ARENDAL: Torsdag møtte Lars Kristian Sundtoft (t.h.) i Birkenes og Lillesand sportsskytterlag med Terje Søviknes (Frp) for å diskutere endringer i våpenloven. Foto: Roar Svarstad, Lillesand Frp

Skyteklubbleder etterlyser lovendring: – Instruktører føler seg utrygge

Terrorsiktede Philip Manshaus var medlem i en skyteklubb. Klubbene mener loven hindrer dem fra å kontrollere medlemmer. De frykter de trener opp «kjeltringer».

Torsdag bekreftet Norges Skytterforbund at Philip Manshaus, som er siktet for terror etter moskéskytingen i Bærum og for drapet på sin 17 år gamle stesøster, ble medlem i Stor-Oslo Skyteklubb i april 2018.

Han hadde ikke våpenlisens, men kunne som medlem av skyteklubben trene under oppsyn med klubbens våpen.

Leder Lars Kristian Sundtoft i Birkenes og Lillesand sportsskytterlag mener det er nærmest umulig for klubbene å kontrollere hvem de faktisk tar inn.

– Vi har ingen muligheter til å kontrollere hverken medlemmer eller nye kursdeltagere, fordi det ikke er lovhjemmel til dette. Instruktører føler seg av og til utrygge, for de vet ikke hvem de nye medlemmene er.

les også

Terrorsiktet hadde tilgang til lovlige jaktvåpen

les også

Medelev om terrorsiktede: – Sa jeg ikke skulle tro det som sto om ham i mediene i sommer

Mener loven må endres

Alle nye medlemmer i norske skyteklubber, må gjennom et sikkerhetskurs før de starter. Etter seks måneders aktivt medlemskap kan man søke om egen våpentillatelse hos politiet.

Det vil si at politiet først gjennomfører en kontroll av medlemmets vandelsattest, etter et halvt år.

les også

PST fikk tips om siktede for ett år siden

Skyteklubben har imidlertid ikke lovhjemmel til å be om vandelsattesten til sine medlemmer.

– Her nede har vi relativt god kontroll, men det dukker jo opp mennesker som vi ikke vet hvem er. Derfor skulle vi gjerne hatt mulighet til å ringe politiet og be om vandel, sier Sundtoft og legger til:

– Hvem som helst kan troppe opp på et sikkerhetskurs og gå gjennom den praktiske treningen. Skulle det gud forby skje noe, har vi ikke hatt noen mulighet til å kontrollere dem på forhånd.

Han etterlyser derfor en lovendring som lar skyteklubbene få tilgang på medlemmenes vandelsattest, før medlemskapet innvilges.

Styret ved formann Bjarne Themsen i Oslo Sportsskyttere stiller seg bak forslaget.

Themsen peker på at et medlem kan gå hele livet uten at vandel blir kontrollert, dersom vedkommende ikke søker om å erverve våpen lovlig.

– Det er lett for en kjeltring med skumle hensikter å kjøpe ulovlige våpen på gata, som vi risikerer å trene opp når vi ikke har tilgang på vandel.

les også

Politiet vil vurdere å tvangsinnlegge Manshaus

Blir ikke informert om lisensinndragelse

I tillegg til vandelskontroll, ønsker Sundtoft i Birkenes og Lillesand sportsskytterklubb at politiet skal ha plikt til å informere dem dersom medlemmer har blitt fratatt våpenlisensen.

Dagens lovverk stiller ikke krav til dette.

– Vi er prisgitt at folk enten oppgir det selv, eller at vi merker det på dem. Hvis ikke kan de fortsette å bruke klubbens våpen som medlemmer. Det er langt fra optimalt, det burde egentlig være en selvfølge at vi får de opplysningene.

les også

Folkehøgskolen: – Har blitt kontaktet av politiet om terrorsiktede

Sundtoft forteller at de ved flere anledninger har varslet politiet i tilfeller der de opplever at medlemmer er uskikket til å inneha våpen. Det har resultert i at enkelte medlemmer har blitt fratatt både våpenkort og våpen.

Skyteklubblederen sier at problemstillingen med kontroll av medlemmer lenge har blitt diskutert i skyttermiljøet.

I januar 2019 tok han derfor kontakt med Agder politidistrikt med et forslag om å endre lovverket.

– I lys av det som har skjedd, er det kjedelig er at det ikke har blitt tak i tidligere, sier Sundtoft.

Justisministeren: – Noe vi vil vurdere

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) sier at ny våpenlov stiller krav både til de som vil erverve våpen og de som vil låne våpen.

– Hvis jakt- og skytterorganisasjonene og politiet mener det er behov for å se på muligheten for å kunne kreve vandelsattest også for deltakelse på skyteopplæring er det noe vi vil vurdere, sier Kallmyr til VG.

Kallmyr skal etter planen besøke Birkenes og Lillesand sportsskytterlag tidlig i september.

– Det er et møte jeg ser frem til, nettopp for å få belyst denne problemstillingen ytterligere, avslutter Kallmyr.

Problematiserer uklarhet i loven

Politiregisterforskriften sier at politiet har mulighet til å utlevere opplysninger til private aktører for å hindre at virksomheten blir utøvd på en uforsvarlig måte.

I et svar til skyteklubbleder Sundtoft, som VG har fått tilgang til, opplyser Agder politidistrikt at det imidlertid ikke står spesifikt i lovverket hvem som eventuelt skal få opplysningene, og at politiet ikke har tilstrekkelig oversikt over aktive medlemmer i skyteklubbene.

Agder politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til Politidirektoratet for uttalelser. Det har ikke lyktes VG å få et svar fra Politidirektoratet.

VG har også forsøkt å få en kommentar fra Norges Skytterforbund på hvordan de stiller seg til de ovennevnte lovendringsforslagene.

I en SMS skriver generalsekretær Arild Groven at forbundet ikke har tatt stilling til forslaget, og at de derfor ikke kan uttale seg. Han understreker at det er flere juridiske og prinsipielle sider som må vurderes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder