VANT: Stortingsrepresentant Abid Raja (V) mener partiet vant lørdagens bom-avgjørelse. Foto: Frode Hansen

Venstre-politikerne jubler over bompenge-løsning: – Vi har vunnet

Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja mener partiet kom seirende ut av regjeringsbråket om bompengeløsningen.

Vi har vunnet. Det viktigste for Venstre var ikke å vinne, men å få til en stor satsing på kollektivtransporten, og det har vi fått gjennomslag for, sier Raja til VG lørdag.

Fredag kveld kritiserte blant andre Audun Lysbakken (SV) partiet for «å velge svart regjeringsbil fremfor grønn miljøpolitikk» da de nesten umiddelbart gikk med på skissen statsminister Erna Solberg (H) la frem som et ultimatum.

Den kritikken er bak mål, mener stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad. Et miljøparti kunne ikke levd med å si nei til denne skissen, mener han.

– Hvis Lysbakken fremstiller dette som et tap for oss, må han være på en helt annen klode. Jeg tror heller ikke Frp hadde regnet med at det skulle bli en så stor seier for Venstre. Vi har fått inn enda mer Venstre-politikk enn det vi hadde i Granavoll-plattformen. Nullvekstmålet er mer fastslått, og kollektivsatsingen er enorm.

Selv måtte han reise nordover på valgkamp da bompengeløsningen nærmet seg fredag kveld.

På telefonen fra Lakselv er han klokkeklar:

– Her i nord er det all grunn til å heise flaggene i dag. I skissen ligger det i realiteten an til en full faglig utredning av transportsituasjonen her i nord, inklusive Nord-Norge-banen.

BRA I NORD: Carl-Erik Grimstad (V) reiste nordover for å drive valgkamp helt i innspurten av bompengeforhandlingene. Særlig der er det grunn til å heise flaggene, mener han. Foto: Ola Vatn / VG

Dette er bakgrunnen - og den nye skissen

Bakteppet for regjeringsforhandlingene er en kravliste Frp leverte i juni, hvor partiet blant annet ville stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet og slette bompengegjeld.

Å forene Frps mål om redusert bompengebelastning med Venstres forutsetning om nullvekst i biltrafikken, har vist seg å være en vanskelig øvelse, som har ført til store uenigheter i regjeringen den siste uken.

Først i går la statsminister Erna Solberg (H) frem en bompengeskisse, som alle regjeringspartiene nå har sluttet seg til.

Statsministeren opplyser at med den nye skissen vil den totale rammen være på cirka to milliarder kroner i årlige kostnader.

Her er den nye bompengeskissen:

  • Regjeringen tilbyr kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. I kommunene som takker ja, skal halvparten av det økte tilskuddet på rundt 8 milliarder kroner brukes til å kutte bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene.
  • Nullvekstmålet står fast. Tiltak for å få ned bompenger, skal ikke føre til økt trafikk inn til byene.
  • Fylkeskommuner og kommuner må bidra med en lokal egenandel på 20 prosent til nye bypakker. Dette kravet gjelder ikke bypakker som er inngått tidligere.
  • Årlige tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 milliarder kroner.
  • 300 millioner kroner går til reduserte kollektivpriser i de store byene. 250 millioner kroner går til bedre kollektivtrafikk utenfor de store byene.
  • Kommuner og fylkeskommuner som lykkes i å kutte kostnader i bypakkene sine, skal ikke få redusert statlig bidrag.

Skylder på Fremskrittspartiet

Raja mener at bompenge-bråket har tatt mye oppmerksomhet fra lokalvalget. Han er tydelig på hvem han mener har ansvaret for det:

– Alt dette bråket skyldes en dårlig prosess som Frp har skylden for, og sånn sett har ingen vunnet. Men når det kommer til selve skissen som ble lagt frem i går, så har Venstre vunnet, sier Raja.

Siv Jensen (Frp) mener på sin side at det norske folk laget kaoset vi har sett den siste tiden.

Av Venstres seire, peker Raja på en økning i statlig finansiering av bypakkene fra 0 til 66 prosent, 300 millioner årlig til kutt i billettpriser og 260 millioner til satsing på kollektivtransport utenfor byene. Han viser også til at finansieringen av den nye bompengepakken ikke vil gå utover rassikring i distriktene, og at regjeringen går inn for å konseptutrede Nord-Norge banen.

– Forslaget Frp la frem ville ført til flere biler inn i byene, mer forurensning og mer kaos. 2018 var første året på lenge hvor det ble målt ren luftkvalitet i alle de store norske byene. Det er viktig å huske på at bompengene også er ment for å holde bilbruken nede – og luften ren, sier Raja.

– Ødelagt for valgkampen

Samtlige VG har snakket med i Venstres stortingsgruppe er fornøyd med pakken.

Jon Gunnes mener kollektivbrukerne i byene kommer seirende ut, men er skeptisk til måten uenighetene har vært løst på:

– Det har ikke vært en god prosess, dette burde vært diskutert i budsjettforhandling. Dette har ødelagt for valgkampen, og det bør alle ta lærdom av, sier Gunnes.

Han får støtte av partikollega Grunde Almeland.

– Jeg skulle gjerne vært denne prosessen foruten, men den ble som den ble, og jeg er glad vi kom til en løsning, sier han.

Også stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) er fornøyd med pakken:

– Det er folket som vinner denne kampen. Dette er en bra pakke for folket.

Tidligere samferdselsbyråd i Oslo og stortingspolitiker i Venstre, Guri Melby, sier den nye skissen vil føre til en historisk satsing på kollektivtransporten.

– Da jeg satt som samferdselsbyråd i Oslo fikk vi nesten ingen penger fra staten. Nå har staten sagt ja til å betale 66 prosent av de store satsingene i byene. Det er unikt, sier Melby.

Rettelse: VG skrev først at «Raja peker på en økning i statlig finansiering av bypakkene fra 0 til 66 prosent, 300.000 millioner årlig til kutt i billettpriser». Dette er feil da det dreier seg om 300 millioner. Feilen ble rettet 24.08.19 klokken 16.45.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder