KONGENS HOFF: Hoffsjef Gry Mølleskog er ansvarlig for pengebruken ved hoffet og er kongens nærmeste rådgiver. Foto: Jørgen Braastad, VG

Vedtak: Hoffet brøt loven med millionkontrakt

Kongens hoff brøt loven da de inngikk en verdifull malerkontrakt uten offentlig anbud. Slik konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Stortingspolitiker ber nå hoffet følge loven.

I årevis har Det kongelige hoff brukt skattebetalernes penger til å kjøpe varer og tjenester til statlige eiendommer uten å følge loven om offentlige anskaffelser. Og uten å legge oppdragene ut på offentlig anbud.

Anbud skal sikre at alle selskaper får konkurrere på like vilkår om å levere best pris og best kvalitet. Slik skal skattepengene brukes mest mulig effektivt.

I går konkluderte Klageutvalget for Offentlige anskaffelser (KOFA) med at Det kongelige hoff brøt loven, da de kjøpte inn malertjenester for 6,9 millioner kroner i desember 2016 uten å legge ut oppdraget.

«Det kongelige hoff har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse», skriver KOFA i vedtaket. Den øverste ansvarlige er hoffsjef Gry Mølleskog.

Hoffet har mottatt rundt to milliarder kroner til statlige eiendommer og offisiell virksomhet på 16 år, skrev Dagbladet i fjor. En stor andel av beløpet er brukt til innkjøp av varer og tjenester til offisielle sammenhenger og store oppgradering av statlige eiendommer.

Dagbladet avslørte at en malermester fikk kontrakten til tross for at hoffet visste at han var under etterforskning for økonomisk utroskap.

GAVE TIL DRONNINGEN: Malerkontrakten var i anledning oppføringen av Dronning Sonjas Kunststall i 2016 og 2017. Den var en gave til dronningen og er nå et museum og utstillingslokale bak slottet i den gamle ridestallen ut mot Parkveien. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Kan ikke påklages

– Vedtaket kan ikke påklages, men det kan bringes inn for domstolene, om man ønsker det, sier direktør i Klagenemndas sekretariat, Anneline Vingsgård til VG.

KOFAs vedtak om Det kongelige hoff og manglende bruk av anbud kan leses i sin helhet her.

Klagen ble sendt av journalisten som har skrevet denne saken, som et ledd i arbeidet med å få innsyn i pengestrømmene på Slottet.

Hoffet har hevdet at loven ikke omfatter dem, men KOFA konkluderer stikk motsatt. I vedtaket skriver KOFA at Det kongelige hoff:

  • er å anse som en statlig myndighet
  • oppfyller vilkårene for å være et offentlig organ
  • og at anskaffelsen var over terskelverdiene i loven som gjør at man er pliktig til å kunngjøre en konkurranse om oppdraget.

– Vi vil bruke den kommende tiden til å gå nærmere gjennom uttalelsen fra KOFA, og innlede en dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om oppfølging av KOFAs uttalelse, skriver kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff Guri Ofstad Varpe til VG.

– OPPLAGT: Det kaller jusprofessor Hans Petter Graver vedtaket fra KOFA. Foto: Robert S. Eik

– Forventer at hoffet følger opp

– Jeg synes ikke vedtaket fra Klagenemnda er overraskende. Men det er fint at det nå er fastslått på en så autoritativ måte, at Det kongelige hoff er underlagt lov om offentlige anskaffelser, sier jusprofessor Hans Petter Graver til VG.

– Dette fører til at andre land i Europa må sette i gang undersøkelser for å se på fordelingen av monarkens private eiendom og formuer og hoffets inntektetsstrømmer. Deretter må man se på om anbudslovene følges på det som hoffet disponerer av statlige eiendom og offentlige inntekter, sier Graver.

På Stortinget forventes det hoffet følger opp vedtaket.

– Nå må Det kongelige hoff forholde seg til regelverket, rydde opp og få ting på plass. Hoffet har en særstilling i noen saker, men ikke i denne saken, og må derfor følge lov om offentlige anskaffelser. Jeg tviler på at det er noe vilje i Stortinget til å lage en lov for å endre på dette, sier stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Nordlund er saksordfører med ansvar for bevilgninger til kongehuset og hoffet.

– FØLG VEDTAKET: Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) ber hoffet følge vedtaket fra KOFA. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

– Kongehuset er en viktig institusjon, og jeg håper vi unngår flere saker nå som er med på å svekke tilliten, sier Nordlund.

Flere professorer og advokater uttalte til Dagbladet at hoffet brøt loven på grunn av manglende anbud i forbindelse med innkjøp. Hoffet nektet, og hevdet at loven ikke gjelder for kongehuset.

– Denne konklusjonen fra KOFA var ganske åpenbar. Det er egentlig kritikkverdig at hoffet ikke selv har rettet seg etter lovverket tidligere. Man forventer mer av Det kongelige hoff, sier advokat og anbudsekspert Robert Myhre til VG.

Bygde gave til Dronningen

Den konkrete klagen gjaldt et oppdrag i forbindelse med byggingen av «Dronning Sonjas Kunststall». Selskapet som fikk jobben hadde en sentral rolle i prosjektet og ansvaret for å renovere fasader, vinduer, vegger og himlinger i stallbygningen.

Et oppdrag av tilsvarende størrelse med Statsbygg ville vært sendt ut på anbud på Doffin. Men hoffet valgte selskap uten en offentlige anbudskonkurranse.

Hoffet beklager og vil se på vedtaket

VG har spurt hoffet hvordan de håndterer vedtaket og forelagt dem uttalelsene fra Nordlund og Myhre. Hoffet ber om at svaret brukes i sin helhet.

«Regjeringen la i 2002 til grunn at Det kongelige hoff ikke er omfattet av reglene om offentlige anskaffelser. Dette har vi forholdt oss til.
Vi vil bruke den kommende tiden til å gå nærmere gjennom uttalelsen fra KOFA, og innlede en dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om oppfølging av KOFAs uttalelse.

Det kongelige hoff har uavhengig av denne saken foretatt en grundig gjennomgang av våre rutiner for innkjøp. Høsten 2018 innførte Det kongelige hoff nye og strengere retningslinjer for innkjøp.

Ved det aktuelle innkjøpet som KOFA har behandlet ble det avholdt en konkurranse mellom tre leverandører, men konkurransen ble ikke kunngjort på Doffin. Innkjøpet var ikke i tråd med Det kongelige hoffs innkjøpspolicy. Det beklager vi.»

– Når det er offentlige penger inne i bildet, så bør det være en svært stor grad av åpenhet om hvordan de forvaltes, sa stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap) til Dagbladet i fjor.

Slottsforvalter sluttet

Da det ble kjent at malermesteren som fikk jobben uten offentlige anbud var under politietterforskning for økonomisk utroskap, og at hoffet var kjent med etterforskningen, sluttet Slottsforvalteren i jobben sin.

Malermesteren fikk senere en bot for forholdet.

Rettelse: I første versjon av denne saken ble det ikke oppgitt at klager i saken er journalist Eiliv Frich Flydal. Dette ble lagt inn 05.09.2019 kl. 15:03.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder