HASTERÅD: Regjeringen og statsminister Kjell Magne Bondevik satte før helga ned et kriseråd, som skal tre i kraft ved fare for krise og katastrofer. Foto: Scanpix

Regjeringen oppretter kriseråd

KRISTIANSAND (VG) Regjeringen tar grep etter tsunamikritikken: Med umiddelbar virkning opprettes regjeringens kriseråd.

 • Marius Tetlie

Artikkelen er over 15 år gammel

Rådet skal kunne kalles inn på kort varsel, og ut fra et føre-var-prinsipp skal terskelen være lav for å samle kriserådet.

«Formålet med kriserådet er å styrke koordineringen av departementene og etater i en krisesituasjon», heter det i en kort redegjørelse fra departementsråd Morten Ruud i Justisdepartementet.

Iverksettes umiddelbart

Brevet er stilet til samtlige departementer, og ble sendt ut i forrige uke.

- Ordningen med et formalisert og fast kriseråd iverksettes med utsendelsen av dette brevet. Rådet vil være veldig viktig i arbeidet med kriser og katastrofer, sier Hans Olav Østgaard, assisterende departementsråd i Justisdepartementet til VG.

Regjeringens kriseråd vil bestå av fem faste medlemmer: Regjeringsråden ved Statsministerens kontor samt departementesrådene (øverste embedsmenn) i Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Rådet kan utvides med departementer og etater som berøres av den aktuelle krisen.

Brøt varslingsplikt

I rapporten fra Reinås-utvalget, som vurderte myndighetenes håndtering av flodbølgekatastrofen, ble UDs manglende varsling av andre departementer sterkt kritisert. Reinås-utvalget slo fast at UD brøt sin varslingsplikt.

Regjeringen gjør nå dette ansvaret krystallklart:

Dersom det er fare for eller i ferd med å utvikle seg en alvorlig krise som krever koordinering med andre departementer, er departementetsråden i det berørte departementet ansvarlig for å varsle medlemmene i kriserådet.

Regjeringen sier også klart ifra hvem som skal sitte i førersetet og lede kriserådets arbeid. Departementetsråden i det mest berørte departementet skal lede rådet. Inntil dette ansvaret er plassert, ledes rådet av den øverste embedsmannen i Justisdepartementet.

- Det skal overhodet ikke være noen uklarheter om dette, og derfor sier man at Justis skal lede arbeidet inntil noe annet er avklart. Vi prøver å dekke opp på alle eventualiteter, sier Østgaard, som ikke vil gå i detalj om arbeidet til rådet.

Årsaken er at regjeringen i løpet av mai eller juni vil legge frem en stortingsmelding om oppfølgingen av Reinås-utvalgets arbeid. I denne meldingen vil regjeringen beskrive flere tiltak som gjør myndighetene bedre rustet til å takle kriser. Justisdepartementet vil også utarbeide mer utfyllende retningslinjer for kriserådet.

Mer om

 1. Flodbølgekatastrofen
 2. Regjeringen Bondevik

Flere artikler

 1. UD kan bli fratatt kriseansvar

 2. Regjeringen beklager

 3. Flyktningsituasjonen: Regjeringen har satt ned kriseråd

 4. Utenriksråd forsvant i taushet

 5. Bedre trygghet for nordmenn i utlandet

Fra andre aviser

 1. Regjeringen oppretter kriseråd

  Fædrelandsvennen
 2. Visste ikke hvem som ledet politiet

  Bergens Tidende
 3. Ble varslet om Utøya etter 25 minutter

  Aftenposten
 4. Dyrekjøpt lærdom

  Aftenposten
 5. Kriserådet manglet klarering

  Aftenposten
 6. Her skal de store krisene håndteres

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder