MANGE VENTER: Mange av dem som venter på behandling hos Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) trenger egentlig hjelp raskt, mener brukerrepresentant Ole-Marius Johnsen i Tromsø. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Frank May / NTB scanpix

Økningen i selvmord: 61 døgn å vente på psykiatrihjelp for unge

Flere helseregioner har over 50 dagers ventetid for barn og unge som trenger psykiatrisk helsehjelp. I helseregion nord er ventetiden på 61 dager i snitt.

Det viser den offisielle statistikken over ventetider fra Helsedirektoratet ved utgangen av andre tertial (1. oktober) 2019.

Seksjonsleder Jon Thomas Finsson i det regionale helseforetaket i Helse Nord, mener å påvise at snitt-ventetiden har gått ned mot slutten av 2019.

Han mener uansett at ventetiden er for lang mellom henvisning og spesialistbehandling.

I august viste snitt-ventetiden i Helse Nord hele 73 dager, mens Finsson mot slutten av fjoråret registrerte en snitt-ventetid på 43 dager.

– En gjennomsnittlig ventetid på både 61 og 43 dager er etter vår vurdering for lang. Vår målsetting er å ha en gjennomsnittlig ventetid på ikke særlig mer enn 30 dager, skriver Finsson i en e-post til VG.

les også

Økningen i selvmord: To av tre er menn – mange kvier seg for å be om hjelp

Pluss content

Høie: Ventetidene er et problem

Finsson minner om at for barn og unge hvor det er tegn på at de har tanker om å ta sitt eget liv, skal de alltid ha rask hjelp i spesialisthelsetjenesten.

– Ventetiden for disse gruppene skal alltid være svært kort. De vil i mange tilfeller ha rett på et akuttilbud og/eller øyeblikkelig hjelp, som tilsier svært kort eller ingen ventetid.

STILLER KRAV: Helseminister Bent Høie (H) har stilt krav om kortere ventetider – og «ned mot 30 dager» for barn og unge før 2022. Foto: Krister Sørbø, VG

Helseminister Bent Høie (H) er ikke stolt av ventetidene.

– I dag er ventetiden i psykisk helsevern i snitt 47 dager for voksne, og 50 dager for barn og unge. Hvordan tror du de dagene er?

– Ventetidene er et problem, og derfor har jeg stilt krav om at de skal gå ned. Den har gått ned, men vi er ikke i mål. Jeg har sagt at vi skal ned mot 30 dager for barn og unge innen utgangen av 2021, svarer Høie.

I de nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord meldes det at mennesker med selvmordstanker ikke alltid forteller om dette spontant. Retningslinjene anbefaler derfor at kartlegging av selvmordsrisiko inngår som standard i alle vurderinger og utredninger av pasienter i psykisk helsevern.

– Altfor lang ventetid

Ole-Marius Johnsen sitter i regionalt brukerutvalg i Helse Nord. Han er også leder i Mental Helse i Tromsø, og får tilbakemeldinger om at de lange ventetidene for behandling er en langvarig påkjenning for mange.

MANGLER FAGFOLK: I Nord-Norge er det også en mangel på fagfolk innen psykiatritilbudet – i tillegg til utfordringen med lang ventetid på psykisk helsehjelp, mener Ole-Marius Johnsen. Foto: Privat

– Ventetidene er altfor lange. De som venter på BUP-timer er ofte mennesker med alvorlige problemstillinger som trenger hjelp umiddelbart, sier han.

– Her i Nord-Norge er det dessuten ofte lange geografiske avstander mellom hjelpetilbudene, og mangel på fagpersonell med den dype kompetansen som skal til for å håndtere mennesker som kan være i en livskrise.

les også

Høie om selvmordstall: Har ikke lyktes

Han beskriver også en situasjon med mangel på døgnplasser i psykisk helsevern for unge mennesker.

– Husk også at statistikken viser snitt-ventetider. I praksis har noen tilbud hatt 78 dagers ventetid, minner brukerrepresentant Johnsen om.

Pakkeforløp

De nye kravene til egne pakkeforløp for mennesker som vurderes med behov for psykisk helsehjelp, skal etter intensjonen forkorte og gjøre behandlingen mer effektiv. Men den nye ordningen har en bakside: Ventetiden for mange barn og unge kan bli lengre.

les også

Vi trenger en nullvisjon for selvmord

Seksjonsleder Lene Holum i seksjon BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) Oslo syd, Oslo universitetssykehus, peker på at det nye behandlings-løpet gjør at BUP har færre pasienter til behandling.

– Vi har de senere år ikke klart å komme ned i ventetid på grunn av økt antall henvisninger, samt at innføringen av pakkeforløpene har påvirket ventetidene våre, sier hun.

– Vi er nødt til å legge opp utredningen og behandling av hver enkelt klient på en annen måte enn tidligere med mer komprimerte pasientforløp. Det betyr vi må ha færre pasienter i behandling av gangen, sier Lene Holum til VG.

les også

Slik snakker du med en som går med selvmordstanker

I desember 2019 var gjennomsnittlig ventetid ved de to polikliniske seksjonene ved Oslo universitetssykehus på 53 dager.

– Men der det blir vurdert en akutt fare for selvmord, blir behandling iverksatt uten ventetid, presiserer også Holum.

Kritikken mot pakkeforløp går blant annet på at det kan bidra til mer rapporteringstrykk med mange sjekkpunkter som skal klareres og dokumenteres, skrev Psykologforeningen i sitt høringssvar om pakkeforløp.

Det eksisterer en bekymring for at ordningen kan føre til diagnosejag fremfor å behandle hele det sammensatte mennesket.

Ett eksempel er denne kronikken i Fædrelandsvennen fra DPS-psykolog ved Sørlandet Sykehus, Sondre Risholm Liverød. Han mener at man ikke kan måle og veie menneskers indre liv.

«Psykisk helsevern lider av ordensmani hvor alt skal telles, skjematiseres og standardiseres og pakkeforløpene spiller den samme melodien».

les også

Else Kåss Furuseth: Takker Maud Angelica for rausheten

Ikke uvanlig med selvmordstanker

Seksjonsleder Lene Holum er åpen om at de som spesialister er avhengig av gode henvisninger fra primærhelsetjenesten.

– Ungdommer som har selvmordstanker, er imidlertid vanlig. Ikke alle som har slik tanker ønsker å dø. Vi baserer våre vurderinger av hvor raskt de får hjelp på hva som er beskrevet i henvisningene, og ved avklarende samtaler når det er behov for det. Noen kommer samme dag også på øyeblikkelig hjelp samtaler for en vurdering av alvorlighetsgrad.

– 53 dagers ventetid i gjennomsnitt høres uansett lenge ut?

– Vi har ikke klart å få ned ventetiden fordi henvisningsbyrden har økt. Men 53 dager er for lenge, sier hun.

– Noen barn og ungdommer skal utredes for lærevansker og utviklingsforstyrrelser. Da er 53 dager ofte ikke så lenge. Det er dessuten ulikt hvor lang ventetiden oppleves for den enkelte og situasjonen de er i. Er det akutte psykoser, alvorlige spiseforstyrrelser eller suicidalitet, kommer de rett inn i behandling; enten samme dag eller i løpet av en ukes tid, avhengig av hvor akutt det er.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Røde Kors kan nås på 800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.

Har du reagert på konkrete saker om selvmord, vil vi anbefale deg å ta kontakt med den enkelte redaktør. Har du behov for råd om hvordan selvmord bør omtales, ta gjerne kontakt med oss.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder