MILLIARDKUTT: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier de har effektivisert for 15 milliarder kroner siden 2011.

MILLIARDKUTT: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier de har effektivisert for 15 milliarder kroner siden 2011. Foto: Helge Mikalsen

Rydder opp i samboer-kaos: Sparer milliarder

53 ulike lovparagrafer regulerer samboeres forhold og rett til økonomiske ytelser. Nå skal det ryddes opp. Se oversikten her.

Næringsdepartementet har sammen med NAV laget en oversikt over alle lover og rettigheter som gir grunnlag for mulige stønader som landets mange samboere kan nyte godt av.

– De færreste samboere har nok peiling på alle disse lovreguleringene som berører dem. Mylderet av samboer-ordninger er et godt eksempel på behovet for forenklinger, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det kan lønne seg å sette seg inn i alle disse reglene?

– Ja, absolutt. Mange kan ha krav på ytelser de ikke har kjennskap til.

– Hvordan skal dere forenkle samboer-regelverket?

– Det er komplisert, fordi det ikke er så lett å bruke digitalisering, som er vårt fremste verktøy i forenklingsarbeidet. Men samboer-mylderet er et godt eksempel på potensialet. Så får vi se hva det er mulig å få til.

– Hadde ikke peiling

I mylderet kan vi nevne at «ugifte personer som bor sammen» i Folketrygdlovens paragraf 1–5 plikter å gi NAV melding om samboerskapet for å sikre riktig informasjon om pensjon og overgangsstønad. Og du kan straffes med bøter om du ikke gjør det.

Det skilles blant annet mellom «to personer som bor i samme hus, selv om de bor i hver sin del av huset» og «to personer som vanligvis har felles bolig, selv om de midlertidig bor atskilt».

Og; at rettighet til ytelse oppstår når man har levd sammen i 12 måneder, ifølge Folketrygdlovens paragrat 12–9.

les også

Dine, mine og våre penger: Hvilken familieøkonomi passer for deg?

Pluss content

Det dreier seg blant annet om omsorgspenger, alderspensjon, barnetrygd, uføretrygd og rett til arv.

– Jeg innrømmer lett at jeg ikke hadde peiling på regelverket, eksempelvis da jeg gikk fra å være samboer til å bli gift, sier Røe Isaksen.

Digitalisering

Han sier at det faktisk er mulig å forenkle og se konsekvensene, både for næringslivet og innbyggerne – spesielt fordi konsekvensene av digitalisering er lett å måle.

For eksempel blir det lettere for alle å se hvilke regler som gjelder uten å måtte ta kontakt med jurister. Samboere, og alle andre, får effektiv tilgang til reglene som gjelder dem, og dermed får alle også bedre oversikt over rettigheter og plikter.

– Folk ser selv hvor mye lettere det har blitt å fylle ut selvangivelsen. Vi har som mål at kostnadene skal reduseres med ytterligere ti milliarder kroner i perioden 2017–2021.

les også

Derfor bør du skrive testament

Pluss content

– Hvordan?

– Hittil i 2018 har vi gjennomført tiltak med en årlig besparelse på 1,1 milliard kroner og har tiltak under gjennomføring på 0,9 milliarder kroner, sier han og viser til flere konkrete eksempler fra 2018:

  • – Sykemeldingsprosessen er digitalisert fullt ut. Vi anslår 30 minutters besparelse for arbeidsgivere per sykemelding og dermed en total besparelse på 935 millioner kroner.
  • – Økning i terskelverdi for revisjonsplikt betyr at 7500 flere selskaper kan velge bort revisjon. Totalt estimert besparelse er 150 millioner kroner.
  • – Til sammen 2500 fusjoner mellom mor/datter-aksjeselskap med samme eier blir forenklet. Estimert besparelse er 10 millioner kroner.
les også

Kvinner bør skaffe seg en «fuck-off»-pensjon!

Følgende tiltak er i ferd med å bli realisert:

  • Digitalisering av inntektsskjemaet til NAV i forbindelse med sykepenger kan gi 278 millioner kroner i årlig besparelse.
  • Digitalisering av alle privatlån i bankene gjennom bruk av Altinns samtykkefunksjonalitet kan gi 611 millioner kroner.

Han skryter av NAV.

– De har stått for en stor andel av de gjennomførte forenklingene så langt.

Han viser til at det også vil gi en stor innsparing å gjennomføre en planlagt automatisering av prosessen med å innhente kontrollinformasjon fra bankene til Skatteetaten, Politiet og NAV.

Apropos par - sett hvem Kevin Vågenes har fått inspirasjon til «Parterapi» fra?

Krig mot skjemaer

Røe Isaksen sier at næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er kuttet med 17 milliarder kroner, sammenlignet med kostnadsnivået i 2011.

– Unødvendig byråkrati ødelegger næringslivets konkurransekraft og verdiskaping. Vi vil fortsette: Et viktig trekk ved forenklingsarbeidet fremover vil være å effektivisere og modernisere kommunikasjonen mellom næringsliv og myndigheter. Målet er reduserte kostnader på ti milliarder kroner i perioden 2017-2021, sier han og legger til:

les også

Tore har gigantnisse i hagen: – Har brukt 150.000 kr på julepynt

– Bedriftene våre skal bruke tiden på å skape og produsere, ikke fylle ut skjemaer. En viktig del av forenklingen er å bidra til at de slipper fysiske skjemaer, ved at rapportering skjer digitalt.

– Og, sier han:

– Så må offentlige etater samarbeide, slik at bedriften slipper å rapportere den samme informasjonen flere ganger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder