Frithjof Jacobsen: Lillesøster og storebror

Norge knytter seg stadig tettere til USA. Det er slik regjeringen vil ha det.

Donald Trump har endret mye. Men forholdet mellom Norge og USA er i liten grad påvirket av presidentskiftet. Ikke i realitetene.