I BOKSEN IGJEN: I dag stilte Eirik Jensen seg i vitneboksen på ny. Spesialenheten, ved aktor Jan Egil Presthus (helt til høyre), startet sin utspørring av eks-politilederen. Foto: Tore Kristiansen

Eirik Jensen konfrontert med luksusklokke og instruksbrudd

Tilbake i vitneboksen forklarte Eirik Jensen at få i Oslo politidistrikt matchet ham politifaglig. Deretter ble han konfrontert med instruksbrudd og at han mottok en luksusklokke fra Gjermund Cappelen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Etter en ukes høstferie stilte Eirik Jensen nyfrisert og iført svart skinnjakke i vitneboksen.

Den tiltalte eks-politilederen sto oppreist gjennom hele utspørringen hvor temaene var ulike arbeidsoppgaver i politiet og særlig hvordan han opererte overfor informanter.

les også

Skjebnedager i retten: Dette er Eldens plan for å redde Jensen

Aktor fra Spesialenheten, Jan Egil Presthus, startet forsiktig, før han mot slutten av dagen stilte spørsmål om kjernen i saken: forholdet til Gjermund Cappelen.

VG fulgte rettsdag 21: Les alle oppdateringene her

Tag Heuer-klokken

Jensen hevder han og medtiltalte Gjermund Cappelen hadde et kilde-/informantforhold. Cappelen sier samarbeidet handlet om innførsel av hasj.

– Har du noen gang mottatt ytelser fra Cappelen? spør Presthus mot slutten av dagen.

– Ja, det er jo kjent. Den klokken, svarer Jensen om Tag Heuer-klokken han fikk av Cappelen i 2009.

– Hvorfor tok du imot en klokke fra Cappelen? spør Presthus.
– Jeg mottok en pose som jeg i ettertid så det var en klokke i, med en kvittering. Den ble levert tilbake i ettertid. Jeg har tenkt litt på det og hvordan jeg taklet det er innenfor regjeringens veiledning om mottagelser av gaver, svarer Jensen, som nekter straffskyld for narkotika- og korrupsjonstiltalen.

– Når du svarer på denne måten så tror jeg vi må ta det senere, fortsetter Presthus.

– Ja, men jeg har også gjort mine undersøkelser, sier Jensen.

– Men har ikke samarbeidet her blitt så usunt at det burde brytes? spør Presthus.

– Jo, det burde vel vært brutt der, men ved å levere tilbake så gjorde jeg det jeg skulle. Det var engang slik at hvis man har en kilde som gir god informasjon så strekker man seg langt for å få tilgang til informasjon.

AKTORER: Fra Spesialenheten for politisaker møter Guro Glærum Kleppe og Jan Egil Presthus som aktorer i saken mot Eirik Jensen. Foto: Tore Kristiansen

Brudd på instruksen

Deretter var Presthus klar til å detalj-gjennomgå den såkalte informantinstruksen, som Jensen selv var med på å utarbeide.

Jensen innrømmer at han har levd litt i fortiden med tanke på endringer av faglige krav og retningslinjer.

les også

Cappelen grillet i retten: – Jeg tar det personlig

– Som jeg svarte tidligere, så har jeg brutt informantinstruksen, jeg har vært veldig fokusert på resultater ...

– Når du sier du har brutt informantinstruksen, hvilke konkrete brudd tenker du på da? vil Presthus vite.

– Dette med at jeg har operert en del alene, svarer Jensen.

– Bare det?

– Ja, stort sett så er det den største utfordringen, i hvert fall i denne saken. Også er den noen som beskylder meg for å være utrolig dårlig på notoritet, det har jeg svart for. Utover det så har jeg ikke gjort noe som jeg ikke kan stå for.

Presthus viste imidlertid til en rekke en rekke punkter som han antydet at Jensen har brutt.

– Jeg sier at jeg har brutt instruksen på steder. Det kan føre til en disiplinær reaksjon, som aldri har kommet. Jeg har aldri fått beskjed fra Iver Stensrud (Jensens daværende sjef) om at dette har vært problematisk for ham, sa Jensen.

«Best i landet»

Dagen startet med at Jensen forklarte seg om sine roller i Oslo politidistrikt. Han var alt «en mann ute på gaten» som samlet informasjon fra ulike kriminelle miljøer til leder for ulike avsnitt og til slutt rådgiver på strategisk stab frem til han ble pågrepet i februar 2014.

les også

«Ubehageligheter», ikke trusler

Pluss content

Før utspørringen startet flyttet han PC-skjermen i vitneboksen til side, la ned notater og brilleetui. Han skulle også få utdelt et eksemplar av sin egen bok «På innsiden: Historien om mitt politiliv», som ble sentral for aktor Jan Egil Presthus’ utspørring.

Du skriver noe i boken din om ambisjonene du hadde for SO (Spesielle operasjoner), sier Presthus.

– Det var å lage en enhet som kunne tilføre politidistriktet etterretningsinformasjon fra flest mulig miljøer, svarer Jensen.

Du skriver dere skulle bli «best i landet»?

– Det sier alle som trener også, det var kanskje litt flåsete sagt, svarer Jensen.

Få som matchet ham

Det er viktig for eks-politilederen å få frem at han var en svært aktiv, kunnskapsrik og viktig person for Oslo politidistrikt, særlig med tanke på utvikling av metoder for informasjonsinnhenting fra kriminelle miljøer.

På et tidspunkt var Jensen leder for 65 personer, men han fortsatte å drive med sitt eget informantarbeid.

– Hvorfor holdt du på med informantprosjekter i tillegg, spør Presthus, som viser til at det innebar et betydelig ansvar å lede 65 personer.

– Fordi jeg var en sånn type leder, og det vil man se hvis man går dypere inn i materien. Det alle sjefene jeg har hatt har satt pris på er at jeg har hatt skoene på, jeg har vært ute i felten. Det jeg kan politifaglig, det er det ikke så mange som matcher. Jeg er ingen papirmann, jeg er ikke god på data, men det var det andre som kunne.

Ingen datamann

– Det at du valgte da å være ut i gaten som du billedlig sier, kan du si noe om hva det innebar. Den type kontakt som vi snakker om her i saken, spør Presthus.

– Ja, blant annet. Og man hadde jo megling i gjengmiljøet, kontakt for å påvirke uønskede hendelser. Det samme hadde man i 01/02 med MC-miljøer, svarer Jensen, som i en intern e-post opplyste i 2013 at han kuttet kontaktet med flere informanter. Noen beholdt han.

– Hva mener du med at du ikke er en datamann? Politiet har tatt i bruk nye systemer. Har du stilt deg helt på siden av dette?

– Omtrent. Jeg greide å lese i Indicia (politiets etterretningssystem), jeg greide å legge inn i Indicia. Jeg kan Strasak (straffesaksregisteret til politiet) også hvis jeg får fødselsdataene, men noe mer er det ikke, sier Jensen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder