PARADOKS: Ansatte ved Rikshospitalet har tidligere varslet at de aborterte et friskt foster nesten 6 måneder ut i svangerskapet, mens de på den andre siden jobbet for å redde premature fra uke 23. Nå blir nedre grense 22 uker, men overlege Ola Didrik Saugstad mener at grensen for å få innvilget senabort kan bli satt ytterligere ned, til uke 21. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Overlege om senaborter: - Barn ned til 21 uker kan overleve

Det blir nå ulovlig å utføre abort etter uke 22. Men overlege Ola Didrik Saugstad, tror grensen kan bli strammet inn med enda en uke. I Japan er det rapportert om barn ned i 21 uker som overlever.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

- Jeg vil tro at vi kanskje om noen år må vurdere å senke grensen for senabort med en uke. Det kommer an på den medisinske utviklingen i Norge, sier Ola Didrik Saugstad til avisen Dagen.

Saugstad er overlege i nyfødtmedisin ved Rikshospitalet og professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo.

I Norge behandles premature barn født etter uke 23. Samtidig har 17 fostre blitt abortert etter uke 22 fra 2001 til 2011.

Saugstad sier til VG at han tror Norge også vil måtte behandle barn ned til 22 uker etter hvert.

- Overaskende mange land behandler nå barn ned i 22 uker, og det er vanskelig for oss å lukke øynene for det som skjer ellers i verden, sier Saugstad til VG.

Sosiale grunner

I Norge har det vært mulig å få innvilget senabort etter det som kalles sosiale grunner. Kvinnene kan ha blitt gravide som følge av incest eller voldtekt, eller ha vært psykisk syke.

Men grensen på 22 uker har vært veiledende, og debatten om hvor sent det skal være mulig å få innvilget senabort ble satt på dagsorden i mai 2011, da ansatte ved Rikshospitalet varslet at det var tatt abort på et friskt foster, nesten seks måneder ut i svangerskapet.

I går meldte NRK at det nå skal bli forbudt å utføre abort etter uke 22.

Ikke levedyktige fostre

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H), sier til NRK at abort ikke skal skje på fostre som har mulighet for å kunne leve.

- Et forslag til ny forskrift blir snart sendt ut på høring. Det å abortere fostre som er levedyktige strider mot abortlovgivning og hvordan vi mener den skal praktiseres, sier Erlandsen.

Flere barn har tidligere blitt ulovlig abortert på sykehus i Norge.

21 uker

Praksisen om at abort ikke skal skje på levedyktige fostre, åpner for en fortsatt debatt om når grensen skal gå.

- I for eksempel Japan er det rapportert om barn nede i 21 uker som overlever. Det har jeg selv sett noen få eksempler på i utlandet, men aldri i Norge. Det interessante er at en del foreldre er opptatt av at de aller, aller minste bør behandles i Norge, sier overlegen til Dagen.

Overfor VG utdyper overlegen at han både i Polen, USA og Italia har sett at de jobber for å redde barn på 21 uker.

Saugstad mener at det er viktig å ha en sikker margin mellom senabortgrensen og alderen for potensielle levedyktige fostre.

Internasjonal trend

Ifølge Saugstad er det en internasjonal trend å behandle yngre barn enn det som er gjort i Norge, og rapporter fra anerkjente sykehus i Tyskland viser at det går bedre enn fryktet med barn som er født mellom 22. og 25. svangerskapsuke.

- De kan vise til overraskende gode resultater. I en fersk studie var det 80 prosent av de som er født i uke 23 overlever, og 75 prosent av barna er helt friske eller har bare lette skader. Det er heller ikke større skader på disse barna enn de som er født i uke 25, sier Saugstad.

- Hvor tidlig vi kan redde barn er relevant når det gjelder diskusjonen om senaborter, sier Saugstad.

Norsk Gynekologisk Forening har på sin side ønsket å beholde retten til å utføre senaborter også etter uke 22.

- Ingen kampsak

Saugstad sier at det ikke kommer til å bli noen kampsak for ham å få grensen ned til uke 21.

- Det er flott at det nå er stor politisk enighet om å sette grensen ved 22 uker. Det er et viktig signal om at vi ikke aborterer levedyktige fostre, sier Saugstad.

Men Saugstad viser til at de nyfødtavdelingene som hele tiden jobber for å redde de aller minste barna,også har bedre resultater å vise til for de barna som fødes senere.

- Det er kanskje noe med den viljen til å hele tiden være på tå-hev, forbedre hver eneste detalj, som gjør at de får bedre resultater over hele linja, sier Saugstad.

- Så jeg tror debatten om å senke både grensen for hvor små barn vi skal redde, og en debatt om en ytterligere senking av senabortgrensen, kommer etterhvert, sier Saugstad.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder