JUSTISKRITISKE: Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og hans partifelle Lene Vågslid, leder av justiskomiteen på Stortinget, er misfornøyde med regjeringens justispolitikk. Foto: Mattis Sandblad

Støre om lang ventetid: – Det er ofrene som får lide

Ap-leder Jonas Gahr Støre slakter regjeringens justispolitikk etter VGs voldtektsavsløringer.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Det mest alvorlige er at den køen vi nå ser vokse, er en kø av ofre som venter på å få saken vurdert, etterforsket og behandlet i domstolene, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

De siste ukene har VG avslørt de store forskjellene på hvor mange voldtektssaker politidistriktene henlegger, at 10 av 25 overgrepsmottak mangler døgnberedskap og at voldsofre må vente rekordlenge for å få erstatning.

– Mange må vente så lenge at gjerningspersonen får strafferabatt på grunn av lang ventetid. Da sier vi at regjeringen har forlatt politireformen, og underfinansiert domstolene. Og det er ofrene for kriminalitet som får lide for det, sier Støre.

Han tar et oppgjør med regjeringens justispolitikk, som han mener svikter den norske befolkningen.

les også

Politiets Fellesforbund hardt ut mot statsadvokatenes tilsyn: – Har ingen troverdighet

– Eksplosjon i ventetid

Da Stortinget vedtok nærpolitireformen i 2015, sto kun Senterpartiet og SV utenfor forliket. Reformen har blitt noe annet enn det partiene samlet seg om for tre år siden, mener Støre.

– Gjennomføringen har vært svekket av at det stadig kommer nye justisministere, som begynner på jobben dag én og sier at dette er startpunktet. Politidistriktene er kraftig skadelidende i gjennomføringen av reformen, sier han.

Han får støtte fra partifelle Lene Vågslid, leder for justiskomiteen på Stortinget.

– Regjeringen, Venstre, Arbeiderpartiet og KrF var helt enige om at det ikke skulle bli en sparereform. Den skulle tvert imot sørge for at politidistriktene i landet kan drive med sitt samfunnsoppdrag samtidig som vi reformerer etaten. Det har ikke skjedd, sier Vågslid.

LØFTE: Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og hans partifelle Lene Vågslid, leder av justiskomiteen på Stortinget, vil ha et etterforskningsløft. Foto: Mattis Sandblad

Vågslid reagerer på at politidistriktene må kutte i driften.

– Da får man de resultatene som VG har vist de siste ukene, med en eksplosjon i ventetid, særlig for dem som har blitt utsatt for voldtekt.

Hun mener regjeringen leverer en del på den tunge beredskapen, men ikke på det grunnleggende.

– Det vi foreslår er et solid etterforskningsløft og en solid styrking av politidistriktenes ressurssituasjon. Da mener vi at etterforskningsløftet som ble vedtatt i nærpolitireformen, ikke bare må bli et løfte, men et reelt løft, sier hun og legger til:

– Det koster penger, derfor har vi foreslått 69 millioner i en øremerket pott til etterforskningsløftet. Vi foreslår til sammen 430 millioner mer til politiet enn regjeringen, sier Vågslid.

VG fortalte i november historien om Tanja og hennes kamp for å bli trodd etter å ha blitt voldtatt:

– Stadig ny justisminister

– Løsningen er mer penger?

– Det er et Frp-argument nå at Arbeiderpartiet sier bare «mer penger». Politireformen handler om mye annet enn penger, men det handler også om penger, og der leverer ikke regjeringen, svarer Støre.

Det er ikke bare justissektoren som plager Ap-lederen, men også de hyppige sjefsbyttene.

les også

– Det verste som skjedde med meg, var ikke å bli voldtatt

– Altså, vi har hatt fem justisministere innom det kontoret siden 2013.

– Dere har ikke akkurat vært negative til å skifte ut de justisministrene?

– Nei, det kan du si. Vi lar ikke en dårlig justisminister sitte bare for at de skal sitte. Det er et uttrykk for at Erna Solberg og Siv Jensen har hatt dårlig styring med sektoren, sier Støre.

Fem Frpere har hatt ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet: Anders Anundsen, Per-Willy Amundsen, Sylvi Listhaug, Per Sandberg og Tor Mikkel Wara.

Kun fire av dem har vært justisminister. Sandberg var fiskeriminister, men måtte passe på departementet fra Sylvi Listhaug gikk av i 20. mars til Wara var klar 4. april.

Sterkt uenig

Justisminister Tor Mikkel Wara er sterkt uenig i at regjeringen ikke har levert på finansiering.

- Det har aldri vært satset så mye penger på politiet noen gang før i Norges historie. Det er kommet 1.600 flere politifolk med denne regjeringen. Vi har høyere oppklaringsprosent og lavere restanser enn da Arbeiderpartiet satt med justisministeren. Soningskøen er avskaffet, og 10.000 kriminelle utlendinger er sendt ut av landet. Det har vært en formidabel satsing på å få ned kriminaliteten, og det gir utslag. Politireformen ble innført i år. Vi må la den få tid til å virke, skriver han i en kommentar til VG på epost.

Høyres justispolitiske talsperson Peter Christian Frølich tar også avstand fra Støres kritikk til politibudsjettet.

– Det er opposisjonenes rolle å komme med kritikk, men jeg syns de forenkler problemene når de mener det koker ned til budsjettproblemer. Jeg tar sterkt avstand fra dette. Politiet får anslått 22 milliarder i støtte og domstolene får også solid finansiering, sier han på telefon til VG.

– Oppe i all ondskapen er det bra at flere anmelder enn før og at mørketallene kommer frem i lyset. Tallene har overveldet både politiet og oss. Når det er sagt så jobber regjeringen nå med ulike tiltak for å imøtekomme problemet. Blant annet ble det mandag vedtatt å gi 10 millioner mer i midler til politijurister som jobber med denne type saker.

– Regjeringen har hatt fem utskiftninger i justisministerposten siden 2013. Har dette påvirket politiets etterforskning av voldtektssaker?

– Volumet på voldtektssaker påvirkes ikke av antall utskiftninger. Etatene jobber jevnt og trutt året rundt, uansett. Jeg tror dog at hele Justis-Norge gjerne skulle ha ønsket mer stabilitet på dette området.

Lukker ikke døren for minstestraffendring

Frølich luftet forrige uke ideen om å senke minstestraffen for voldtekt i håp om at det kan føre til at flere blir dømt. Han fikk motstand fra Frp og KrF, men Støre berømmer Frølich for å tørre å diskutere straffenivå og voldtektslovgivning.

– Det å lukke døren og si at vi ikke kan snakke om det, er ikke bra. Hvis det er slik han hevder, at straffenivået i realiteten hindrer at folk blir dømt for en så grov forbrytelse, så må det evalueres, sier Støre.

Det ansvaret legger Arbeiderparti-politikerne på regjeringen.

– Så vil Arbeiderpartiet alltid være åpne til å vurdere et sånt materiale og gjøre de justeringene som trengs, sier Støre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder