Dødsulykker med myke trafikanter: Dobbelt så høy andel i Oslo som i resten av landet

Over halvparten av alle som dør i trafikkulykker i Oslo er fotgjengere eller syklister. Ingen andre fylker er i nærheten av å ha like høy andel.

76 fotgjengere og syklister ble drept i Oslo-trafikken fra 2000 til 2017. Det utgjør 60 prosent av alle dødelige trafikkulykker i fylket. Ifølge Statens vegvesen skyldes den høye andelen tett trafikk i storbyen.

I februar i år omkom en syklist etter å ha blitt påkjørt av en brøytetraktor.

På kartet øverst kan du klikke på hver enkelt dødsulykke som har skjedd i hovedstaden fra 2000 til 2017 og lese hva som skjedde.

STATISTIKK: Her ser du hvor stor andel myke trafikanter som har omkommet i trafikken fylkesvis fra 2000 til 2016. Tall hentet fra SSB.

Bymiljøetaten: – Oslo ikke farligere enn andre byer

Seksjonsleder i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Bente Flesvig, mener den høye ulykkesstatistikken i Oslo skyldes høy trafikk. Hun presiserer at hun kun kommenterer ulykker som har skjedd på det kommunale veinettet.

les også

Datteren ble påkjørt og drept: – Utrolig at ingenting har blitt gjort

– Det er jo veldig mye mer trafikk i Oslo enn ellers i landet, så det kan nok være en årsak til statistikken. Det er flere folk og mer trafikk, sier Flesvig.

Hun tror ikke det er farligere å være fotgjenger eller syklist i Oslo enn i andre byer, og sier at kommunen har arbeidet med å trygge forholdene for myke trafikanter i mange år, særlig i tilknytning til barneskoler.

Blant annet er det innført 30-sone i sentrum og boliggater for å redusere risiko og alvorlighetsgraden for ulykker.

les også

Vegvesenet tester brøyteførerne, men det gjør ikke Oslo kommune

– Når vi tilrettelegger for sykling eller gange, ønsker vi jo at det skal være trygt nok. Utfordringen er at en ulykke skjer veldig fort, og at det er flere forhold som er en medvirkende årsak. Blant annet brudd på trafikkreglene, værforhold, mobilbruk, kjøretøyets tilstand og ikke minst fart, sier hun.

– Slik statistikken ser ut nå, har ulykkene på kommunale veier andre årsaker enn at systemet ikke har vært riktig. Det er noe vi ikke klarer å bygge oss unna.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), sier hun ikke har noe å legge til utover bymiljøetatens kommentarer, men kommer med følgende kommentar:

– Jeg ønsker selvsagt at det skal være trygt å ferdes i Oslo, og byrådet prioriterer tilrettelegging for myke trafikanter veldig høyt. Vi har ingen å miste.

Ikke fornøyd med sikkerheten

Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening, er ikke fornøyd med sikkerheten i hovedstaden.

– Så lenge syklister blir hardt skadet eller drept i trafikken, kan vi ikke være fornøyd med sikkerheten for syklister i Oslo. Vi støtter de nasjonale myndighetenes nullvisjon for drepte og hardt skadede i trafikken, sier Andersson.

Han viser også til en undersøkelse fra 2013 hvor færre enn 1 av 10 svarte at de opplever at Oslo er en trygg by å sykle i.

ØNSKER TRYGGHET: Generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson, er ikke fornøyd før antall drepte og hardt skadede syklister er redusert til null. Foto: Syklistenes landsforening

– Alt ansvar blir lagt på syklistene

I en rapport fra 2014 skriver Statens vegvesen at «trafikantene har svært mangelfull kunnskap om vikepliktreglene i kryss mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg og trafikantenes adferd er generelt i strid med regelverket».

Rapporten anbefaler at vikepliktregelverket bør endres, eller tydeliggjøres mer. Andersson støtter denne anbefalingen.

– Det gis lite rettledende informasjon til trafikantene, spesielt lite til syklistene, sier han.

– Slik det er nå, blir alt ansvar lagt på syklistene - en heterogen gruppe med barn, voksne og eldre med ulikt ferdighetsnivå og trafikkopplæring. Det er urimelig at den trafikantgruppen som består av voksne mennesker med trafikk- og kjøreopplæring, og som i tillegg fører kjøretøy som utgjør en stor fare for andres liv ved påkjørsel, ikke skal ta ansvaret ved kryssing av gang- og sykkelvei.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder