FIKK BREV: Anniken Hauglies departement fikk en e-post med et vedlegg fra NAV i november 2018. Foto: Tore Kristiansen

SV mener NAV-brev viser at syv straffedommer kunne vært unngått: – Dypt alvorlig

Ni måneder før arbeidsminister Anniken Hauglie har sagt at hun ble klar over at NAV-saken kunne ha ført til domfellelser, fikk departementet tilsendt en kjennelse i en større sak fra Trygderetten. Konklusjonen var knusende: Norge praktiserer EØS-reglene feil.

 • Camilla Fredstad Huuse
 • Martha C. S. Holmes

Dette kommer frem av et vedlegg som er lagt til på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies egen tidslinje.

Allerede 27. november 2018 sendte NAV nemlig en henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet om tolkningen av EØS-regelverket. Som et vedlegg til e-posten ligger en kjennelse fra trygderetten, som omhandler to korte og to lengre utenlandsopphold i Spania på over seks måneder til sammen.

NAV krevde å få tilbakebetalt 180.000 kroner.

Trygderetten forkastet NAVs vedtak, fordi de mente NAV hadde tolket EØS-regelverket feil. De skiller ikke på korte og lengre opphold i kjennelsen.

I sin redegjørelse til Stortinget om saken i november, sa Hauglie at det hun hadde fått informasjon om fra NAV før sommeren var « korte opphold – opphold av få ukers varighet».

Dette henger ikke på greip, mener SVs Freddy André Øvstegård.

– Det er dypt alvorlig. Både for Hauglie, fordi det er en feilinformering av Stortinget, og det er dypt alvorlig fordi hvis alarmen hadde gått da ville minst syv mennesker kunne blitt reddet fra urettmessig straffedom.

Syv av de kjente dommene i NAV-skandalen er fra 2019, altså etter denne e-posten fra november 2018 som SV mener burde fått den store alarmen til å gå i departementet

VG-spesial: Dommene i NAV-skandalen

les også

NAV-skandalen: Stemmer over mistillit mot Anniken Hauglie i morgen

Flere dømt i saker med lavere beløp

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble gjort kjent med NAVs feiltolkning før jul 2018. Hun har også fastholdt at det først var den 30. august 2019 at departementet fikk beskjed av NAV om at feilen også kunne gjelde for saker med lengre opphold, og dermed føre til at folk hadde blitt feilaktig dømt – og at det var da den store alarmen gikk.

Trygderettskjennelsen sendt til Arbeidsdepartementet i november gjelder et sak med et beløp på 180 000 kroner.

Det betyr at saken omhandlet et beløp på størrelse med beløpene i flere av de 48 sakene som er identifisert i NAV-skandalen, der folk har blitt anmeldt og straffedømt.

les også

Kreftsyke Fredrik forkortet ferien – hadde ikke råd til å miste NAV-ytelser

I flere av dommene vises det til at Høyesterett har uttalt at man ved bedrageri som gjelder beløp høyere enn grunnbeløpet i folketrygden, normalt skal dømmes til ubetinget fengsel. Grunnbeløpet er per 1. mai 2019 er kr 99 858 kroner.

Av dem som er dømt til fengsel i NAV-saken, er det noen dømt for å urettmessig ha fått utbetalt lavere beløp enn 180 000 kroner, eller er dømt for å ha reist i kortere tidsperioder enn i den konkrete saken.

Blant annet ble en kvinne i 60-årene dømt til 18 dager ubetinget fengsel for å ha fått utbetalt i underkant av 100 000 kroner i løpet av halvannet år der hun oppholdt seg flere perioder utenlands.

En mann i 60-årene ble også dømt til 15 dager betinget fengsel, etter å ha vært åtte uker i utlandet uten å melde fra til nav, og ha fått utbetalt 61 000 kroner.

les også

Åpen høring om NAV-skandalen 9. januar

KJENNELSEN: Kjennelsen fra Trygderetten, som ble sendt departementet, ser slik ut.

Har sendt flere spørsmål

Da Hauglie redegjorde for Stortinget om NAV-saken 5. november i år ble e-posten fra NAV 27. november 2018 omtalt som en «uformell henvendelse». Hun sa ingen ting den gangen om at departementet også hadde fått tilsendt kjennelsen fra Trygderetten.

SV i kontrollkomiteen har tirsdag sendt flere nye spørsmål til Hauglie om denne e-posten.

– Vi driller i hvordan det kan ha seg at arbeidsdepartementet allerede den 27. november 2018 ble informert om et lengre opphold i en kjennelse fra trygderetten, og så sier ikke Hauglie det til Stortinget – hun sier det motsatte, sier Øvstegård.

les også

Nye svar fra Hauglie: – Sitter igjen med flere spørsmål enn svar

les også

Åpen strid mellom Hauglie og NAV-sjefen: Støre krever svar

Departementet: Enkeltsaken ble ikke drøftet med NAV

VG har forelagt kritikken fra SV til departementet, og i tillegg stilt flere spørsmål.

VG har spurt om hvorfor Hauglie sa at hun kun kjente til opphold på få ukers varighet før sommeren når departementet hadde fått tilsendt denne kjennelsen, hvorfor departementet ikke ba NAV om å gjennomgå praksisen i saker med lengre midlertidige opphold da de fikk den, og om hvorfor alarmen i departementet om at folk kunne være dømt til fengsel ikke gikk da de ble tilsendt en sak i denne størrelsesordenen.

Statssekretær Vegard Einan skriver til VG på vegne av Anniken Hauglie at statsråden etter beste evne vil svare på alt Kontroll- og Konstitusjonskomiteen spør om, og at de jobber med å svare mest mulig utfyllende.

– Vi kan imidlertid opplyse om at den konkrete enkeltsaken ikke ble drøftet i dialogen mellom direktoratet (NAV, journ.anm.) og departementet. Formålet var å avklare prinsipielt hvordan kortvarige opphold skal praktiseres, skriver han.

Han skriver at departementets fokus nå er å rydde opp, så de berørte får nødvendig bistand og rask, grundig behandling av sakene sine.

– Regjeringen har også nedsatt et svært kompetent og uavhengig granskingsutvalg, som ser på alle sider av saken – også NAVs og departementets håndtering.

Les også

 1. NHO-topp mener NAV-sjefen og statsråden må gå: – Noen har driti seg så ut

  Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen sier det ikke er mulig for NAV-sjef Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister…

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. Trygdeskandalen
 3. Anniken Hauglie
 4. Arbeids- og sosialdepartementet
 5. EØS

Flere artikler

 1. Åpen høring om NAV-skandalen 9. januar

 2. SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

 3. Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått

 4. NAV-skandalen: SV varsler mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H)

 5. NAV-sjefen slår tilbake mot Hauglie: Visste ikke om uskyldig dømte

Fra andre aviser

 1. Disse syv personene ble dømt eller måtte sone i fengsel etter at Anniken Hauglies store Nav-alarmen gikk

  Bergens Tidende
 2. Hauglie til kamp for sitt politiske liv

  Aftenposten
 3. Hauglie innkalles til høring i januar – Rødt vil avsette henne nå

  Bergens Tidende
 4. Opposisjonen: – Tyder på lovbrudd langt tilbake i tid

  Bergens Tidende
 5. Statsråd Hauglie grillet på nytt i Stortinget

  Fædrelandsvennen
 6. Gransket trygdeskandalen: – Få som har grunn til å være stolte

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder