KAN BLI TVANGSINNLAGT: Terrorsiktede Anders Behring Breivik kan bli tvangsinnlagt dersom han ikke samarbeider om en ny observasjon, sier nyoppnevnt rettssakkyndig Agnar Aspaas. Foto: Harald Nygård/Roger Neumann

- Kan bli aktuelt med tvangsinnleggelse av Breivik

Agnar Aspaas og Terje Tørrisen skal vurdere Breivik på nytt

OSLO TINGHUS (VG Nett) Agnar Aspaas sier det kan bli aktuelt å tvangsinnlegge Anders Behring Breivik dersom han motsetter seg nye undersøkelser.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

- Det gjør arbeidet vanskeligere dersom han ikke vil ha samtaler med oss. Da kan det bli aktuelt at paragrafen benyttes, sier Aspaas til VG Nett.

Han påpeker at paragrafen er en mulighet som ligger i rettssystemet, men som sjeldent benyttes.

- Den benyttes som regel i vanskelige og omfattende saker. Dette er en vanskelig sak, med et stort materiale. Men det er ikke bestemt at vi vil benytte muligheten. Det må jeg diskutere med medsakkyndig og retten, understreker han.

VGTV: Se video fra oppnevnelsen av nye sakkyndige

Nye sakkyndige

Det var fredag ettermiddag at spesialist i psykiatri Agnar Aspaas og psykiater Terje Tørrisen ble oppnevnt som nye sakkyndige i terrorsaken.

Retten forklarte at de ønsket en ny rapport på Breiviks mentale helse fordi saken bør belyses ytterligere enn det som er gjort med den eksisterende rapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim.

- Retten mener det har en egenverdi å innhente en second opinion om siktedes tilregnelighet uavhengig av om erklæringen vil få betydning for sakens utfall, leste dommer Wenche Arntzen fra rettens begrunnelse.

Les videre under bildet...

VIL HA NY VURDERING: Tingrettsdommer Wenche Arntzen under pressekonferansen i Oslo tinghus fredag, hvor hun oppnevnte nye sakkyndige i saken mot Anders Behring Breivik. Foto: Mattis Sandblad


Anders Behring Breivik har imidlertid sagt at han vil motsette seg en ny undersøkelse. Dermed kan det bli aktuelt å tvangsinnlegge ham for observasjon på en psykiatrisk institusjon, slik straffeprosesslovens § 167 åpner for.

Det var bistandsadvokat John Arild Aasen som i desember i fjor leverte en begjæring om at Breivik skal underlegges døgnkontinuerlig observasjon etter denne paragrafen.

Han håper de sakkyndige vil benytte seg av denne muligheten.

- Jeg forstår det slik at retten nå sier at de nye sakkyndige står fritt til å benytte seg av paragraf 167. Jeg har et berettiget håp om at man nå ender der. Det vil være det riktige. Det vil være enda større grunn til denne typen observasjon om Breivik fortsatt motsetter seg å møte de nye sakkyndige, sier Aasen til VG Nett.

Tingrettsdommer Wenche Arntzen ville ikke fredag kommentere om dette blir aktuelt, men viste til at de sakkyndige måtte vurdere dette.

- Siktede har motsatt seg en slik innleggelse. Retten kan ikke beslutte innleggelse før også de sakkyndige er hørt, og vil komme tilbake til dette spørsmålet dersom det skulle vise deg nødvendig, sa hun under pressekonferansen.

BAKGRUNN: Her er alt du må vite om vurderingene av Breivik

- Klokt av retten

- Jeg mener dommerne har kommet med en veldig klok avgjørelse. Jo mer denne saken blir opplyst, jo bedre er det for saken, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

FORNØYD: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Geir Olsen

Hun er blant bistandsadvokatene som har gått i front for å få en ny sakkyndigrapport. Dermed er hun også svært fornøyd med at dommerne valgte de to rettsakkyndige som hun og advokatfirmaet Stabell var med å foreslå.

- Dette er dyktige psykiatere som både vi og statsadvokaten var enige om kunne ta oppdraget. Nå regner jeg bare med at de får jobbe i fred og ro fremover, sier Larsen.

Bistandsadvokat Cathrine Grøndahl i advokatfirmaet Hestenes og Dramer var også blant dem som ba retten om å oppnevne nye sakkyndige.

- Vi er veldig god fornøyd med denne avgjørelsen. Retten viser seg som kloke, sier hun til VG Nett.

Hn peker på at det er skapt tvil fra faglig hold om både konklusjonen og begrunnelsen den i rapporten til Sørheim og Husby fra faglig hold.

- Vi har også merket oss at de som er rundt ham ikke mener han er psykotisk. Det har skapt uro blant mine klienter, og hos befolkningen, om dette kan være riktig. Da kan det ikke skade med en ny vurdering, sier hun.

Grøndahl er blant bistandsadvokatene som foreslo Finn Skårderud som en mulig ny sakkyndig . Han ble valgt bort på grunn av manglende rettspsykiatrisk erfaring, ifølge retten. Skårderud har også meddelt retten om sitt nære vennskapsforhold med statsminister og Arbeiderparti-leder Jens Stoltenberg.

- Vi mener det ville vært interessant med Skårderud, men det kom innvendinger mot ham fra en av partene. Da ser jeg at det ville vært uheldig om han ble valgt. Det viktigste for oss var at det ble to nye sakkyndige, snarere enn hvem det skulle være.

- De nye sakkyndige får tre måneder på seg - mot de fire Husby og Sørheim fikk. Er du redd for at dette kan bli en forhastet B-rapport?

- Nei. Jeg har foreslått at de kan bygge videre på noen av de undersøkelsene som er gjort. De har selv sagt de skal klare dette oppdraget på den tilmålte tiden. Det tror jeg de klarer, sier Grøndahl.

Ifølge dommer Wenche Arntzen tar retten utgangspunkt i at hovedforhandlingen starter som planlagt den 16.april.

- Retten kan ikke se at det foreligger avgjørende hensyn mot å oppnevne nye sakkyndige, forutsatt at hovedforhandlingen kan avvikles som planlagt, leste hun fra rettens begrunnelse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder