UT MOT DE RIKE: SV-leder Audun Lysbakken ble med VG til Tjuvholmen, for å illustrere at han vil skattelegge rikfolks eiendom og formue mer. Foto: Trond Solberg

SV-Audun utfordrer storebror

SV-leder Audun Lysbakken utfordrer storebror Ap. Han viser til SVs, Rødts og De Grønnes økte oppslutning og ber Ap bevege seg til venstre for å skape en radikal rødgrønn plattform. - Da kan vi vippe Erna Solberg ut av regjeringskontorene, sier han.

– SV gjør det bra på målingene fordi vi er tydelige i saker som folk er opptatt av. Vi planlegger å leverer et slikt tydelig alternativ til den borgerlige regjeringen, som vi mener venstresiden bør samles om, sier Lysbakken.

– Er det et forsøk på å dra Ap til venstre?

– Jeg tror Jonas Gahr Støre ser at partiene på venstresiden har vokst kraftig. Det skyldes at vi har et klart budskap i saker som engasjerer. Vi tror vår vei er fremtiden og at det er en politikk vi kan vinne frem med.

Her er punktene Lysbakken vil ha rødgrønn samling om:

  • Økt skatt for de rike.

– Vi vil ha langt tøffere skattlegging av den økonomiske eliten. Skatt på den skyhøye arven til de rike må til for å finansiere nye velferdsreformer.

– Arveavgift rammer alle?

– Vi vil ha en sosial arveavgift som ikke treffer folk flest, men de rikeste. Vi vil også begrense topplederlønninger og ha en mer sosial beskatning.

– Er det realistisk å få med Ap på å øke skattene?

– Uforståelig

– Ja, å skattelegge de rikeste er god sosialdemokratisk politikk Det er uforståelig hvis ikke hele venstresiden samler seg om at de som arver milliarder, skal skatte av det.

  • «Forby velferdsprofitt og bemanningsbyråer»

– Vi må sette stopper for at noen få tjener seg rike på skattepenger og løsarbeider-markedet kan ikke få styre velferden og arbeidslivet.

– Ap har foreløpig valgt å begrense private selskaper innen barnevernet?

– Ja, men de nærmer seg oss i retorikken. Vi gleder oss over det Johansen-byrådet gjør i Oslo, hvor Ap er med på å rekommunalisere barnehagene, sier han og legger til:

– Det er innen dette feltet det store slaget vil stå mellom høyre- og venstresiden: Slaget om hvilke velferdstjenester vi skal ha. Det er et flertall i folket og fagbevegelsen som ønsker forbud mot profitt på grunnleggende velferdstjenester. Vi ønsker ikke at kommersielle aktører får bite seg fast i velferdsstaten vår - og hente ut profitt.

– De har ledd av oss

– Er det realistisk å forby bemanningsbyråer?

– De har brakt løsarbeidersamfunnet til Norge, hvor folk ikke vet om de har jobb rundt neste sving. Slik vil vi ikke organisere arbeidslivet vårt.

  • Gratis skolemat og tannhelse

– Vi trenger nye velferdsreformer, og gratis skolemat og en tannhelsereform er de neste stegene vi bør gå.

Gratis skolemat har dere kjempet for før?

– Ja, de har ledd av oss for det, men nå er det på tide at rødgrønn side samles for å sikre gratis skolemat i grunnskolen.

Han lover ikke gratis tannlege til alle.

– Målet er et egenandelstak, som vi har for andre helsetjenester. I dag har vi i realiteten et amerikansk system, hvor de rike har råd til å betale for god tannhelse.

  • En grønn new deal

– Dette er det store nye rødgrønne prosjektet: En ny storstilt plan for rettferdig og rask overgang til nullutslippssamfunnet, der det blir satset på industri, arbeidsplasser og velstand for alle.

– Hvor et av kravene deres er nei til ny oljeboring: Er ikke det umulig å få industri-Ap med på?

– Ingen grunn til å ta så stor risiko med statens penger

– Både av hensyn til klima og økonomisk risiko må vi bli mindre oljeavhengig, derfor må vi stanse nye leting og tildeling av nye områder til oljeselskapene.

– Og dere skal avvikle leterefusjonsordningen som har skapt storm i Ap, som er lukrativ for oljeselskapene?

– Det er ingen grunn til å ta så stor risiko med statens penger, når vi vet dette er ressurser vi ikke vil få anledning til å hente opp.

  • Fisk og dumping

– Vi vil gi hjemfall på kvoter som i dag går til trålerne, tilbake til kystfiskerne. Dette er et folkekrav fra nord, som vi støtter. Vi mener fisken skal skape arbeidsplasser og bosetning på land. Vi må overtale Ap og Sp som har stemt mot det i Stortinget.

Han sier at de også vil stoppe gruvedumping:

– Norge kan ikke være eneste land i Europa som sier ja til å dumpe gruveavfall i sjøen.

Men det er ikke til nord han reiser, for å vise frem sitt utstillingsvindu. Det er i Oslo.

– Byrådet i Oslo er et godt eksempel på den kursen vi vil ha. Byrådet er populært fordi det har hatt mot til å forandre. Gjennomføringen av gratis aktivitetsskole, sykehjemmene tas tilbake til fellesskapet, byrådet har sagt nei til monstermotorvei på E18 og dramatisk snudd byens miljøpolitikk i grønn retning. Mange av ideene kom først fra SV.

les også

Støre om ny nestlederkandidat: - Fin utvikling i Aps ledelse

Støres svar

Støre åpner med glede dialog med SV, men slamrer igjen olje-døren.

– Jeg takker for invitasjonen, Audun. Det gleder meg at vi har et stabilt rødgrønt flertall på målingene, og med godt arbeid skal vi utvikle et tydelig alternativ til høyreregjeringen før valget i 2021. Vi er ulike partier, men står sammen om en annen retning for Norge, der fellesskapet tar mer ansvar og deler mer rettferdig, sier Støre.

– Det innebærer at vi vil bruke skattesystemet og universelle velferdsordninger for å utjevne forskjeller, og mange av de konkrete sakene Audun nevner her, er allerede etablert Arbeiderparti-politikk, som innføring av skolemat og en utvidelse av det offentlige tannhelsetilbudet.

les også

Støre om ny nestlederkandidat: - Fin utvikling i Aps ledelse

– Vi jobber også sammen om flere andre saker fra denne listen – både lokalt, som eksemplene fra Oslo viser, og nasjonalt, som i klimasaken, der Arbeiderpartiet og SV blant annet har foreslått 37 konkrete tiltak for å få Norges utslipp ned.

– Dere sier kontant nei til å fjerne leterefusjonsordningen og å stanse oljeletingen?

– SVs forslag her er ikke vår politikk. Vi skal utvikle, ikke avvikle denne næringen. Menneskene, kompetansen og teknologien i olje- og gassnæringen er avgjørende for at vi utvikler ny klimateknologi som kan få ned utslippene både hjemme og ute. Men vi kan bli enige om krav til næringen om utslippsreduksjon og omstilling og om en helt annen satsing på fornybar energi enn det høyreregjeringen står for, sier Støre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder