Hva skal man med en medarbeider-undersøkelse?

Da arbeidsmiljøet ble undersøkt var resultatet elendig. Det ble lovet bot og bedring, men like vel har det ikke skjedd noe. Hva kan man gjøre da?

Jeg har et problem jeg lurer på om du kan hjelpe meg med. Jeg jobber i en bedrift som egentlig er veldig fin. Vi lager et godt produkt, og jeg har mange gode kolleger. Men alt er ikke bare bra.