KREVER ENDRING: Leder for Legemiddelindustrien (LMI), Karita Bekkemellem, er ikke fornøyd med Beslutningsforum slik det eksisterer i dag. Foto: Lech Klaudia

Karita Bekkemellem om ny kreftbehandling: Norge ligger langt bak

CHICAGO (VG) Norge er ikke rigget for innføringen av persontilpasset medisin. Vi trenger et helt nytt system for innføringen av spesialmedisin, mener leder for Legemiddelindustrien (LMI), Karita Bekkemellem.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Norge ligger langt bak når det kommer til implementeringen av persontilpasset medisin. Utviklingen på feltet er en revolusjon, og hvis ikke norske helsemyndigheter tar ansvar nå, vil det åpne for mer privatisering, sier Bekkemellem til VG.

les også

Persontilpasset medisin: Slik kan ny teknologi endre fremtidens kreftbehandling

VG møter henne i forbindelse med verdens største kreftkonferanse i Chicago, ASCO 2018. Her samles tusenvis av leger, forskere og representanter fra Legemiddelindustrien. Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen til legemiddelselskaper i Norge.

VG har skrevet flere saker om persontilpasset medisin. Ved hjelp av ny teknologi og genetisk testing kan helsepersonell gi mer målrettet behandling til hver enkelt pasient. Denne måten å behandle pasienter på spås å være århundrets viktigste gjennombrudd og nøkkelen til fremtidens kreftbehandling.

– Implementeringen av persontilpasset kreftbehandling i Norge er ikke noe å skryte av. Der ligger vi langt bak de fleste land vi kan sammenligne oss med, inkludert våre naboland Sverige og Danmark, sier Bekkemellem.

NY LÆRING: Karita Bekkemellem er i Chicago for å lære om ny kreftbehandling. De fleste studiene som legges frem på konferansen handler om persontilpasset medisin. Foto: Lech Klaudia

les også

Rekordmangel på legemidler i Norge: 87 prosent økning

Nytt system og mer penger

Bekkemellem mener myndighetene må ta flere grep for å sikre at norske pasienter får tilgang på denne type behandling:

  • Norge trenger et nytt system for innføringen og godkjenningen av persontilpasset medisin. Beslutningsforum, som i dag avgjør hvilke nye medisiner som skal inn i helsevesenet, er ikke godt nok involvert i implementeringen av nye behandlingsformer.
  • Beslutningsforum må endres. I stedet trengs en bred, sirkulerende faggruppe, kanskje med eksperter fra flere land og innen mange felt. Ekspertene må være ansatt på åremål. Ingen som sitter med så mye makt på vegne av mange bør ha makten lenge, mener Bekkemellem.
  • Politikerne må legge penger på bordet og sørge for rask innføring av nye, godt dokumenterte behandlingsmetoder. Sykehusene må få ressurser til å bygge opp laboratorier og oppdatert teknisk utstyr. Hvis ikke myndighetene tar grep vil persontilpasset medisin bli en del av det private helsevesenet, tror Bekkemellem.
  • Fagpersoner i Helsedirektoratet og Legemiddelindustrien må involveres i større grad i innføringen av nye medisiner.
  • Norge trenger flere spesialiserte sentre med fokus på persontilpasset medisin. I vårt langstrakt land kan ikke hvert sykehus være best på alt.
les også

Vil hente hjem kreftpasienter med rådyr robotkirurgi

les også

Norske Ivana Hollan (52) har bosatt seg i USA for ny kreftbehandling: – Føler meg som en medisinsk flyktning

LMI: Kan bli aktuelt med mer åpenhet om priser

– Det du skisserer her er et mye mer åpent system som involverer langt flere mennesker. Hvordan vil det fungere å opprettholde hemmelige priser i et slikt system?

– Slik systemet er nå er det ikke bærekraftig med åpne priser, men vi er åpne for å diskutere det med de rette forutsetningene. Men da må myndighetene komme meg i møte, sier Bekkemellem.

Persontilpasset medisin er i teorien dyr behandling for et lite antall pasienter. Industrien har et ansvar for å sette ned prisene, slik at behandlingen blir tilgjengelig for flere, mener flere leger og forskere VG har snakket med.

Bekkemellem mener industrier har tatt ansvar:

– Når det gjelder originalpreparater har vi i Norge tradisjon for et godt prissystem. Det er synd at en og annen enkeltsak skal ødelegge for det flertallet gjør. Jeg opplever en ansvarsfull og samfunnsbevisst bransje.

Hun er klar på at industrien satser stort på persontilpasset medisin.

– Vi ser at det stadig kommer nye medisiner mot krefttyper og sykdommer vi ikke hadde behandling for tidligere. Det er utrolig spennende og vil få konsekvenser for norske pasienter i årene fremover.

les også

Ny forskning: Kan oppdage kreft med blodprøve

Høie: Trenger et mer gjennomtenkt system

Helseminister Bent Høie er ikke enig i at dagens system bør skrotes, men vedgår at det har forbedringspotensiale:

– Vi må få på plass et mer gjennomtenkt system for innføringen av persontilpasset medisin. Det er viktig at vi som har en offentlig helsetjenesten for alle klarer å henge med i denne utviklingen. Min bekymring er at hvis vi havner bakpå, så kan norske pasienter bruke private løsninger eller reise til utlandet, sier Høie.

– Flere private aktører har allerede etablert seg og tilbyr slike tester.

På spørsmål om det kan bli aktuelt med mer åpenhet om legemiddelpriser svarer helseministeren:

– Hemmelighold av priser er ikke et ønske fra vår side. Det er industrien som har det som et tydelig krav for at helseregionene skal få de nødvendige rabattene i forhandlingssituasjoner. Men innføringen av medikamenter til enkeltpasienter og veldig små grupper vil kreve nye samarbeidsformer med industrien, særlig med tanke på betaling, sier Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder