Foreløpig ras-vurdering på E18: Mer av fjellet må ned

LARVIK (VG) Vegvesenet opplyser at de ikke kan starte oppryddingen på E18 før de er helt sikre på at det ikke vil gå flere ras i området.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier det aller viktigste er at ingen menneskeliv gikk tapt i det store steinraset mellom Bommestad og Larvikstunnelen på nye E18 sent fredag kveld.

– Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadet, skriver han i en e-post til NTB.

Kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund (NAF), Camilla Ryste, mener bilistene må få klare svar på hva som har skjedd.

– Dette er alvorlig. Man får litt sjokk når man ser bildene. Vi er dessverre vant til at ras er en fare på en del veier i Norge, men det er jo som regel eldre veier, hvor lokalbefolkningen ofte kjemper en lang og hard kamp for å få sikret og utbedret veien sin. Det at det nå skjer et ras på en splitter ny vei, er uforståelig. Vi må kunne stole på at nye veier er rastrygge, sier hun til VG.

Ifølge NAFs oversikt har det i snitt de siste ti årene gått over 2300 skred og ras årlig og er over 260 veistrekninger som stenges på grunn av disse. Vestlandet og de nordligste fylkene har flest rasutsatte vei strekninger. 

– Når det nå skjer et ras på en helt ny vei, er det veldig viktig at man får tydelige svar på hvorfor det har skjedd og hvordan man kan sikre at det ikke skjer igjen, sier Ryste.

Vil åpne ett felt i hver retning

På en pressekonferanse i 11.30-tiden lørdag like ved rasområdet, opplyser sjefer for Vegvesenet at de jobber med å åpne trafikken i nordgående felt.

– Det er et ras som har gått i den sørgående retningen. Den nordgående er ikke berørt foreløpig, men hele veien er stengt, sier avdelingsdirektør i Vegvesenet i Vestfold og Telemark Tore Kaurin.

Han sier Vegvesenet har to fokusområder nå:

– Det første er å sikre rasområdet. Vi må være helt sikre på at det ikke kommer mer før vi kan tenke på å åpne veien. Det er under vurdering om vi må sprenge ned, sier han.

Det andre fokuset er at trafikkavviklingen skal gå så bra som mulig.

Kaurin hevder opprydningen vil gå ganske raskt når de først kan sette i gang.

– Vi tar sikte på å åpne toveistrafikk i det nordgående løpet med ett felt i hver retning. Samtidig med at vi sikrer området, ordner vi et vekslingsfelt her borte, så trafikken kan gå over fra en side til en annen. Det jobber vi med nå allerede, å ta ned rekkverket så vi kan få til et vekslingsfelt mellom her og Bommestadkrysset for best mulig trafikkavvikling, sier avdelingsdirektøren.

Han oppgir at 12–15.000 bilister kan bli direkte rammet av sperringen.

Må muligens sprenge

Ifølge prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen Vestfold, Trond Haugstad, er geologens foreløpige vurdering at noe mer av fjellet må ned.

– Geologen har gjort en foreløpig konklusjon, og den er at det er noe oppi fjellsiden der vi må ta ned. Vi vurderer når vi går i gang om det løsner ved at vi spetter det ned eller om det må sprenges, sier han.

Hvor raskt trafikkavvikling i to felt kan komme på plass, avhenger av hvor mye av fjellet som må fjernes.

– Det er avhengig av om vi må sprenge ned og ta ned mer, for hvis vi må ta ned mye mer, er vi jo litt engstelige for at de steinmassene kan gå over i det andre løpet. Det må vi sikre at ikke skjer, sier Kaurin.

Søkte med hund

Journalistene på stedet har observert søk med hund i rasområdet.

– Vi vet det ikke er biler tatt av skredet, og det er veldig lite sannsynlig at det var fotgjengere her, men vi har rutiner på det. Så vi tar den siste sjekken for å være helt sikre, men det er et område der det ikke er lov å gå eller sykle. Hunden har ikke markert for noe funn, opplyser Kaurin.

Han mener bilistene kan kjenne seg trygge:

– De bør kunne føle seg trygge. Vi vet det skjer ras av og til. Men det er ingen grunn til å føle seg utrygg generelt langs det norske veinettet, i hvert fall ikke i denne delen av landet, selv om vi har hatt noen uhell.

På spørsmål om hvordan de kan si at veiene er trygge når det nettopp gikk et ras på en vei alle trodde var trygg, svarer Kaurin:

– Det er større sjanse for å bli rammet av trafikkulykke enn av ras. Men vi kan ikke sikre oss mot alle mulige tilfeller på veinettet.

Periodisk ettersyn

– Hva gjøres for at dette ikke skal skje lenger oppi veien her?

– Når det bygges boltes det jo og sikres etter alle kunstens regler. Så har vi periodisk ettersyn av disse mulige rasområdene. Vi har kartlagt steder der det potensielt kan gå ras og vi har rutiner som går på å etterse og følge opp disse, sier avdelingsdirektøren.

De har ikke informasjon om når denne fjellveggen sist ble ettergått.

Kaurin understreker at det er altfor tidlig å spekulere rundt årsaken til raset.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder