Ap-Hadia: – Jeg elsker skattebetalere

FOLKETS HUS: Ap-nestleder Hadia Tajik tok ikke til orde for å øke skattene da hun talte til landsmøtet søndag. Men hun liker skattepengene du betaler inn.

– Jeg elsker skattebetalere. Jeg tror jeg elsker skattebetalere nesten like mye som Erna Solberg elsker makt, sa hun i sin tale til Ap-landsmøtet søndag formiddag.

Hun forklarte seg slik:

– Hva betyr egentlig makt, hvis man ikke bruker den til noe bra. Vi må bruke den lokale makten vi har til å redde klimaet.

For første gang verdenshistorien har en kommune valgt å ha et klimabudsjett. Det var da Raymond Johansen ble byrådsleder i Oslo. Dette er viktig. Klimabudsjettet viser de samlede klimautslippene fra alt det kommunen gjør og har ansvar for.   Poenget med det er at hvis vi skal få utslippene ned, så må vi vite hvor vi står i dag: Hvor er det mest utslipp? Hvor bør vi sette inn trykket?

Hun viste ikke bare til de rødgrønnes klimautstillingsvindu Oslo.

– I Båtsfjord bare skar vår ordfører gjennom og sa: Her skal vi ha landstrøm for fiskeflåten.

Kaianlegget i Båtsfjord tar imot 2.000 store skip i året. Utslippskuttet når de får landstrøm tilsvarer mer enn 11.000 flyturer fra Oslo til New York hvert år.

Nå får de elektrisitet fra land i stedet, fra et lokalt vindkraftverk. Det viser at du trenger ikke å være en stor kommune for å få til store ting.

Hun tok ikke til orde for å øke skattene for å få til sin klimasatsing, men:

– Hvis noen skulle være i tvil: Kutt i klimautslipp er viktigere enn kutt i skatter, sa hun.

Tajik rettet også fokus mot likelønn.

– Flere kvinner i heltidsstilling betyr også bedre lønnsutvikling for kvinner generelt. I snitt tjener vi damer 87 prosent av det menn gjør. Dere vet, sånn det ser ut nå, er det over 100 år til vi får likelønn i Norge:

MAT PÅ SKOLEFAT: Gjenvalgt nestleder Hadia Tajik forsvarte å bruke penger på skolemat da hun i dag holdt sin tale på Ap-landsmøtet. Foto: Tore Kristiansen

– Damer, vi har ikke tid til å vente på dét!

– Damer, vi har ikke tid til å vente på dét!

Likestilling er ikke noe som kan vente. Hvis vi skal vente – da får vi ikke en rettferdig lønn før år 2126. Vi kommer til å være døde innen da!

– Hvis jeg får en datter – så vil først datteren, til datteren, til datteren min få oppleve likelønn når hun trer inn i arbeidslivet. Skal liksom generasjoner av jenter gå og vente på likestilling? Vi har ikke tid til å vente, sa hun.

les også

Dette må du vite om Aps nye politikk

Tajik tok også bredt opp den ideologiske forskjellen mellom høyresiden og venstresiden, som trolig kommer til å stå sentralt i årets valgkamp: Offentlig eller privat drevet velferd.

Vi kan få markedstenkningen ned og bidra til at vi får sterke fagfellesskap, som tenker løsninger og ikke bare konkurranse når de møter kollegene sine. Det gjelder på eldreomsorg. Det gjelder for tilbudet til rusavhengige. Det gjelder for sårbare unger som trenger oppfølging. Vi velger side med dem som ikke jager etter profitt, men som jakter på de beste løsningene for innbyggerne våre. Vi vil ha markedstenkningen ut av velferden vår.

Skolemat

På landsmøtet gikk flertallet søndag inn for skolemat. Kommunene skal selv ha frihet til å organisere tilbudet slik de selv vil. Arbeiderpartiet har altså ikke tatt stilling til om skolematen skal være gratis eller ha en egenandel. Det blir opp til kommunene. Dette er et kompromiss mellom de som ønsket gratis skolemat, med en prislapp på 2,3 milliarder kroner i året, og de som ønsket egenandel på seks kroner per måltid, som vil koste 1,6 milliarder i årlige offentlige utgifter.

– Et godt og enkelt skolemåltid til alle ungene våre. Det er et viktig vedtak fra landsmøtet, sa hun.

les også

Akademikerne: – Ap-Raymond bruker 1,8 milliarder på innleie

Hun viste til Høyre-argumenter om at 86 prosent har med seg matpakke hjemmefra.

– I et klasserom på 30 elever så betyr det at minst fire av elevene ikke har matpakke. Det er ikke tilfeldig hvem de fire er. Det er stort sette de samme fire elevene hver gang. De får dårligere konsentrasjon. De trives dårligere. De lærere mindre. Og det går utover de andre i klassen. For det gjør noe med alle når noen ikke har det bra.

– På samme måte er det et mål med gratis SFO for de yngste. Og da starter vi med 1.-klassingene, slik at ingen må gå hjem alene fordi foreldrene ikke har råd.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder