Ber sykehusene vurdere utfasing av enkelte tilbud

Norske sykehus får mindre penger å rutte med i år. Helse Nord står i en spesielt vanskelig situasjon, sier helseministeren.

Publisert:

I talen slår Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) igjen fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger.

Det betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes. I tillegg ber regjeringen sykehusene om å kartlegge bruken av laboratorie- og røntgentjenester.

I talen sier Kjerkol at det er et overforbruk av disse tjenestene, og at sykehusene må sette i gang tiltak for å redusere dette.

– De skal også revurdere og se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases, sier Kjerkol.

Helseministeren er ogå bekymret for den store bruken av innleid arbeidskraft i helseforetakene.

– Vi må investere i de fagfolkene vi har, sier Kjerkol.

Hun ber helseforetakene gjøre en kritisk gjennomgang av vikarbruk, for å redusere bruken betydelig.

Kjerkol ber sykehusene skjerme tilbudene innen psykisk helsevern, og ber om at innstrammingene ikke skjer her.

En rekke sykehus har de siste månedene stått i en svært krevende situasjon. Flere har innført beredskap for å takle pågangen.

Aldri før har det vært så mange nye sykehusinnleggelser som den siste uken av fjoråret. Dette skjer fordi tre virus har spredt seg gjennom befolkningen samtidig: Influensa, RSV og corona.

Corona og RSV-viruset har nok nådd toppen, men det mer usikkert med influensaen.

Vurdere utfasing av tilbud

Helseministeren sykehusene om å vurdere utfasing av enkelte behandlingstilbud.

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sier Kjerkol i sykehustalen tirsdag.

Fire helseforetak budsjetterer allerede med underskudd i år, mens nesten alle de andre budsjetterer med langt svakere resultat enn planlagt.

Helse Nord står i en spesielt vanskelig situasjon, sier Kjerkol. For dem er det avgjørende å få kontroll på økonomien sier hun.

– Jeg vet dette blir en krevende jobb, men det er ingen vei utenom, sier hun.

Ber sykehusene se på fødselsomsorgen

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommer kritikerne delvis i møte og ber sykehusene se på finansieringen av fødselsomsorgen.

– Fordi det har kommet kritikk fra faglig hold, vil jeg be sykehusene se på finansieringen av den spesialiserte fødselsomsorgen for å sikre at inntekts- og budsjettmodeller understøtter tjenesten på ønsket måte, sa Kjerkol i årets sykehustale.

I dag får fødeavdelinger penger etter hvor mange fødsler de har. Kompliserte fødsler med inngrep som keisersnitt gir mer penger enn såkalt naturlig fødsel uten inngrep.

Organisasjoner som Barselopprøret og Jordmorforbundet har i lengre tid kritisert denne ordningen. De mener at konsekvensen er at føde- og barselavdelinger ofte må kutte i budsjettene.

Kjerkol peker også på at regjeringen har økt bevilgningene til utdanning av spesialsykepleiere og jordmødre.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no