BÅTGLEDE: Det finnes 900.000 fritidsbåter i Norge. Og gleden er som regel stor, som her i Kristiansand i sommer. Men det går ikke alltid like bra.

BÅTGLEDE: Det finnes 900.000 fritidsbåter i Norge. Og gleden er som regel stor, som her i Kristiansand i sommer. Men det går ikke alltid like bra. Foto: Mona Langset

Skal redde flere fra småbåt-døden

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det er bra at det norske folk koser seg på sjøen. – Men det er fortsatt for mange som dør der, sier han.

– Nå som KrF skal inn i regjeringen er det fristende å nevne søndagsskolesangen «Min båt er så liten, og havet så stort». Men spøk til side: Norge er en kystnasjon, og mer enn 900.000 norske husstander har fritidsbåt. Da har også vi politikere et ansvar. Regjeringen gir derfor to millioner kroner for å starte arbeidet med å utforme en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker, sier næringsministeren til VG.

les også

To menn omkom i båtulykke i Lyngdal

– Nordmenn er et sjøvant folk, men så lenge det oppstår ulykker på sjøen må vi gjøre det vi kan for å forhindre dette og få ned ulykkesstatistikken. En nasjonal handlingsplan for fritidsbåter bør lages etter modell av planen for trafikksikkerhet. Vi skal ha en nullvisjon for antall ulykker, og denne handlingsplanen skal hjelpe oss på veien – eller sjøen, sier næringsministeren.

31 døde hvert år

Ifølge båtlivsundersøkelsen fra 2018 eier norske husholdninger mer enn 900.000

fritidsbåter.

155 mennesker har omkommet i forbindelse med bruk av norske fritidsfartøy de siste fem årene. 31 pr. år i snitt, med en liten nedgang de to siste årene:

I 2017 omkom 29 personer i en fritidsbåtulykke. Per 6. desember er 23 personer omkommet i 2018.

– Nordmenn har blitt flinkere til å ta hensyn til sikkerheten når de er på sjøen. Siden slutten av 1970-tallet har antallet fritidsbåter blitt nesten doblet. Samtidig er antallet omkomne i fritidsbåter mer enn halvert. Men hvert dødsfall på sjøen er ett for mye. Derfor setter vi i gang arbeidet med å lage en handlingsplan for å få ned antall ulykker.

– God start

– Er det forebyggende tiltak de skal komme opp med, à la ikke tiss over ripa?

– En nasjonal handlingsplan vil inneholde både forebyggende tiltak og en samlet koordinert innsats, men kan blant annet inneholde konkrete forslag til regelverk – bør da være faktabasert. Sjøfartsdirektøren har foreslått at en nasjonal handlingsplan for fritidsbåter bør utarbeides etter modell av nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

les også

Mann hardt skadet i båtulykke i Kragerø

– To millioner kroner; man får ingen stor handlingsplan av det?

– Det er en veldig god start, men Sjøfartsdirektoratet kommer sikkert til å be om penger i årene fremover. I direktoratets årlige bevilgning er det forutsatt at de skal arbeide for økt sikkerhet for fritidsbåtflåten. De to millionene vil gi arbeidet en kickstart.

les også

Person omkom etter båtulykke utenfor Ålesund

Sjøfartsdirektoratet skal lede arbeidet med den nye handlingsplanen.

– Flere regler er ikke alltid veien å gå, men det er et behov for en enda sterkere satsing på blant annet holdningsskapende arbeid. En nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker er et slikt tiltak, sier næringsminister Røe Isaksen.

– Alkohol

– Vet dere hvor mange av dødsulykkene som skjer, at alkohol er involvert?

– Det foretas ikke alltid obduksjoner etter fritidsbåtulykker, og enkelte personer blir aldri funnet, men i Sjøfartsdirektoratets årsrapport fra 2017 fremgår det at 10 av totalt 29 omkomne er registrert som alkohol/ruspåvirket/ påvirket av medikamenter.

les også

Tiltale: Kjørte båt på grunn med 3,29 i promille

Han sier det ikke fremgår om disse har hatt en promille på over 0,8, som er grensen på sjøen.

Isaksen sier de ikke vurderer å senke den, slik KrF vil.

– Dette temaet blir berørt i den kommende sjøsikkerhetsmeldingen. Men mitt utgangspunkt er at ut fra den generelle kunnskapen om promillens påvirkning på menneskers atferd og reaksjonsmønster, er det grunn til å tro at det er promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder