RASENDE: – Nå må det bli slutt på overfladiske floskler fra Høie, sier helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp) til VG. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Toppe raser mot helseministeren: Krever Høie til Stortinget etter VG-avsløring

Da stortingsrepresentant Kjersti Toppe leste om de siste dagene i Karen Anna Nilsens (90) liv, begynte hun å gråte. Sps mest erfarne helsepolitiker sier hun snart har mistet tilliten til at helseminister Bent Høie forstår alvoret.

– Pasienthistoriene gjør utrolig inntrykk. Jeg blir uvel, men jeg kjenner meg igjen. Jeg måtte gråte da jeg leste historien i VG. Det var helt forferdelig! Og jeg har snart ingen tillit til at Høie forstår alvoret, eller har evne til å endre på situasjonen, sier Toppe til VG.

Den siste reisen - historien om Karen Anna

Hun var i sin tid tilhenger av Samhandlingsreformen, som ble innført i 2012. Fortsatt støtter hun intensjonene bak omleggingen.

Men hun mener at Bent Høie og Regjeringen har sviktet grovt i gjennomføringen av reformen, og at situasjonen nå er fullstendig uholdbar.

– Det som skjer med de eldre er et symptom på en systemsvikt i vårt helsevesen. Høie og Regjeringen kjører bare videre på med innsatsstyrt finansiering, betalingsplikt for døende pasienter i mottak, en evig nedbygging av sengekapasitet og en helsetjeneste som ikke lenger er verdibasert, men pengestyrt. Høie vil ikke sørge for at dette opphører, fastslår Toppe.

ANSVARLIG: Høyre-nestleder Bent Høie har vært helseminister i seks år. Foto: Jørgen Braastad

Hun gir uttrykk for stor frustrasjon over at statsråden «kommer unna» når alvorlige forhold avdekkes.

Overfladiske floskler

–Nå må det bli slutt på overfladiske floskler fra Høie. Det er en systemfeil. Jeg er ganske rasende. Jeg føler at jeg har snakket for døve ører. Det har vært som å stange hodet mot veggen, sier hun.

– Det som irriterer meg så grenseløst, er at Høie kan komme unna, gang på gang, når det avsløres graverende ting i helsevesenet. Han kommer unna med å si at «dette er ikke bra», og at helseforetakene må sørge for at det ikke skjer igjen. Men selv vil han ikke foreta seg noen verdens ting som vil føre til en endring. Det blir en ansvarsfraskrivelse som jeg reagerer på. Hele politikken blir så overfladisk, sier Toppe.

Til denne ramsalte kritikken, svarer Bent Høie:

– Min jobb er ikke å forsvare alt som skjer i helsetjenesten, men å alltid se etter nye områder å forbedre for pasientene. Dette er ett av dem, ifølge statsråden.

VGTV - Høie om Karen Anna: - Skulle ikke ha skjedd

Pakker som sendes rundt

Kjersti Toppe som er første nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, hevder at dagens praksis er i strid med lov og forskrift.

– Det er de eldre skrøpelige i livets sluttfase som Høie og regjeringen har glemt når de skulle skape «pasientens helsetjeneste». Eldre skrøpelige i livets sluttfase er blitt pakker som sendes rundt i systemet i kampen om hvem som skal betale regningen etter dem, sier Toppe.

Lovbrudd

– Dette som skjer er klart brudd på de lover og forskrifter vi har om å sikre forsvarlig drift og omsorgsfull behandling, tordner Toppe.

Høie og eldreminister Sylvi Listhaug har varslet at Helse- og omsorgsdepartementet vil legge fram en stortingsmelding til høsten om blant annet forholdet mellom sykehusene og kommunenes ansvar for pasientene.

– Både Høie og Listhaug viser i VG til nye stortingsmeldinger som skal komme. Det må de slutte med. Det har de gjort i seks år nå. De har fremmet både en primærhelsemelding, nasjonal helse- og sykehusplan og en egen melding om eldreomsorgen kalt «Leve hele livet». Ingen av disse har blitt fulgt opp på dette området, og har vært verdiløse når det gjelder omsorg ved livets slutt. At de nå varsler nye meldinger som skal fikse utfordringene, har jeg ingen som helst tillit til at kommer til å skje, sier Toppe.

Toppe har flere ganger tatt opp det hun omtaler som uverdig transport av døende pasienter i Stortinget.

Sp-toppen sier hun opplever at Høie nærmest har harselert med problemstillingen når hun har tatt opp i Stortinget den manglende kapasiteten og kvaliteten på eldreomsorgen.

Før sommeren, på bakgrunn av VG sak om natt-transport, fremmet Sp et representantforslag om å sikre verdig utskriving frå sjukehus. Forslaget, som handlet om at pårørende og pasient må bli hørt ved utskriving og at Staten må stoppe nedbyggingen av antall sengeplasser, blir behandlet i Stortinget i høst.

VG avslører: Midt på natten fraktes syke eldre hjem fra sykehusene

Toppe påpeker at Høie i primærhelsemeldingen sa at løsningen var at pasienten skulle kunne tilbringe den siste tiden av livet der han eller hun føler seg trygg.

Nå krever hun høring om saken i Stortinget.

– Dette er jo så vidt jeg kan se ikke fulgt opp. Jeg vet i hvert fall ikke hva som er kommet ut av denne meldingen. Jeg vil foreslå en omfattende høring i Stortinget til høsten om saken, der også Høie og Listhaug må komme og forklare seg. Høringen kan skje i forbindelse med vårt representantforslag som allerede er fremmet. Utskriving av døende pasienter skal ikke skje. Det må få konsekvenser for sykehus der dette skjer, sier Toppe.

Høie vil ikke lage instruks mot natt-transport – får hard kritikk

Her er Toppes krav til Høie når det gjelder døende pasienter:

** Kommunenes betalingsplikt til sykehusene må avvikles for denne gruppen pasienter.

** Sengekapasiteten må økes, ikke bygges ned.

** Full gjennomgang av hva en utskrivningsklar pasient er- og gi pasient og pårørende sterkere rettigheter ved utskrivning.

Provosert over Høie-svar om natt-transporter: - Han skyver ansvaret fra seg

– I tillegg vil jeg stille skriftlig spørsmål til Høie der jeg ber han om å straks å gi helseforetak beskjed om å sette i verk tiltak sammen med sine kommuner for å hindre at uverdig forflytning av døende pasienter mellom institusjoner, og å sette i gang et arbeid for å endre lov og forskrift med tanke på å avvikle ordningen med betalingsplikt for skrøpelige pasienter i siste fase av livet, sier Toppe.

Svarer

I en epost til VG skriver helseminister Bent Høie:

«Jeg ble på samme måte som Kjersti Toppe opprørt når jeg leste denne saken. Jeg opplever også at alle som har hatt ansvar i denne saken har beklaget det som skjedde.

Noe av det første vi gjorde var å fjerne ordningen der kommunene ble straffet økonomisk når skrøpelige eldre ble lagt inn på sykehus. Det var en ordning Senterpartiet hadde innført i samhandlingsreformen. Det blir derfor urimelig når hun hevder at vi ikke har gjort noe.

Nå skal vi både komme med en stortingsmelding om hvordan vi skal få sykehusene og kommunene til å reelt samarbeide om pasientene og en egen melding om tilbudet til døende pasienter.

Kjersti Toppes forslag vil føre til at alle pasientene vil få lengre ventetid, eldre pasienter som har behov for rehabilitering vil bli liggende passive i sykehuset og bli dårligere.

Vi innfører nå egne oppfølgingsteam i kommunene, øker antall ansatte og hever kompetansen på behandling og oppfølging av døende. Dette er konkrete endringer som allerede er igang. Vi ønsker ikke at eldre skal bli sendt frem og tilbake, når de kan få ro og god hjelp der de er».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder