VILLA SANA: Inne i skogen i Modum kommune - ikke så langt fra Vikersund, ligger Modum Bad og Villa Sana idyllisk til.

Kraftig økning i pågang fra utbrente leger og sykepleiere

Et spesialtilbud til utbrente leger og sykepleiere opplever økt pågang. Lederen for tilbudet peker på manglende bemanning og sykehuskutt som kjerneårsaker.

Publisert:

– Vi har hatt en kraftig økning i pågangen hit, særlig fra leger og sykepleiere. Mange opplever en altfor stor arbeidsmengde – samtidig med stadige pålegg om kutt og nedskjæringer, sier psykiater Ingunn Amble til VG.

Hun er leder for rådgivings- og kurstilbudet på Villa Sana – et forebyggende tiltak for helsepersonell fra hele Norge, lokalisert på Modum Bad i midtre Buskerud på Østlandet.

Det var helseavisen Dagens Medisin som først skrev om den økte pågangen fra leger.

Amble forteller at også etterspørsel og pågang fra sykepleiere viser samme tendens som for legene.

PSYKIATER: Ingunn Amble leder tilbudet til helsepersonell som er opplever utbrenthet og belastninger i jobben.

– Sykehusansatte, både leger og sykepleiere, beskriver en minst like stor belastning som fastleger. Mange sliter med pålagte og voksende administrative oppgaver i tillegg til pasientbehandling som de har kompetanse og motivasjon for, sier Amble.

Overbelastet

En fellesnevner er gjerne at de som bruker tilbudet på Villa Sana, er utbrent eller overbelastet av lange, intensive arbeidsøkter og en følelse av å ikke strekke til hverken på jobb eller privat.

– Mange opplever det jeg vil kalle et moralsk stress. De vet hva som er behandling med god kvalitet, men mengden arbeidsoppgaver er så stor at de har en konstant følelse av å ikke strekke til med den kvaliteten som de vet pasientene trenger, formulerer Ingunn Amble.

– Hvilken tilstand kjennetegner helsepersonell som kommer til dere?

– Det varierer veldig. Mange opplever og erkjenner at tempo og arbeidsmengde i den jobben de gjør – går ikke i lengden. Noen er preget av utbrenthet. Det kan være at de sliter med søvn og nedsatt restitusjonsevne, svarer hun og utdyper:

– Selv om de får sove får de ikke hentet seg inn slik de har vært vant til. Økt glemsomhet, irritasjon og konsentrasjonsvansker, er også vanlige konsekvenser av overbelastning over lang tid hos leger og sykepleiere som kommer hit, illustrerer Amble.

Helsepersonell

Hun understreker at tilbudet på Modum Bad ikke er et behandlingstilbud for leger og sykepleiere. Men et sted med fagpersoner der leger, sykepleiere og i tillegg - barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere og tannleger kan komme og få en dags rådgivning og samtaler om situasjonen.

Hun ser på ingen måte for seg at behovet blir mindre i 2023 med de signalene om kutt og innskrenkede tilbud som sykehus-Norge nå baler med.

– Kutt og nedleggelser av tilbud innenfor sykehussektoren vil naturlig nok øke belastningen for samvittighetsfullt helsepersonell, sier Amble.

Hun og fagpersonene på Villa Sana på Modum Bad forsøker å kartlegge om det er noe legene og sykepleierne kan «rydde bort» eller gjøre noe med. Etterspørselen etter tilbudet er økende også inn i 2023:

Sprengt tilbud

– For sykepleiere er tilbudet sprengt, alle samtaler for våren er allerede booket. Avtalen for legene har større kapasitet, men vi har dessverre fått opp mot to måneders ventetid, opplyser Amble.

– I hvor stor grad har pandemien påvirket økningen i etterspørsel?

– Det er ikke så mange som har beskrevet merarbeid som følge av covid som den utløsende faktoren til at de kommer til oss. Det meste begrunnes med økning i arbeidsoppgaver generelt og for lav kapasitet i bemanningen, svarer psykiater Ingunn Amble.

LEGE-TILLITSVALGT: Kristin Kornelia Utne er leder i Yngre legers forening og sentralstyremedlem i Den norske legeforening.

Kristin Utne er sentralstyremedlem i Legeforeningen og leder i Yngre legers forening. Hun mener at utviklingen med utbrente og utslitte leger ikke bør komme overraskende på noen.

– Dette er en lei utvikling vi har advart mot lenge og er et resultat av ekstrainnsats over lang tid under pandemien hvor det som var høyt arbeidspress i en krise etter hvert har blitt normalen, sier Utne til VG.

– Alvorlig bekymret

– Hvordan slår signalene fra regjeringen om kutt i sykehus-sektoren ut for dine medlemmers arbeidslyst og egenhelse?

– Vi i Yngre legers forening er alvorlig bekymret for den offentlige helsetjenesten. Våre medlemmer opplever et økende press, og ser ikke tegn til at dette vil bedres fremover. Det er stor fare for at dette medfører at en økende andel søker seg ut av helsetjenesten, nettopp for å kunne ivareta egen helse, svarer Utne.

Hun råder kolleger som lever i en nærmest kronisk følelse av å ikke strekke til - til å ta vare på seg selv.

– Ta kontakt med tillitsvalgte, verneombud og egen leder. Løft saken i sykehusets arbeidsmiljøutvalg; kontakt eventuelt Arbeidstilsynet. Sett grenser rundt deg selv, ikke godta mer overtidsarbeid enn det som er forsvarlig for egen helse og pasientsikkerheten. Bruk Legeforeningens kollegastøtteordning. Søk støtte i kollegiet, råder Kristin Utne.

Hun minner om at legekollegene ikke kan gjøre egen jobb med å hjelpe andre, om de ikke tar vare på seg selv.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no