TAUS: Ole B. Sæverud er som politimester øverste ansvarlig for kilde- og informantbehandling i Sør-Øst politidistrikt.

Informantdrapet: Spørsmålene politiet ikke svarer på

Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt vil ikke svare på om politiet bærer noe ansvar for at Bård Lanes ble drept. Nå skal Spesialenheten vurdere saken.

Publisert:

Lørdag avslørte VG at en politimann i Sør-Øst politidistrikt ba Bård Lanes (33) om å skaffe opplysninger om en kriminell mann.

Seks uker senere ble Lanes skutt og drept på åpen gate i Tønsberg.

Den kriminelle mannen Bård skulle skaffe opplysninger om, er en av fire siktede for drapet. Søndag skrev VG at hans forsvarer har anmeldt politimannen og politidistriktet til Spesialenheten for politisaker.

Leder for saksmottaket i Spesialenheten, Espen Krogh, sier at anmeldelsen er registrert som mistanke om brudd på bestemmelsen om grov tjenestefeil.

– Vi må se nærmere på forholdet som beskrives i anmeldelsen. Det er påtalemyndigheten i Spesialenheten som beslutter om det skal iverksettes etterforskning, sier Krogh til VG.

Han sier at Spesialenheten vil ta en slik beslutning så raskt som mulig.

– Det er naturlig at vi kommer til å be om innsyn i etterforskningen av drapet på Bård Lanes. Utover det vil jeg ikke forskuttere hvilke etterforskningsskritt som eventuelt blir iverksatt.

De sentrale spørsmålene

Det er politimesteren som er øverste ansvarlig for all kilde- og informantkontakt i sitt distrikt og VG har i flere uker bedt om intervju med politimester Ole B. Sæverud.

Politimesteren har ikke ønsket å stille til intervju eller svare på VGs spørsmål. Etter at VG lørdag avslørte kontakten mellom politiet og Bård Lanes - og politidistriktet ble anmeldt til Spesialenheten - har VG på nytt bedt om intervju med Sæverud:

– Han har ingen kommentarer til en sak som ennå ikke er påtaleavgjort. Og har ellers ikke noe å tilføre, skriver kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad.

VG har sendt Sør-Øst politidistrikt en lang rekke spørsmål om kontakten med Bård Lanes og hvordan distriktet jobber med informantbehandling. Dette er noen av de mest sentrale spørsmålene politiet ikke svarer på:

Diagnose
Flere av de som kjente Bård Lanes best reagerer på at politiet rekrutterte en mann som i tenårene fikk diagnosen lett psykisk utviklingshemmet. Glenn Lanes (37) mener politiet har misbrukt lillebroren.

  • Visste politiet at Bård Lanes hadde en lett psykisk utviklingshemming?
  • Hvordan ble diagnosen vurdert da politiet ba Bård Lanes om mer informasjon om den drapssiktede 31-åringen?
Les også

Reagerer på bruk av politiinformant med utviklingshemming

Bård Lanes fungerte som informant for politiet i Tønsberg, selv om han som tenåring fikk diagnosen lett psykisk…

Trusler og sikkerhet

VG har tidligere skrevet at Bård Lanes anmeldte den drapssiktede mannen for trusler et drøyt år før drapet. Politimannen sier i avhør at Lanes var redd og gjorde mye for å skjule seg.

  • Hvordan vurderte politiet trusselbildet mot Bård Lanes, da han fikk i oppdrag å finne ut «alt du klarer» om en mann som hadde truet ham?
  • Visste politiet at Bård Lanes kunne være i livsfare?
  • Har Sør-Øst politidistrikt gjort nok for å beskytte Bård Lanes sin sikkerhet?
Les også

Kripos om drapet på Bård: Tragisk utfall

BRYN (VG) Avdelingsleder Ole Jørgen Arvesen sier Kripos må se om det er noe å lære av drapssaken i Tønsberg.

Regelverk

Politimesteren svarer heller ikke på om Bård Lanes var registrert som informant i det nasjonale informantregisteret eller om kontakten med ham var i tråd med reglene i det hemmelige informantregelverket.

  • Var du som politimester kjent med den kontakten politiet hadde med Bård Lanes?
  • Har Sør-Øst PD fulgt alle regler i kontakten med Bård Lanes?
  • Har politidistriktet meldt seg selv til Spesialenheten i denne saken?
DREPT: Venner beskriver Bård Lanes som sosial og omsorgsfull, men også en person som

– Pågående etterforskning

Politimesteren har sendt ett samlet svar på VGs spørsmål via kommunikasjonsstaben:

– Dette er en del av en pågående etterforskning som foreløpig ikke er påtaleavgjort. I tillegg angår det sensitive tema. Det vil ikke være mulig å kommentere dette uten å gå inn på faktum som er en del av etterforskningen, og som kan bli tema under en mulig fremtidig hovedforhandling. Av respekt for den pågående prosessen kan vi politiet ikke svare på disse spørsmålene nå, skriver Ole B. Sæverud.

VG har også kontaktet politimannen som sendte meldinger med Bård. Han viser til at det er en pågående etterforskning og at han derfor ikke kan svare på spørsmål eller kommentere saken.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no