IKKE SKYLDIG: En rektor ved en ungdomsskole på Romerike er nylig frifunnet i Eidsivating lagmannsrett for brudd på opplæringsloven. Rektoren var tiltalt for ikke å ha fulgt opp en elev som opplevde et overgrep fra tre medelever. Foto: Roger Neumann VG

Rektor frifunnet for brudd på opplæringsloven

Gutt ble utsatt for overgrep av medelever. Rektor ble dømt i tingretten, men berømmes i lagmannsretten.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Eidsivating lagmannsrett forkynnet fredag at rektoren ved en skole der en gutt ble utsatt for et overgrep av tre medelever ikke har brutt opplæringsloven.

Rektoren ved den aktuelle ungdomsskolen var en av de første i Norge til å bli dømt for brudd på opplæringsloven i Nedre Romerike tingrett i januar i år.

Forsvarer Bjørn Rudjord i advokatfirmaet Elden sier til VG at rektoren er fornøyd med frifinnelsen og glad for at retten ser saken på samme måte som de har gjort hele tiden.

I dommen fastslår lagmannsretten at det ikke er noen holdepunkter for at rektoren har utvist forsett. Retten slår også fast at rektoren ikke har opptrådt i strid med kravene til en forsvarlig opptreden, og lagmannsretten kan ikke se at det finnes grunnlag for personlig å bebreide rektoren for de uheldige unntakene som har funnet sted.

Retten berømmer rektoren for oppfølgingen av det de omtaler som «en meget krevende og alvorlig sak».

Rektorens forsvarer mener tiltalen mot rektoren aldri burde vært reist i første omgang.

– Jeg har tatt det opp med familien helt fra sakens begynnelse, at det er helt uforståelig at de har rettet denne saken mot min klient, sier Rudjord og legger til at rektoren «har gjort en god innsats i oppfølgingen av denne gutten, noe lagmannsretten også slår fast».

Les også: Rektor kjent skyldig for ikke å ha grepet inn mot mobbingen av Stian

Lovendring

Romerike-kommunen ble i tingretten ilagt en bot på 40.000 kroner, og kommunen ble også dømt til å betale en oppreisning til gutten på rundt 70.000 kroner. Kommunen anket ikke dommen.

Gutten gikk i åttende klasse da han ifølge dommen fra Nedre Romerike tingrett ble dratt inn i et grupperom av tre medelever og utsatt for vold og et overgrep.

Rektoren var tiltalt etter en straffeparagraf i opplæringsloven som handler om elevers rett til et trygt og godt opplæringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Da saken skulle opp i lagmannsretten hadde opplæringsloven blitt endret, etter at regjeringens nye mobbelov trådte i kraft 1.august.

Les også: 39.000 elever mobbes – mange opplever at voksne ikke merker det

Foreldre: – Han er sint og fortvilet

Gutten var 13 år gammel da det dårlige læringsmiljøet eskalerte i 2014, og går nå på videregående skole.

Selv sendte moren den første klagen til Fylkesmannen i juli 2014, og i september samme år fikk hun fullt medhold i at opplæringsloven var brutt.

Foreldrene håper nå at påtalemyndighetene i saken velger å anke lagmannsrettens dom helt til høyesterett.

– Vår sønn er veldig sint og fortvilet. Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av hans egen skolehverdag som kommer frem i lagmannsretten, sier moren.

Foreldrene mener retten på ny må se på måten lagmannsretten valgte å benytte den nye og den gamle loven.

– Vi håper også at all vår dokumentasjon på alle bristene i skolesystemet vektlegges tyngre i en eventuell ny rettsrunde. Dette er en veldig grov sak, og han er fremdeles preget av hendelsen, sier hun og understreker at hun har full tillit til det norske rettssystemet.

Moren tilbakeviser også advokatens påstand om at han skal ha stilt spørsmål ved søksmålet mot rektor i prosessen, og sier familien aldri har snakket med rektorens advokat.

Uenig i dommen

André Berven ved advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende har vært bistandsadvokat for gutten og hans familie siden 2014.

– Jeg var ikke selv tilstede i lagmannsretten, så det er vanskelig for meg å si om benyttelsen av den nye lovparagrafen har hatt noe å si, men poenget her er at opplæringsloven er brutt, selv om lista for å bli straffet ligger litt høyere med den nye loven, sier Berven.

Les mer: Hvorfor blir guttene skoletapere?

Advokaten mener det kom klart frem i tingretten at rektoren ble informert om de utfordringene gutten hadde etter hendelsen, uten at gutten selv opplevde at skolen tok ordentlig grep. Han vektlegger at overleger ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Ahus (BUPH) bekreftet at gutten slet i perioden, i tillegg til at han ble lagt inn på sykehus.

– Man visste hele tiden at det her var en ung gutt som hadde traumer han ikke fikk bearbeidet fordi det hele tiden oppstod nye situasjoner som skapte nye traumer, sier han.

Fikk du med deg denne? Fraværet på videregående stuper: – Ikke rart når elevene piskes til å komme på skolen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder