TILTALT: Den mangeårige Høyre-politikeren Svein Ludvigsen må møte i retten i Tromsø 11. juni. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Ludvigsen nektes lukkede dører: – Åpenbart betydelig offentlig interesse

Overgrepstiltalte Svein Ludvigsens forklaring kommer til å gå for åpne dører, har Nord-Troms tingrett bestemt.

Retten har tatt stilling til begjæringer om lukkede dører under både Ludvigsen, de fornærmede og en rekke vitners forklaringer, men har nå kommet til at hoveddelen av saken skal gå for åpne dører – og at pressen får være til stede hele tiden.

Ludvigsen selv, tidligere statsråd og fylkesmann i Troms, hadde begjært lukkede dører for sin egen forklaring med henvisning til hensynet til privatlivets fred eller ærbarhet.

Tiltalen mot Ludvigsen: Forgrep seg på asylsøker på Fylkeshuset

«Både hensynet til at de fornærmedes identitet ikke avsløres, samt det konkrete innhold i deres forklaringer tilsier at allmennheten ikke gjøres kjent med dette. Når tiltalte skal forklare seg, vil han møtte imøtegå og kommentere de fornærmedes forklaringer i detalj. I den sammenheng kan han ikke pålegges noen restriksjoner, og de fornærmede vil i det forbindelse bli fullt eksponert», skriver Ludvigsens forsvarer i sin begrunnelse.

les også

Politiet om Ludvigsen: Inviterte på middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting

Retten har imidlertid kommet til at forklaringen i sin helhet skal skje for åpne dører, og viser til at forholdene Ludvigsen er tiltalt for delvis skal ha skjedd i forbindelse med hans jobb som fylkesmann i Troms.

«Det er åpenbart at det knytter seg en betydelig offentlig interesse til dette. Hensynet til at både pressen og allmennheten får innsyn i denne del av hovedforhandlingen må veie tyngre enn hensynet til det tiltalte skal forklare (...)», skriver Nord-Troms tingrett.

les også

Slik svarte Svein Ludvigsen på overgrepsanklagen

Det var iTromsø om først omtalte kjennelsen.

Også de tre bistandsadvokatene i saken hadde begjært lukkede dører på vegne av de fornærmede.

Begjæringene fra de fornærmede er blant annet begrunnet med det skal avgis forklaring om svært private, intime og sensitive hendelser, og at det er tema som er delvis svært skambelagt, ikke minst i deres kultur.

Her har retten kommet til at dørene skal lukkes av hensyn til de fornærmede, men at pressen får være til stede uten såkalt referatforbud.

Rettssaken mot Svein Ludvigsen starter i Tromsø 11. juni.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder