RAPPORTEN KLAR: Her ankommer rettspsykiaterne Torgeir Husby Oslo tingrett hvor han overleverte rapporten tirsdag morgen. Foto: Scanpix

Rettspsykiaterne mener Breivik er utilregnelig

(VG Nett) De rettsoppnevnte psykiaterne har konkludert med at Anders Behring Breivik (32) var syk da han drepte 77 mennesker.

Artikkelen er over åtte år gammel

Den historisk lange rapporten ble overlevert til Oslo tingrett klokken 09.00 i dag.

VG vet at de rettsoppnevnte sakkyndige skriver i rapporten at Breivik i oppkjøringen og gjennomføringen, og i samtaler med rettspsykiaterne har vært psykotisk. VG vet at også konklusjonen i rapporten er at Breivik er utilregnelig.

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim har hatt 13 samtaler med den terrorsiktede Oslo-mannen, og gjennomgått over 130 timer med politiavhør.

- Vi har ikke vært i tvil. Nå er det opp til retten å vurdere dette under rettssaken, sa Husby da han leverte rapporten til tingrettsdommer Nina Opsahl i dag tidlig.

VGTV: Her overleveres rapporten

Anders Behring Breivik mener selv han er tilregnelig, og har på forhånd uttalt at han frykter «et karaktermord» når rapporten blir offentlig kjent.

Hva betyr det?

Normalt vil en slik konklusjon nærmest automatisk innebære at Breivik dømmes til tvunget psykisk helsevern og ikke fengsel. Det regnes ikke som straff, istedet vil massemorderen få behandling på sykehus, der målet er å gjøre ham frisk.

Påtalemyndigheten presenterer rapporten kl. 13:VGTV sender direkte allerede fra kl. 12.30 med eksperter i studio.

I henhold til den norske straffeloven kan du ikke straffes dersom du var utilregnelig på handlingstidspunktet.

Selv om han dømmes til tvunget psykisk helsevern, vil Anders Behring Breivik bli holdt innesperret på lukket avdeling på sykehus i mange år fremover.

TERRORTILTALT: Anders Behring Breivik (32). Foto: Politiet

Domstolen kan holde ham innesperret så lenge det er fare for nye straffbare handlinger.

Hva skjer nå?

Rapporten til Husby og Sørheim skal nå godkjennes av den rettsmedisinske kommisjon (RMK). De vurderer kun om rapporten er faglig holdbar, ikke det faktiske grunnlaget som er lagt til grunn. RMK fikk overlevert rapporten ved 10-tiden i dag.

- Det vil bli arbeidet med rapporten fortløpende, opplyser Tarjei Rygnestad, leder for Rettsmedisinsk kommisjon.

En klar rettspsykiatrisk rapport kan vanskelig fravikes fra retten, men det vil være avgjørende hvordan riksadvokat Tor-Aksel Busch forholder seg til rapporten når han utformer tiltalen.

Dersom Busch tar ut tiltale på at Breivik skal dømmes til tvunget psykisk helsevern, vil dommerne være bundet. Normalt betyr det en kort rettssak siden utfallet er avgjort på forhånd.

Påtalemyndigheten kan i teorien velge å se bort fra konklusjonen i rapporten og ta ut en vanlig tiltale. Det er svært uvanlig, men terrorangrepet 22. juli er en spesiell straffesak på alle måter.

I en slik situasjon kan påtalemyndigheten be om at det hentes inn nye eksperter som vurderer spørsmålet om tilregnelighet en gang til.

- Det er ikke vi som avgjør om den er endelig. Det er opp til domstolen, understreket Torgeir Husby da overleverte rapporten til Oslo tingrett.

Kan havne på Dikemark

Dersom rettssaken, som starter 16. april, ender med at Breivik blir dømt i henhold til rapportens konklusjon vil han bli overført fra Ila fengsel til en sikkerhetsavdeling på sykehus. Normalt vil det være Dikemark psykiatriske sykehus i Asker.

PSYKIATRISK SYKEHUS: Anders Behring Breivik (32) kan havne på Dikemark i Asker. Foto: FRODE HANSEN / VG

Sykehusoppholdet til Breivik vil innebære ombygninger og økt sikkerhet. Derfor kan også landets andre sikkerhetsavdelinger være aktuelle. Disse er Åsgård i Tromsø, Brøset i Trondheim og Sandviken i Bergen.

Dersom Breivik blir erklært frisk etter behandlingen på sykehus vil han enten slippes ut i samfunnet eller overføres til ordinær fengselsstraff.

Dersom det er stor fare for gjentakelse og behov for vern av samfunnet, åpner loven for å plassere vedkommende i fengsel etter sykehusbehandlingen.

Anders Behring Breivik har i avhør og sitt eget manifest hevdet at «krigen» han fører vil være sluttført i 2083.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder