HØYEST LØNN: De ansatte i Finansdepartementet har høyest lønnsnivå av departementene i regjeringen. Foto: Frode Hansen

Finansdepartementet holdt lederlønninger hemmelige

Departementet med det klart høyeste lønnsnivået hemmeligholder navn på sine ansatte og hvor mye de har jobbet.

VG ba i vår om innsyn i lønnsdata for alle ansatte i alle departement. Med unntak av Finansdepartementet, har alle departementer gitt innsyn i dette. Først i september i år, ga Finansdepartementet et begrenset innsyn i hva deres ansatte har i årslønn.

  • Lønnslisten viser at byråkratene i Finansdepartementet har det klart høyeste lønnsnivået av departementene i regjeringen.
  • Departementet har også departementenes høyest lønnede toppbyråkrat etter regjeringsråd Anne Lyftingsmo Nafstad. Finansråd Hans Henrik Scheel har en årslønn på 1,83 millioner kroner.
  • Ingen steder er lønnsforskjellene mellom menn og kvinner større: En mannlig ansatt tjener 147 000 kroner enn en kvinnelig ansatt, regnet med median.

LØNNSVINNER: Finansråd Hans Henrik Scheel har nest høyest årslønn av alle ansatte i departementene. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kvinner med lavere utdanning

– Finansdepartementet har ikke nok informasjon til å vurdere hva som er årsaken til at vi eventuelt har større lønnsforskjeller enn de andre departementene. Vi har en ganske stor andel kvinner i stillinger hvor det ikke er krav om høyere utdanning, for eksempel i administrative støttefunksjoner. Det er trolig én forklaring på hvorfor gjennomsnittslønnen er høyere for menn enn for kvinner, sier Therese Riiser Wålen, kommunikasjonssjef i Finansdepartementet til VG.

Til sammenligning: Rundt en månedslønn mer, er hva mannlige ansatte tjener mer enn kvinnelige ansatte i alle departementene samlet.

Lønnsforskjellene i departementene kan du lese mer om HER.

Finansminister Siv Jensen la 8. oktober frem statsbudsjettet for 2019. Scheel har ledet arbeidet med regjeringens forslag til neste års budsjett.

STATSBUDSJETTET: Her er statsbudsjettet på 1–2–3

Ledelsen ikke med i første innsyn

I listen over ansatte som Finansdepartementet i en e-post til VG i september skrev at var en «lønnsliste som viser alle ansattes lønn», unnlot derimot departementet å ta med lønn til finansråden og de sju andre personene i departementets administrative ledelse.

I motsetning til alle andre departement, ga Finansdepartementet heller ikke ut navn, stillingsandel, tillegg og overtid for sine øvrige ansatte.

– Vi var opptatt av å ivareta personvernet til våre ansatte på en god måte, sier Wålen som begrunnelse for at departementet ikke ga innsyn i navn, stillingsprosent, overtid og variable tillegg i første omgang.

Fra departementets administrative ledelse var kun årslønnen til Wålen med i den begrensede lønnslisten departementet ga VG innsyn i.

– Lite tillitvekkende

Men det er ikke gyldig grunn å vise til personvern når opplysninger unntas offentlighet, sier Kristine Foss, juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund.

– Alle avslag skal begrunnes i Offentlighetsloven. Generelle henvisninger til personvern holder ikke. Lønn og godtgjøring er uansett ikke underlagt taushetsplikt. Det handler om departementenes bruk av offentlighetens midler, sier Foss til VG.

Hun beskriver Finansdepartementets tilbakeholding av opplysninger, som lite tillitvekkende.

– Departementet har brukt alt for lang tid i forhold til kravet i Offentlighetsloven, som sier at et innsyn skal behandles raskt. Dette fremstår som trenering av innsynskrav, og at de holder informasjon tilbake, spesielt når alle andre gir den ut, er lite tillitvekkende, sier Foss.

PÅPEKER FEIL: Kristine Foss, juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund, påpeker feil håndtering av Offentlighetsloven hos Finansdepartementet. Foto: Norsk presseforbund

Har gitt ytterligere innsyn

På spørsmål om hvorfor departementet ikke opplyste om at den administrative ledelsen var med på listen, svarer Wålen:

«Lønnen for departementets administrative ledelse er fastsatt gjennom statens lederlønnssystem og ikke omfattet av statens tariffavtaler.»

Med unntak av Finansdepartementet, ga alle andre departement VG innsyn i lønnen til topplederne i departementene, uten ytterligere spørsmål.

Etter at VG stilte spørsmål om hvorfor lønn til personene i administrativ avdeling ble holdt tilbake, ga Finansdepartementet likevel nylig innsyn i årslønnen til sju ekspedisjonssjefer og finansråden, men ikke knyttet til navn.

– Vi har rett og slett tolket det som et spørsmål om de på tariffavtaler. Det skyldes nok at vi behandler disse gruppene separat, men vi ser at vi burde inkludert tallene for de på lederlønnssystemet også. Det er ingen grunn til at VG ikke skal ha tilgang til dem. Det er data som offentlig tilgjengelig, sier Wålen.

Departementet ga også i slutten av forrige uke innsyn i stillingsandeler for hver ansatt, men holder fortsatt tilbake navn, overtid og eventuelle tillegg for alle sine ansatte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder