REGIONREFORM: Monica Mæland er Norges nye kommunal- og moderniseringsminister og skal derfor få regionreformen i havn. Her er Mæland og Erna Solberg på besøk på Yaras anlegg på Herøya ved Porsgrunn i mars i fjor. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Striden om Norges nye fylker: Utvalg vil legge ned direktorat og flytte 4760 ansatte

Rabalderet rundt Norges fylker er langt fra over. Et ekspertutvalg foreslår å flytte hele 4760 ansatte og gi fylkene 24 milliarder kroner fra staten.

Artikkelen er over to år gammel

I nord toppet frustrasjonen over den nye fylkessammenslåingene seg da delegasjonen fra Troms i forrige uke forlot et møte med Finnmark i protest. I vest har spørsmålet om det nye fylket med Hordaland og Sogn og Fjordane egentlig kan få navnet «Vestlandet» satt sinnene i kok.

Og ennå er det ikke klart hvilken jobb de nye fylkene faktisk skal utføre - om større fylker også betyr større oppgaver.

Støvet etter organiseringen av de nye fylkene hadde altså ikke lagt seg da ekspertutvalget ledet av professor Terje Hagen la frem sin rapport torsdag.

les også

Fylkene skal få mer makt - regjeringen regner med bråk

Ekspertutvalget vil overføre 24 milliarder kroner fra staten til de nye fylkeskommunene.

Det betyr at fylkeskommunene får et betydelig større ansvar, sier Hagen.

– Vårt forslag innebærer flytting av 4500 ansatte. Men vi snakker ikke om å flytte alle fra Oslo og ut i fylkene. Mange direktorater som berøres har allerede regionaliserte arbeidsplasser, påpeker han.

Disse fylkene skal slås sammen:

Foto: Tom Byermoen / VG

Regjeringen: - Skrekkblandet fryd

Regjeringen mener reformen blir både krevende og vanskelig.

– Dette er modige forslag. Denne oppgaven tar jeg fatt på med stor spenning. Det foregår historisk spennende ting innen fylkes- og kommunestruktur i landet vårt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Til forslagene fra utvalget gjentar hun etter presentasjonen at «mye blir veldig vanskelig».

– Nå ser jeg frem til fortsettelsen med skrekkblandet fryd, påpeker Mæland.

les også

Fleirtal for «Vestlandet» som ny region og nytt namn

Vil legge ned hele fem statlige institusjoner

Dette er noen av oppgavene utvalget foreslår å flytte til fylkesnivå:

  • Utvalget foreslår å legge ned fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg kommer å legge ned Bufetat.
  • Integrering Utvalget foreslår altså å legge ned Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI, som blant annet bosetter flyktninger, og vil flytte det ansvaret til fylkene.

– Vi i dag cirka like mange flyktninger per måneder som det er ansatt i IMDI, sier professor Terje Hagen på pressekonferansen.

  • Barnevern: I tillegg vil de overføre ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Bufetat.

– Vi tror fylkeskommunene kan håndtere samhandlingen i barnevernet bedre enn i dag. Vi foreslår også å flytte barnevernsinstitusjoner og familievernkontor til fylkeskommunene - disse ligger i dag under Bufetat, sier Hagen.

FLYTTE OPPGAVER: Dette er områdene hvor ekspertutvalget foreslår å flytte ansvar. Foto: Ekspertutvalgets rapport

  • Kultur: Institusjoner innenfor musikk, scenekunst og opera, som i dag ligger under Kulturdepartementet, foreslår de å gi fylkene ansvaret for.

– Dette er et felt hvor fylkeskommunene har og har hatt et veldig tydelig ansvar. Men det henger en del igjen rundt finansieringen som vi tror det er viktig å rydde opp i. Vi tror at kultur kan være et virkemiddel for å skape regional identitet, sier Hagen.

les også

Vågsøy vil ha omkamp om «Norges rareste kommune»

  • Fra NAV: Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til Kompetanse Norge og NAV.
  • Klimaoppgaver: Utvalget foreslår videre at de nye fylkeskommunene får ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak
    av forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.

Ap: Regjeringen går baklengs

Ap sier regjeringen må bruke denne rapporten til å komme med et forslag til Stortinget så snart som mulig.

– Regjeringen har lagt opp til et løp hvor man går baklengs. Først har de bestemt en organisering av de nye regionene, og deretter skal de bestemme hvilke oppgaver de skal få, sier kommunalpolitisk talsperson Eirik Sivertsen i Ap til VG.

Kommunenes egen organisasjon, KS, er svært positive til forslagene fra Hagen-utvalget.

– KS vil berømme utvalget for deres arbeid med forslag til nye oppgaver og myndighet til fylkeskommunene. Ved å følge opp rapporten, vil Stortinget oppfylle sitt mål om å gjennomføre en demokratireform, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (H).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder