DREPT HER: Det var på et fellesområde inne på Ringerike Fengsel ved Tyristrand at en innsatt ble drept av en medinnsatt. Foto: Espen Braata VG

Fengselsdrapet på Ringerike: For få ansatte på jobb da drapet skjedde

Da 58-åringen ble drept med et stikkvåpen i Ringerike fengsel i slutten av februar var bemanningen lavere enn den skal være.

Silje Løvstad Thjømøe
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Lørdag 25. februar ble en 58 år gammel mann drept av en medinnsatt i Ringerike fengsel på Tyristrand.

Den siktede, en 56 år gammel norsk-polakk, er dømt for drapet på en familiefar på Oppsal i 2014. Drapet ble beskrevet som ren likvidering.

Den avdøde var dømt for overgrep mot unge gutter, og ble i en reportasje i Aftenposten i juni i fjor identifisert med syv navn som 58-åringen har brukt opp igjennom årene. Etter dette fryktet han for sin egen sikkerhet.

For halvannen uke siden ble han drept med et stikkvåpen i fengselet.

Eks-kriminell: Overgrepsdømte bør sone adskilt fra andre fanger

Lavere bemanning over tid

Leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, bekrefter overfor VG at det var for få ansatte på jobb i Ringerike fengsel lørdagen mannen ble drept.

BEKYMRET: Leder i KY, Knut Are Svenkerud, sier til VG at han er bekymret for sikkerheten i norske fengsler. Foto: Jan Petter Lynau VG

– Det har vært for lav bemanning over tid, og det var også denne lørdagen da drapet skjedde. Vi har ved gjentatte anledninger tatt opp at vi ikke mener det er forsvarlig å ha for få folk på jobb, uten at det har blitt forbedringer, sier Svenkerud.

Av sikkerhetsmessige hensyn ønsker han ikke å gå inn på det eksakte antallet fengselsbetjenter som er på jobb på hver avdeling, eller hvor mange som manglet dagen da 58-åringen ble drept.

Les også: Fengselsbetjenter blir spyttet på og angrepet med våpen

Ringerike fengsel har 160 celler fordelt over flere avdelinger. Hver avdeling består av flere boenheter.

Den innsatte ble drept i et fellesområde til en av fengselets boenheter. Når de innsatte er ute på et fellesområde skal det alltid være en betjent til stede.

Det er usikkert hvor mange innsatte som var ute på fellesområdet da hendelsen skjedde. Det er heller ikke kjent om det var en ansatt der på gjeldende tidspunkt.

– Hvis du har et antall innsatte som du skal passe på, og en bygningsmasse som sier noe hvor mange ansatte du trenger for å kunne følge med på alle innsatte, så er det klart at man får en dårligere oversikt når man er færre folk på jobb, sier Svenkerud.

Hof fengsel: To betjenter passer på 109 fanger alene

Regiondirektør: – Det stemmer

Assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region sør, Erling Fæste, sier derimot til VG at det var normalbemanning på boenheten drapet skjedde.

– Det var normal bemanning på den aktuelle boenheten den dagen, men det stemmer at det var for få betjenter på jobb på fengselet, sier Fæste.

– Var det en ansatt til stedet da drapet skjedde?

– Det kan jeg ikke kommentere av hensyn til politiets etterforskning.

Les også: Slik raseres norske fengsler (krever innlogging)

Bekymret for utviklingen i fengslene

– Når man er for få betjenter på jobb, så har man ikke muligheter til å kunne få med seg alt, sier Svenkerud.

– Kan en betjent å ha vært i området og overse at noen er i ferd med å bli drept?

– Det er åpenbart den ytterste konsekvensen, selv om jeg ikke kjenner detaljene rundt denne hendelsen.

I mai 2016 ble det sendt en bekymringsmelding til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fra Norsk fengsel- og friomsorgsforbund, der de varslet om en alarmerende utvikling innenfor kriminalomsorgen der sikkerheten står på spill.

– Men når man mangler folk over tid går man kanskje glipp av varsko som man vanligvis ville ha plukket opp. Vi vet jo for eksempel at det lages våpen i fengslene, og vi finner mange av disse ved å ha ransakinger. Er bemanningen lavere enn den skal være kan kvaliteten på disse ransakingene gå ned, sier han og legger til:

– Poenget er at fengselsbetjenter over de siste årene har fått langt flere oppgaver, fangesammensetningen har endret seg til å være sykere og mer utagerende samtidig som det kuttes i budsjettene. Og det bekymrer oss i stor grad, sier Svenkerud.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder