Jensen: Kilden sluttet å snakke om Cappelen

INNENRIKS

Ifølge narkotikatiltalte Eirik Jensen sluttet informanten å snakke om Gjermund Cappelen etter han tok over ansvaret.

Publisert: Oppdatert: 21.03.17 13:19

VG har tidligere skrevet at kilden var eks-kjendiskriminelle Jonas Wold. I 2000 ble han pågrepet av Asker og Bærum politidistrikt og mens han satt i varetekt begynte han å gi informasjon om andre forhold enn de han selv var siktet for.

DIREKTE: Få siste nytt fra rettssalen.

Ifølge politioverbetjent Steinar Slotte, som var den som opprinnelig hadde kontakt med Wold, så var informasjonen om Gjermund Cappelen mest interessant. Han het på den tiden Thorud til etternavn.

– Jeg mente dette var så gode opplysninger at jeg trodde vi endelig skulle ta Gjermund Thorud. Jeg hadde hørt fra andre at han var stor på narkotika, forteller Slotte.

Mistet kilden til Jensen

Etter noen møter kom imidlertid Eirik Jensen ut til Sandvika og tok over kilden. Steinar Slotte hadde selv arbeidet i Oslo-politiet tidligere og visste at Jensen hadde rykte for å være sjef på informasjonsinnhenting.

Til tross for den lange politikarrieren, med narkotika og informantbehandling som arbeidsfelt, har Jensen hele veien nektet for at han forsto at Gjermund Cappelen var storsmugler av narkotika.

Da Eirik Jensen ba om å få komme med noen kommentarer i forbindelse med Slottes vitnemål, benyttet aktor Kristine Schilling sjansen. Hun viste til at Slotte i retten opplyste at de to diskuterte opplysningene som kilden ga om Gjermund Thorud.

– Mener du det er feil, spør aktor Schilling.

– Jeg husker ikke at det ble diskutert. Jeg tror ikke det var hovedfokus på møtet, svarer Jensen.
– Vil det si at du åpner for at du kan ha fått informasjon i 2000 og så glemt det?
– Neeei, sier Jensen og drar litt på svaret.
– Jeg er litt usikker på den sekvensen som Slotte henviser til. Jeg har ikke sett de notatene, men hvis vi har snakket om det muntlig, så skal ikke jeg påstå at han snakker usant, men jeg kan ikke huske det, fortsetter Jensen.

– Hvordan håndterte du informasjonen om Cappelen du fikk av kilden, spør Schilling.
– Jeg har ikke sagt at jeg har fått noen informasjon om Cappelen, svarer Jensen.
– Ok, så kilden sluttet å gi informasjon om Cappelen? Og du fulgte ikke opp det med kilden heller?
– Ja, det er helt riktig, sier Jensen, og viser til at han brukte kilden til å starte en sak mot andre kriminelle i Sandefjord.

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe spør senere Eirik Jensen om hvordan Cappelen kunne gjengi innholdet i disse samtalene med kilden da han ble avhørt av Spesialenheten for politisaker.

– Er du sikker på at det ikke er du som har fortalt det, spør forsvareren.
– Jeg er rimelig sikker på det, svarer Jensen.

Ifølge Steinar Slotte så fortalte aldri Eirik Jensen at Gjermund Cappelen var en av hans kilder.

Jensens tidligere samboer: Eksens sterke historie

På datamaskinen til Eirik Jensen er det funnet et dokument som omhandler samtalene med kilden. I politirapporten ramses det opp hvilke saker det er gitt informasjon om.

Følgende står oppført: «Ordinær narkinfo i starten», en drapssak, MC-kriminalitet og så «Gjermund Thorud».

Cappelen knyttet til hasj

Ifølge Slotte fikk politiet informasjon om at Thorud hadde jevnlige innførsler av amfetamin fra kontinentet. Dette skjedde ved hjelp av en tysk sveiser som hadde bygd om biler til formålet.

– En slik bil kunne ta mellom 60–70 kilo amfetamin i et lukket rom, som nærmest var umulig å finne, ifølge kilden, forklarte Slotte.

Ifølge kilden skulle også tyskeren ha bygd om en trailer, som ble kalt «big foot». Den skulle angivelig kunne lagre fem-ti tonn hasj og gikk i fast rute mellom Spania og Tyskland/Holland.

– Han hadde også en rute til Norge med en lastebil, som liksom fraktet glass i store kvanta. Det var vanskelig for tollerne å flytte og i den bilen var det mye hasj fra Tyskland til Norge, sa Slotte.

Les også: Jensens kontantforbruk endret seg etter løslatelsen

I notatet som Slotte skrev den gangen er det også snakk om en annen person, omtalt som «en hippie», som bodde i en navngitt by utenfor Amsterdam i Nederland. Han drev med hasj.

– Sønnen til denne hippien skulle ha kontakt med Thorud i forhold til hasjimport, gjengir Steinar Slotte fra hendelsesblanketten han skrev den gangen.

Disse hendelsesblankettene ble sendt inn til Oslo-politiet for registrering og Slotte mener det er grunnen til at Eirik Jensen fikk vite at Asker og Bærum-politiet hadde denne kilden.

Slotte er ikke i tvil om at Eirik Jensen fikk informasjonen om Thorud. Han viser blant annet til at det i hans notater er omtalt som «Thorud-saken».

– Det var den viktigste tingen i hele denne kildeinnførselen. Slik jeg ser det. Det var Thorud det handlet mest om. Jensen fikk all informasjon, både skriftlig og muntlig, forklarte Slotte i retten.

Jensen hevder imidlertid at han ikke leste hendelsesblankettene som ble skrevet av Slotte.

– De er sendt inn til Oslo, men der sitter det egne operatører og damer som legger dette inn. Systemet hadde ingen lesetilgang for oss på «gølvet», sa Jensen i retten.

Her kan du lese mer om