VIL SE: Kontrollkomitéleder Eva Kristin Hansen Foto: Heiko Junge

Får ikke se hemmelige NAV-papirer: – Veldig uheldig

En samlet kontrollkomité krevde for andre gang at arbeidsminister Anniken Hauglie utleverer sakspapirene fra møtene med NAV om trygdeskandalen. De fikk nei.

– Jeg synes det er uheldig hvis Stortinget skal få behandlet saken skikkelig at vi ikke får innsyn i alt det vi ber om, sier kontrollkomiteens leder Eva Kristin Hansen (Ap) til VG.

En samlet komité, inkludert Høyres representanter, sto bak kravet om innsyn i dokumenter fra møter knyttet til feilpraktiseringen av EØS-regelverket mellom departementet og NAV.

«Komiteen vil understreke viktigheten av innsyn i relevante dokumenter for behandlingen av denne saken», skrev de, og viste til grunnloven.

Anniken Hauglie (H) hadde tidligere svart Stortinget at det ikke finnes referater fra møtene, og at «i tråd med langvarig praksis under ulike regjeringer, gis det ikke innsyn i intern korrespondanse». Det var etter det at komiteen svarte med å be om innsyn i relevante dokumenter rundt møtene igjen.

les også

NAV lot saken til Erik (38) gå for retten etter at feilen var oppdaget

Høyre: Må drøfte svaret

Høyres representant Svein Harberg sier til VG at komiteen må drøfte detaljene i svaret, og om og hvordan dette eventuelt skal følges opp videre.

– Vi har vært veldig tydelige på at vi skal se alle notater som er på saken. Det som er arkivert på saken, har vi før fått bekreftet at vi skal få rett til å se.

Det han viser til, er SSB-saken, som det også er vist til i spørsmålet fra komiteen. Der ville finansminister Siv Jensen først ikke gi ut interne sakspapirer, men så slo Sivilombudsmannen fast at organinterne dokumenter etter er å anse som et saksdokument etter offentleglova.

Komiteen ønsket den gang blant annet innsyn i interne nedtegnelser fra møter det ikke var tatt referat fra.

les også

Interne NAV-krav: Skulle øke svindel-anmeldelsene med nærmere 100 millioner kroner på fire år

SV: – Svekker tilliten

SVs Freddy Øvstegård sier det er uakseptabelt at informasjon om hva som ble diskutert i de kritiske møtene mellom NAV og departementet om håndteringen av trygdeskandalen skal holdes tilbake.

– Først og fremst er jeg oppriktig overrasket og mener det er oppsiktsvekkende når Stortinget gjentatte ganger ber om å få innsyn i viktige dokumenter, og viser til etablert praksis, sier han.

– Vi har i to henvendelser fra en samstemt komité gjort et poeng av at dette er viktig for Stortinget.

Han understreker at komiteen samlet har presisert at det er mulig å gi innsyn på egnet vis, slik at dokumentene ikke offentliggjøres, om nødvendig.

– For vår det er det viktig å få all relevant informasjon. Dette går kraftig utover tilliten Stortinget kan ha til en statsråd.

les også

Knusende rapport: Dette mener NAV gikk galt i trygdeskandalen

– Gir fullstendige opplysninger

I sitt avslag til kontrollkomiteen i januar, skriver Hauglie at retten til å kreve dokumentinnsyn etter Grunnlovens § 75 kun ligger hos det samlede Stortinget, ikke den enkelte komité. Hun viser også til et forslag fra 2002 om å gi utvidet innsynsrett til kontrollkomiteen, som ble nedstemt av Ap, H og KrF.

– Stortinget har med andre ord eksplisitt vurdert og forkastet en rett til innsyn i interne dokumenter for kontroll- og konstitusjonskomiteen, skriver hun.

– Jeg presiserer at jeg har gitt – og fortsatt gir – fullstendige opplysninger til Stortinget om alle relevante faktiske forhold i denne saken. Jeg har også fulgt den praksis Stortinget selv har etablert for hvilke dokumenter komiteen kan kreve innsyn i og den praksis som er fulgt av skiftende regjeringer.

VG har vært i kontakt med arbeidsdepartementet, som ikke ønsker å kommentere saken utover det Anniken Hauglie har svart i sitt brev til kontrollkomiteen på Stortinget.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder