FLERE MENN ENN KVINNER: Hele 27 prosent av de unge mennene som deltok i undersøkelsen bruker snus daglig. Det er dobbelt så høy andel som blant unge kvinner. Arkivfoto: IDA VON HANNO BAST/VG

Flere unge røyker og snuser

Mens tobakksbruken i befolkningen generelt går ned, har andelen unge som røyker eller snuser økt de siste fem årene.

  • Shazia Majid

Artikkelen er over seks år gammel

I 2013 var det 32 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år som enten røykte, brukte snus eller gjorde begge deler, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det har vært en jevn nedgang de siste fem årene, fra 36 prosent tobakksbrukere i 2008.

Tross nedgangen er det nå flere unge enn før som røyker eller snuser daglig eller av og til. Her svarer mer enn 40 prosent at de er tobakk- eller snusbrukere. Det er først og fremst økning i snusbruken som fører til en økning. Blant unge i alderen 16-24 år svarer 21 prosent at de bruker snus daglig og 8 prosent av og til. Blant de unge mennene som ble spurt, var det hele 27 prosent som brukte snus daglig, det er dobbelt så høy andel som blant unge kvinner.

Dette er også bildet generelt i befolkningen, at menn i mye større utstrekning bruker snus enn kvinner gjør.

Siden tusenårsskiftet har det vært en halvering av dagligrøykere, mens flere er sluttet, begynt med snus eller gått over til å røyke av og til. Omtrent like mange menn som kvinner, 15 prosent av den norske befolkningen i alderen 16-74 år, røykte daglig i 2013. Andelen som av og til tar seg en røyk, har ligget ganske stabil i perioden fra 2000 til nå, på om lag 10 prosent. Snus brukes av 9 prosent daglig og 4 prosent av og til. VG/NTB

Les også

Mer om

  1. Tobakk

Flere artikler

  1. For første gang er det flere snusere enn røykere i Norge

  2. Snusbruk i Norge rett til værs

  3. Helsemyndighetene og Kreftforeningen provosert: Mener tobakksbransjen lokker unge til snusbruk

  4. Halvparten røyker svangerskapet igjennom

  5. Tror svensk røykelov kan komme til Norge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder