VIL KLAGE: Esben Esther Pirelli Benestad fratas legeautorisasjonen, men kommer til å klage på vedtaket. – Helsetilsynet forstår ikke at man kan være forkjemper og fagperson på samme tid, kontrer hen.

Esben Esther Pirelli Benestad mister lege­autorisasjonen

Det bekrefter hen overfor VG onsdag ettermiddag.

Publisert:

Helsetilsynet Helsetilsynet Statens helsetilsyn er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Organet fører tilsyn med sosial- og helsetjenestene, samt barnevern.har konkludert at kjendislege og professor emerit Esben Esther Pirelli Benestad (73) ikke får praktisere som lege.

Beslutningen skjer på bakgrunn av en gransking som ble igangsatt i fjor høst – etter at StatsforvalterenStatsforvalterenStatsforvalteren er statens representant i fylket. Organet har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. i Agder konkluderte at hen hadde brutt helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring.

– Dette er dypt tragisk. Ikke for meg, men først og fremst for mine klienter som er helt avhengige av meg. Det er dem dette dreier seg om, sier hen til VG.

Legen, som selv er transperson, har i 37 år tatt imot personer med kjønnsinkongruenskjønnsinkongruensKjønnsinkongruens betyr at ens kjønnsidentitet ikke samsvarer med kjønnet en har fra fødsel. fra hele landet på sitt legekontor i Grimstad.

– Helsetilsynet forstår ikke at man kan være forkjemper og fagperson på samme tid. Jeg har fulgt nasjonale og internasjonale føringer i alt jeg har gjort, sier hen.

Begrunnelsen fra Helsetilsynet er på 42 sider, ifølge Benestad. Den er foreløpig ikke offentlig kjent.

Saken ble først omtalt av Fædrelandsvennen.

Vil klage på vedtaket

Benestad har planlagt å pensjonere seg om rundt 15 måneder, men først har hen tre ukers klagefrist på vedtaket fra Helsetilsynet.

Den planlegger Benestad å benytte seg av:

– Ja, jeg ville vært et dårlig menneske hvis ikke. Jeg ønsket å sikre gode overganger for mine klienter før jeg pensjonerer meg, slik at ingen skulle bli kastet ut i det store intet, utdyper hen.

– Det er sånn man tenker når man er en ansvarsfull behandler, legger Benestad til.

Nå fortviler Benestad over dem som «ikke blir hørt»:

– De opplever kjønnsinkongruens og opplever at de ikke har noe sted å gå. Mange av dem har ikke noe annet tilbud i det offentlige fordi de ikke er «trans nok». Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre for dem hvis dette settes ut i live, sier hen til VG.

– Siden jeg startet å jobbe som lege i 1977 har jeg aldri fått en klage fra en eneste pasient. Pågangen har vært kjempestor hele tiden, sier hen.

Ifølge Benestad dreier det seg om mange hundre pasienter i året.

– Hva vil du si til dem?

– Bli sinte! I stedet for å bli fortvilte innover i seg selv, håper jeg de vil la sinnet gå utover. Vi må sette en adresse på det: Nemlig Helsetilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet.

– Sjokk og vantro

Ifølge Benestad har mer enn 200 personer sendt støtteerklæringer til Helsetilsynet på hens vegne siden det ble opprettet sak.

I et Instagram-innlegg uttrykker Foreningen FRIForeningen FRIFRI er Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. og PKIPKIPasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens sterk frustrasjon over at Benestad nå fratas legeautorisasjonen:

– Nyheten om at landets fremste behandler på feltet mister autorisasjonen traff oss med sjokk og vantro. Det betyr at hen ikke kan fortsette å gi den fantastiske hjelpen til de av oss som har trengt den beste profesjonsutøveren innen kjønnsmangfold i Norge, sier Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI.

REAGERER: Leder i Foreningen Fri, Inge Alexander Gjestvang, kaller Benestad for «landets fremste behandler» på feltet kjønnsinkongruens. Han reagerer sterkt på at hen nå fratas legeautorisasjonen.

I innlegget uttaler Isak Bradley, leder i PKI, følgende:

– Vi er svært bekymret for hva som nå vil skje med tilgangen på helsehjelp først og fremst for Benestads pasienter, men også pasientgruppen som helhet i tiden som kommer.

– Helsetilsynet forstår ikke

– Jeg er veldig sliten av å bli terrorisert av Helsetilsynet i så mange år, sier Benestad til VG.

Hen henviser til en årelang konflikt mellom seg selv og helsemyndighetene. Et av punktene i stridens kjerne er at Benestad har unnlatt å henvise pasienter til Rikshospitalet.

VG har vært i kontakt med OUS, som ikke ønsker å kommentere saken. De henviser til Helsetilsynet og Statsforvalteren i Agder.

I november i fjor stilte Benestad opp i et intervju med TV 2 i forbindelse med at hen risikerte å miste legelisensen:

– Det er en systematisk forfølging, slik jeg oppfatter det. Helsetilsynet har, godt støttet av Rikshospitalet, jaktet på meg de siste 20 årene. De leter med lykt og lupe etter noe å ta meg på. Det er en liten gruppe som ønsker at jeg ikke skal være i virke, og denne gruppen har stor makt, sa hen den gang.

Benestad sier til VG at hen fortsatt opplever det slik.

– Man kan godt si at jeg ikke mente det slik, men det er bare slik det virket, utdyper hen.

I saken skriver også TV 2 at det er sendt flere bekymringsmeldinger fra fastleger til Statsforvalteren i Agder. 16. juni i fjor sendte statsforvalteren et brev til Helsetilsynet hvor de anmodet vurdering av en eventuell administrativ reaksjon.

– Vår begrunnelse for oversendelsen til Statens helsetilsyn var basert på en helhetsvurdering av tidligere tilsynssaker, samt fire tilsynssaker av nyere dato som blant annet dreide seg om behandling av pasienter med kjønnsinkongruens, legens rekvirering av vanedannende legemidler, informasjonsplikt og journalføring, uttalte avdelingsdirektør Aase Aamland hos Statsforvalteren i Agder til kanalen den gang.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no