SOM I «GAMLE DAGER»: Hege Astrup Sannum, med mannen Thomas og barna Mats (8) og Marie (5) har besøk av lege Jay Chotai fra Hjemmelegene.

SOM I «GAMLE DAGER»: Hege Astrup Sannum, med mannen Thomas og barna Mats (8) og Marie (5) har besøk av lege Jay Chotai fra Hjemmelegene. Foto: Odin Jæger VG

Utfordrer fastlegene med hjemmebesøk

Fastlegeordningens «far»: Ordningen står for fall

Samtidig som fastlegene får stadig flere oppgaver, venter fremtidens leger i en app.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Private aktører og ny teknologi fører til flere nettbaserte løsninger der folk kan bestille tjenester hjem. Nå mobiliseres leger til hjemmelegene.no, et team med leger som drar ut på hjemmebesøk.

I Oslo er de allerede rigget for å reise ut på pasienters bestilling. Nå pågår jobben med å få dekning i resten av landet.

LEGE I APP: Flere leger kan klikkes hjem. Foto: Odin Jæger VG

– Tanken er å skape en sømløs tjeneste tilrettelagt for pasientene, for å unngå at det alltid er den syke som må oppsøke den friske. Fra oss kommer legen hjem til pasienten. Samtidig er det et mulighetsrom for leger som har kapasitet utover fast arbeidssted, at de kan ta vakter på sitt hjemsted, sier daglig leder Nicolai Skarsgård.

Nye regler: Fastlege måtte slutte

LEGE OG DAGLIG LEDER: Nicolai Skarsgård. Foto: Hjemmelegene.no

Skarsgård legger til at Hjemmelegene på ingen måte vil erstatte hverken fastlege eller legevakt, men avlaste en presset tjeneste.

– Vi mener dette er en kjærkommen innovasjon i helsesektoren. Den kan gi flere samfunnsøkonomiske gevinster. Å avlaste køene på legekontorene kan korte ned sykefravær. Det kan avdekke sykdom tidlig hos dem som kvier seg for å oppsøke lege, men som opplever det tryggere å bli undersøkt hjemme. Og det er mer praktisk for dem som er alene med flere barn, viser han til.

Vil samarbeide

– Å få legetilsyn hjemme er en stor fordel for oss som har barn, når de blir syke utenom legens åpningstid, sier Hege Astrup Sannum fra Oslo, som sammen med mannen Thomas har barna Mats (8,5) og Marie (5,5).

Nicolai Skarsgård understreker at Hjemmelegene ønsker tett dialog med fastleger, legevakter og andre aktører i helsesektoren, for å samarbeide om å skape best mulig pasientbehandling.

Bytte fastlege på nett: Tjenesten ble misbrukt – Datatilsynet reagerte

Trenden med nye, private legetilbud kan delvis skyldes at fastlegekapasiteten er for dårlig, mener mannen som ledet Helse- og omsorgsdepartementets prosjekt for utforming og innføring av fastlegeordningen i 2001, Tom Willy Christiansen.

– Fastlegeordningen kommer ikke til å bestå, dersom ikke noe gjøres, sier han.

Christiansen er i dag kommuneoverlege i Ørskog, leder av en interkommunal legevakt, og fastlege ved Ørskog legekontor. Han er bekymret over at det offentlige tilsynelatende ikke dekker pasientenes behov.

– Fastlegene har fått mange flere oppgaver. Befolkningen er endret med flere eldre, flere kronisk syke. Samhandlingsreformen flyttet ansvaret fra sykehusene til kommunene. Sykehusene forventer også at oppfølging etter operasjoner og andre behandlinger skjer hos fastlegen. Nylig fikk fastlegene økt ansvar ved godkjenning av førerkortattester. Skolefraværsreglene med krav om legeattest er også med på å øke presset.

Tidligere valgkampsak: Høyre og Sp ville fjerne fastlegeordningen

– Dette hadde fungert godt dersom legebemanningen hadde økt. Men det har den ikke.

Gammel trend, ny teknologi

Et team på syv personer står bak Hjemmelegene, bestående av blant annet leger, utviklere, økonomer og designere. De har bakgrunn fra offentlig helsevesen og privat næringsliv.

– Målet er mer tid til pasientene, på tidspunkter som passer den syke best, og mindre administrasjon for legene. Dette er tilbake til en tid hvor hjemmebesøk var en sentral del av legeyrket, løftet frem av ny teknologi, sier Nicolai Skarsgård

Han understreker at ved akutt legebehov er det fortsatt ambulansetjenesten som skal kontaktes, på 113.

NØDVENDIG UTSTYR: Jay Chotai har fast arbeidssted på sykehus, men tar vakter for Hjemmelegene på fritiden. Foto: Odin Jæger, VG

Hjemmelegene er uten driftstilskudd, og et hjemmebesøk koster 1290 kroner.

– Vi jobber fortløpende med å få på plass tilskuddsordninger og investorer, slik at prisen blir lavest mulig. Målet er å komme ned på en lavere egenandel og mulighet for å bruke frikort.

Les også: Regjeringen vurder økt bruk av annet helsepersonell

– Nyttig korrektiv

Tom W. Christiansen legger ikke skjul på at han mener et ideelt Helse-Norge hadde klart seg uten private aktører. Samtidig ser han på dem som nyttige supplement og korrektiv, så lenge de har tilstrekkelig kompetanse, høy kvalitet og nødvendig utstyr.

– Problemet er at det ikke er foretatt justeringer etter at fastlegeordningen ble innført. Den ble laget etter en modell fra Danmark, og skulle justeres regelmessig. Det er ikke blitt gjort. Dersom det ikke gjøres, kommer ikke ordningen til å bestå.

– Du kan ikke piske slitne hester, peker han på.

Sigurd Røtnes, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, mener følgende om fastlegeordningen:

– Den fungerer bra, men kan utvikles og forbedres.

Slik gikk det til: Knapt flertall for fastlegeordningen

Ifølge Røtnes er det ingenting i veien for at også fastleger kan gjøre hjemmebesøk.

– Jeg har ikke oversikt over statistikk for hjemmebesøk, men nær sagt alle avtalte konsultasjoner skjer på fastlegens kontor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder