Drapstiltalt frifunnet for ti år gammelt drap

Et avgjørende mindretall av dommerne i Borgarting lagmannsrett har frifunnet den ene av to tiltalte for et drap begått på Torshov i 2008.

peter.talos@ntb.no
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lagmannsretten kom til at mannen (36) som faktisk utførte drapet skal dømmes til 18 års fengsel. Straffen er ett år kortere enn hva Oslo tingrett konkluderte med tidligere i år.

36-åringen og kameraten (34) han var sammen med drapsnatten i mars 2008, har blitt rettsforfulgt for drap og medvirkning til drap. Oslo tingrett avsa dom i saken i januar. Onsdag kom dommen fra Borgarting lagmannsrett, som har behandlet ankene i saken.

34-åringen sto tiltalt for medvirkning til drapet. I tingretten ble han frifunnet, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen. Blant de syv dommerne i lagmannsretten var det fire som var enig med aktor i at mannen var skyldig og skulle straffes.

les også

Møter i retten for ni år gammelt drap

Et mindretall, blant dem de to fagdommerne mente imidlertid at 34-åringen måtte frifinnes. Begrunnelsen er at de ikke finner det tilstrekkelig bevist at mannen måtte ha forstått at kameraten ville begå drap den aktuelle natten.

Frifinnelsen skjer med knapp margin. Med støtte i en regel i straffeprosessloven om at minst fem av dommerne, av dem minst én fagdommer, må støtte en fellende dom, frifinnes 34-åringen.

«Avgjørelse av skyldspørsmålet til ugunst for siktede krever i lagmannsrett fem stemmer. Av disse skal minst én avgis av en fagdommer», heter i paragraf 35 i straffeprosessloven.

Drapet i parken på Torhov i Oslo skjedde natt til 24. mars i 2008. Drapet skal ha blitt utløst etter et uvennskap mellom flere narkotikaselgere i det somaliske miljøet. En mann i 20-årene ble skutt og en annen ble utsatt for drapsforsøk.

Etter drapet rømte den utpekte gjerningsmannen til utlandet. Først i 2016 ble han pågrepet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder