra. De sier ifra, og ser at det ikke gir noen resultater og da gidder de ikke til slutt, forteller Wike.

Etterspør eksempler

Hans Jørgen Enger, seksjonssjef for telefoni og nummer i Nkom, forteller at de er i dialog med politiet om Lycamobile, men at de etterspør eksempler fra politiet på falske abonnenter.

Ifølge Ekomloven skal tilbyder av offentlig telefontjeneste sikre at sluttbruker er entydig identifisert.

Enger forklarer at de har to muligheter for å sanksjonere tilbydere som bryter loven.

– Vi kan enten pålegge dem å rette opp i systemet sitt. Dersom dette ikke skjer kan vi trekke tilbake nummeret deres, men det er ekstremtilfelle, forklarer Enger.

«Vi gjør vårt ytterste»

VG har flere ganger bedt Lycamobile om en kommentar på kritikken fra politiet og Nkom.

Lycamobil i Norden har ikke ønsket å svare, men har videresendt VGs henvendelse til hovedkontoret i London.

I en mail skriver selskapet følgende til VG:

«Kundeidentifisering er svært viktig for oss i Lycamobile og vi gjennomfører nå en betydelig gjennomgang av våre interne rutiner for å forsikre oss om at vår virksomhet følger gjeldende standarder. Det å ha et robust system er viktig for oss og vi vil gjøre vårt ytterste for å forsikre oss om at de riktige prosedyrene følges.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder