Bærum kommune: Betaler for å gi innbyggerne ekstra sykehusdøgn

SANDVIKA (VG) Bærum kommune har av blant annet etiske grunner budsjettert med at alvorlig syke innbyggere kan bli liggende på sykehus etter at de er utskrivningsklare. Det koster kommunen 4885 kroner pr. døgn i «bot» for pasienter de ikke tar imot fra sykehuset.

Publisert:
Artikkelen er over tre år gammel

Ordningen har Bærum kommune hatt siden samhandlingsreformen ble innført i 2012.