Vil forby myggmidler

Myggmidler som i årevis har vært forbudt i Sverige og Finland, selges fortsatt til uvitende forbrukere i Norge.

Astrid Sehl
ARTIKKELEN ER OVER 15 ÅR GAMMEL

I tillegg krever SFT at alle myggmidler som inneholder DEET må merkes med «Må ikke brukes av barn under 3 år, brukes med forsiktighet på større barn».

Insektmidler som inneholder høye konsentrasjoner av DEET har ført til svært alvorlige helseskader, spesielt blant barn, som:

Flere alvorlige forgiftningstilfeller

Tre dødsfall blant barn i USA
Nevrologiske reaksjoner, som for eksempel kramper - Hudirritasjon, smertefulle blemmer og arrdannelse - Søvnløshet, irritasjon og forvirring

- Gjentatt, langvarig bruk av preparater med 75 prosent eller mer DEET kan føre til degenerering av nerveceller.

Både SFT og Nasjonalt folkehelseinstitutt har lenge advart mot helserisikoene ved insektmidler med høye DEET-konsentrasjoner.

Helt siden 1988 har SFT anbefalt importører og forhandlere ikke å importere og omsette insektmidler med mer enn 20 prosent DEET, slik loven er i Sverige og Finland.

- Vi hadde håpet at det holdt med å advare, men det gjorde visst ikke det. Vi håper den nye forskriften kan tre i kraft fra årsskiftet, sier direktør for næringslivsavdelingen i SFT, Ingrid Bjotveit.

I Danmark, Sverige og Finland må leverandører få godkjent produkter som inneholder DEET. Krav om slik godkjenning eksisterer ikke i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder